Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


27.11.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС”, бр. 104 од 24. новембра 2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:

1. УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години (ступа на снагу 25. новембра 2023.)
2. УРЕДБА о измени Уредбе о финансијском давању пољопривредним газдинствима за пољопривредну производњу биљних култура у 2023. години (ступа на снагу 25. новембра 2023.)
3. УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024–2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (ступа на снагу 25. новембра 2023.)
4. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11600/2023 –
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11615/2023–
6. ПРАВИЛНИК о систему за извештавање о стању јавног дуга аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе (ступа на снагу 25. новембра 2023.)
7. ПРАВИЛНИК о додели бесповратних средстава у оквиру пројекта за конкурентну пољопривреду (ступа на снагу 25. новембра 2023.)
8. ПРАВИЛНИК о изгледу и садржини обрасца путне исправе за избеглице (ступа на снагу 2. децембра 2023, а примењује се од 1. фебруара 2023.)
9. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (ступа на снагу 25. новембра 2023.)
10. ПРОГРАМ Фонда за развој Републике Србије (ступа на снагу 2. децембра 2023.)
11. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за септембар 2023. године
12. ПОДАТАК о висини просечне зараде по запосленом за трећи квартал 2023. године
13. ПОДАТАК о просечној заради по запосленом у Републици Србији за период од октобра 2022. до септембра 2023. године

________________________________________________
23.11.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Министарство просвете објавило Јавни позив за подношење пријава за избор публикација за ученике основношколског узраста и додатних наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом основношколског узраста
Министарство просвете извршиће избор публикација за ученике основношколског узраста, на српском језику и на језику националних мањина у Републици Србији, објављених у 2022. и 2023. години, које доприносе унапређивању образовања и васпитања, као и додатних наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом основношколског узраста, објављених почев од 2018. године (у даљем тексту: публикација), ради богаћења библиотечког фонда школских библиотека основних школа на територији Републике Србије, као и богаћење библиотечког фонда библиотека за ученике српског порекла, који основно образовање и васпитање похађају по посебном програму основног образовања и васпитања у иностранств
Све публикације могу бити на српском језику, као и на језику националне мањине.
Избор не обухвата уџбенике, часописе и друштвене игре, као ни публикације које нису погодне за библиотечко коришћење (публикације великог или малог формата, публикације са неповезаним листовима, публикације намењене попуњавању и слично).
Издавачи подносе пријаве на Јавни позив (обрасце и комплетну документацију са примерцима публикација) на адресу Министарства просвете.
Пријаве на Јавни позив подносе се до 4. децембра 2023. године.
Детаљније прочитајте овде.

________________________________________________
22.11.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС”, бр. 103 од 21. новембра 2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:

1. УРЕДБA о врсти финансијских гаранција и еквивалентног осигурања којим се обезбеђује обављање делатности управљања отпадом (ступа на снагу 29. новембра 2023)
2. УРЕДБA о начину и поступку управљања муљем из постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода (ступа на снагу 29. новембра 2023)
3. УРЕДБA о техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења и врстама отпада за термички третман отпада, граничне вредности емисија и њихово праћење (ступа на снагу 29. новембра 2023)
4. УРЕДБА о изменaмa Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2023. години (ступа на снагу 22. новембра 2023)
5. УРЕДБA о измени Уредбе о Плану мреже здравствених установа (ступа на снагу 29. новембра 2023)
6. ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика Авала–Космај (ступа на снагу 29. новембра 2023)
7. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11412/2023
8. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11414/2023
9. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11416/2023
10. ПРАВИЛНИК о пројектној документацији (ступа на снагу 22. новембра 2023)
11. ПРАВИЛНИК о претходној студији изводљивости и студији изводљивости (ступа на снагу 22. новембра 2023)
12. ПРАВИЛНИК о праћењу реализације и рационализацији капиталних пројеката (ступа на снагу 22. новембра 2023)
13. ПРАВИЛНИК о изменaмa и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака (ступа на снагу 22. новембра 2023)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


КУЛТУРА


Србија почасни гост 39. Сајма књига у Љубљани
Република Србија је почасни гост 39. Сајма књига у Љубљани који се од 20. до 26. новембра одржава под називом „Беседа беседи”. Гостовање наше државе реализује Министарство културе у сарадњи са Народном библиотеком Србије и Вуковом задужбином.
Ова манифестација представља прилику да се посетиоци боље упознају са савременим књижевним стваралаштвом и издаваштвом Словеније и Србије.
На конкурсу Министарства културе Републике Србије, посвећеном подршци преводима репрезентативних дела српске књижевности на стране језике, у протеклих десет година подржано преко 40 превода књижевних дела писаца из Србије на словеначки језик. У истом периоду, на српски језик преводи се преко 90 дела словеначких аутора.
Током трајања манифестације биће организовани панел разговори са српским и словеначким ауторима из области народне књижевности, савремене поезије и прозе, превода, стрипа и стваралаштва за децу.

