СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 6 - 13.03.2019.
 

ПРОПИСИ
▪ I. ПРОПИСИ ДОНЕТИ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ II. ПРОПИСИ У ПРОЦЕДУРИ
▪ III. ПРОПИСИ У НАЈАВИ
ОБЛАСТИ

РАДНИ ОДНОСИ
▪ Престанак радног односа „по сили закона” (Основи за престанак радног односа у складу са законом о раду • Специфичности престанак радног односа по „сили закона” у посебним прописима)
▪ Питања и одговори (Рaдни oднoс нa oдрeђeнo време • Специфичности – просвета)
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Антикорупцијски механизми и улога одговорних страна у систему јавних набавки (Корупција - неуспех јавних набавки • Предуслови за побољшање и развитак компетитивности и транспарентности у систему јавних набавки • Искуства из Републике Македоније)
▪ Питања и одговори (План набавки)


ДЕЛАТНОСТИ

ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар


ПРОСВЕТА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
▪ Нови прописи у образовању и васпитању (Приказ измена Закона о основама система образовања и васпитања • Приказ измена и допуна Закона о предшколском васпитању и образовању)
▪ Приказ измена и допуна Закона о ученичком и студентском стандарда
▪ Промене у стандардима и поступку за самовредновање, оцењивање квалитета и спољашњу проверу квалитета (Стандарди и поступак за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и студијских програма • Стандарди и поступак за спољашњу проверу квалитета високошколских установа)

ЗДРАВСТВО
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
НАУКА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
КУЛТУРА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
ПРАВОСУЂЕ
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар


ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 21/2020 - 30.10.2020. »

Број 20/2020 - 26.10.2020. »

Број 19/2020 - 01.10.2020. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42