СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 15-16 - 15.08.2019.
 

ПРОПИСИ
▪ I. ПРОПИСИ ДОНЕТИ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ II. ПРОПИСИ У ПРОЦЕДУРИ
▪ III. ПРОПИСИ У ПРИПРЕМИ (предлози и нацрти)
ОБЛАСТИ

РАДНИ ОДНОСИ
▪ Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у јавном сектору
• Државна управа
• АП и ЈЛС
• Пореска управа
• Просвета
• Социјална заштита
• Здравство
• Култура
ДИГИТАЛНO ПОСЛОВАЊЕ
▪ Нова законска решења у електронској трговини
▪ Примена новог Закона о заштити података о личности

ДЕЛАТНОСТИ

ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
▪ Коментар Уредбе о утврђивању државног програма обнове, односно хитних радова на санацији објеката за заштиту од вода оштећених у поплавама изазваним елементарном непогодом у јуну 2019. године

ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
▪ Изворни и поверени послови јединица локалне самоуправе и начин њиховог планирања у средњорочним и годишњим документима (Правни основ • Закон о локалној самоуправи • Закон о финансирању локалне самоуправе)
ПРОСВЕТА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
▪ Правни основ финансијског планирања у установама предшколског васпитања и образовања за 2020. годину
▪ Финансирање припремног предшколског програма кoји се реализује у оквиру предшколске установе
▪ Правни основ финансијског планирања у основним и средњим школама
▪ Правни основ финансијског планирања у установама високог образовања
▪ Правни основ финансијског планирања у установама ученичког и студентског стандарда
---------------------------------------------------------------------------------------------------
▪ Промене у стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа - II део
ЗДРАВСТВО
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
▪ Правни основ финансијског планирања у здравственим установама
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
▪ Правни основ финансијског планирања у установама социјалне заштите
КУЛТУРА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
▪ Правни основ финансијског планирања у установама културе
СПОРТ
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
ПРАВОСУЂЕ
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 2/2020 - 31.01.2020. »

Број 1. - 03.01.2020. »

Број 15-16 - 15.08.2019. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42