НАУКА


Република Србија позива еминентне научнике за учешће у Глобалном извештају о одрживом развоју
Група од петнаест угледних научника ће имати кључну улогу у изради трећег четворогодишњег Глобалног извештаја о одрживом развоју, који ће бити представљен 2027. године.
У складу с најновијим позивом Одељења за привредне и друштвене делатности, Република Србија позива еминентне научнике да се пријаве за чланство у Независној групи научника. Ова група ће имати кључну улогу у изради трећег четворогодишњег Глобалног извештаја о одрживом развоју, који ће бити представљен 2027. године.
Састављена од петнаест угледних научника, група ће изабрати председника и потпредседника, а њихов мандат ће трајати од 2024. до 2027. године. Планирано је да се група редовно састаје у Њујорку најмање два пута годишње, учествујући истовремено у промоцији циљева одрживог развоја на глобалном и регионалном нивоу.
Имајући у виду изузетне резултате које је Република Србија постигла у области одрживог развоја, као и подршку коју је добила усвајањем резолуције о Међународној декади науке за одрживи развој (2024-2033) у Генералној скупштини УН, позивамо релевантне стручњаке да се пријаве за чланство.
Процес номинације је отворен до 26. новембра 2023. године до краја радног дана.
Детаљније прочитајте овде.

________________________________________________
21.11.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АПВ”, бр. 50 од 17. новембра 2023.
Пропис од значаја за пословање буџетских корисника je:

1. Одлука о утврђивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаним за 17. децембар 2023. године

________________________________________________
20.11.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 102 од 17. новембра 2023.
Пропис од значаја за пословање буџетских корисника je:

1. Правилник о допуни Правилника о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ДРЖАВНА УПРАВА


Србија чланица Алијансе управљања вештачком интелигенцијом
Влада Републике Србије саопштила је да се на Самиту о управљању вештачком интелигенцијом Светског економског форума у Сан Франциску, чији је домаћин био Центар за четврту индустријску револуцију (Ц4ИР), Србија као 33. држава придружила Алијанси управљања вештачком интелигенцијом.
Чланство у Алијанси Србији ће донети бржи развој вештачке интелигенције (АИ) уз експертску подршку, фокусирајући се на одрживост, отпорност и безбедност АИ.
Циљ Самита, који је окупио лидере и стручњаке из преко 200 водећих светских компанија, организација, био је да се промовишу одговорне иновације вештачке интелигенције, стављајући етичке смернице као приоритет у технолошком напретку.

ЗДРАВСТВО


Влада посвећена унапређењу положаја запослених у здравству и социјалној заштити
Председница Владе Републике Србије одржала је нови састанак са представницима Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити и поновила да је Влада Србије посвећена континуираном унапређењу њихових услова рада.
Као резултат јучерашњег, конструктивног разговора са представницима синдиката, председница Владе је данас предложила конкретан предлог, који би у оквиру расположивих средстава за плате, резултирао побољшању положаја немедицинског кадра у здравственим установама.
Предложена решења ће бити предмет споразума који би се потписао између Владе Републике Србије и представника синдката.
Обе стране су се сагласиле да ће се наставити са радом са циљем измене Уредбе која дефинише коефицијенте за обрачун и исплату плата, чиме би се додатно побољшао положај свих запослених у здравставном и социјалном сектору.

