„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 7 - 03.04.2019.
 

ПРОПИСИ
▪ I. ПРОПИСИ ДОНЕТИ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ II. ПРОПИСИ У ПРОЦЕДУРИ
▪ III. ПРОПИСИ У НАЈАВИ
ОБЛАСТИ

РАДНИ ОДНОСИ
▪ Престанак радног односа споразумом и отказом од стране запосленог (Споразумни престанак радног односа • Отказ од стране запосленог)
▪ Питања и одговори (Споразумни престанак радног односа • Отказ од стране запосленог)
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Начела јавних набавки – примена у пракси (Начело ефикасности и економичности • Начело обезбеђивања конкуренције • Начело обезбеђивања транспарентности • Начело једнакости понуђача • Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности)
▪ Питања и одговори (Примена Закона о јавним набавкама • План набавки • Понуда у поступку јавне набавке • Уговор о јавној набавци)
ИМОВИНСКИ ОДНОСИ
▪ Основ и рокови застарелости (Застарелост потраживања и обавеза • Застарелост потраживања из радног односа и по основу здравственог осигурања • Застарелост менично-правних захтева • Застарелост по основу јавних прихода)

ДЕЛАТНОСТИ

ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
▪ Конкурси
ПРОСВЕТА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
▪ Подношење приговора на закључну оцену (Основ улагања приговора • Поступак улагања приговора)
▪ Промене у стандардима и поступуку за акредитацију студијских про-грама (Поступак акредитације студијских програма)
▪ Конкурси
ЗДРАВСТВО
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
ПРАВОСУЂЕ
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментарИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

број 5/2021 - 26.02.2021. »

Број 4/2021 - 12.02.2021. »

Број 3/2021 - 31.01.2021. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42