СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 20/2020 - 26.10.2020.
 

ПРОПИСИ
▪ I. Прописи донети између два броја од значаја за пословање свих корисника јавних средстава

ОБЛАСТИ

РАДНИ ОДНОСИ
▪ Ограничење запошљавања у јавном сектору
▪ Заштита од злостављања на раду - понашања која се не сматрају злостављањем и злоупотреба права на заштиту од злостављања

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Најчешћа питања у првих 100 дана примене новог Закона о јавним набавкама

ИМОВИНСКИ ОДНОСИ
▪ Упис права јавне својине – појам, рокови и изазови у наредном периоду

ДЕЛАТНОСТИ

ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Најважнији закључци из извештаја Европске комисије о напретку Србије за 2020. годину

ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Регистар новодонетих прописа
▪ Конкурс за унапређење енергетске ефикасности у објектима од јавног значаја у јединицама локалне самоуправе, као и градским општинама

ПРОСВЕТА
▪ Регистар новодонетих прописа унапређење примарне пољопривредне производње
▪ Остваривање образовно-васпитног рада под посебним условима (питања и одговори)
▪ Новине у Правилнику о протоколу поступања у установама у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
▪ Конкурс за средње школе

ЗДРАВСТВО
▪ Регистар новодонетих прописа
▪ Почела регистрација усклађивања здравствених установа код АПР-а

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
▪ Нова инструкција за установе социјалне заштите

ПРАВОСУЂЕ
▪ Регистар новодонетих прописа

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 21/2020 - 30.10.2020. »

Број 20/2020 - 26.10.2020. »

Број 19/2020 - 01.10.2020. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42