ПРОСВЕТА


Наставак активности које осигуравају квалитет средњег стручног образовања
Помоћник министра просвете у Влади Републике Србије Милош Благојевић најавио је данас да ће ово министарство и Агенција за квалификације, уз подршку Европске извршне агенције за образовање и културу (EACEA), у наредном периоду реализовати пројекат у циљу осигурања квалитета средњег стручног образовања.
Благојевић је, на конференцији „Квалитет стручног образовања као императив развоја српске економије“, истакао да је осигурање квалитета средњег стручног образовања изузетно важно за адекватан одговор на изазове које доноси напредак технологије, економије и друштва у целини.
Он је указао и на важност тога да Србија, заједно са осталим европским земљама, развија механизме и алате који ће осигурати квалитет средњег стручног образовања.
Под окриљем пројекта, окупићемо све институције значајне за овај процес – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство привреде, Агенцију за квалификације, Канцеларију за дуално образовање, Привредну комору Србије, невладине организације, навео је помоћник министра.
Према његовим речима, биће то још једна прилика да разменимо идеје и додатно ојачамо синергију свих партнера у овој области, што је једна од основних функција и задатака Националне контакт тачке за квалитет стручног образовања.

________________________________________________
17.11.2023.

ПРОПИСИ

Објављени су „Службени лист АПВ” бр. 46 од 8. новембра 2023. и бр. 47 од 14. новембра 2023. године

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. Одлука којом се утврђују Општи програм обуке за 2024. годину и Програм обуке руководилаца за 2024. годину – (ступа на снагу 16. новембра 2023.)
2. Пословник Покрајинске изборне комисије – (ступа на снагу 14. новембра 2023.)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ДРЖАВНА УПРАВА


Ванредни покрајински избори у АП Војводини 17. децембра
Председник Скупштине АП Војводине Момо Чолаковић распустио је 16. новембра Скупштину АП Војводине и расписао превремене покрајинске изборе за 17. децембар.
Предлог одлуке о превременом престанку мандата Скупштине АП Војводине био је једина тачка дневног реда данашње седнице, при чему је, од 120 посланика, 95 гласало „за” распуштање Скупштине, четири посланика су била против, а петоро није гласало.
Покрајински избори биће одржани 17. децембра, заједно са превременим републичким изборима и изборима у делу локалних самоуправа у Србији.

Поповић представила Нацрт резолуције о заштити узбуњивача
Министарка правде у Влади Републике Србије Маја Поповић представила је државама уговорницама Конвенције УН против корупције Нацрт резолуције о заштити узбуњивача, који је Влада припремила уз консултације са невладином организацијом ,,Пиштаљка” и UNCAC коалицијом, уз опсежне доприносе Канцеларије Уједињених нација за питања дроге и криминала.
Поповић је истакла да је Република Србија још 2014. године усвојила Закон о заштити узбуњивача, који пружа свеобухватну и ефикасну заштиту узбуњивачима и лицима која су повезана са узбуњивачима.
Министарка је нагласила да су прописи који се односе на заштиту узбуњивача све значајнији у свету јер обезбеђују адекватну заштиту запосленима, који откривају одређене информације везане за незаконито понашање, од одмазде послодавца.
Према њеним речима, право на узбуњивање представља људско право које штити слободу говора и важно је за јачање владавине права и развој сваког демократског друштва.

Обележен јубилеј 60 година од оснивања Уставног суда Републике Србије
У Београду је одржана Међународна конференција „Улога уставних судова у примени Европске конвенције о људским правима и праксе Европског суда за људска права на националном нивоу“.
Међународну конференцију је, у оквиру обележавања јубилеја 60 година од оснивања Уставног суда Републике Србије, организовао Уставни суд, уз подршку пројекта „Унапређивање заштите људских права у Србији”, који спроводи Савет Европе у оквиру заједничког програма са Европске унијом.


ПРОСВЕТА


Ђукић Дејановић: Настављамо подршку ученичким задругама
Министарка просвете проф. др Славица Ђукић Дејановић доделила је уговоре директорима средњих школа, које су на јавном позиву добилe средства за подршку ученичким задругама.
За ову школску годину донета је одлука да 17 средњих школа, односно ученичких задруга, добије финансијска средства у укупном износу од осам милиона динара“, рекла је Ђукић Дејановић.
Истакла је да Министарство просвете сада већ четврту годину за редом пружа финансијску подршку ученичким задругама у средњим школама и додала да је ове године за те сврхе намењено дупло више средстава него претходне године.
Ученичке задруге, како је додала, важан су део образовно-васпитног рада у школама и представљају вид подршке развоју предузетништва код ученика.

________________________________________________
16.11.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 101 од 15. новембра 2023.
Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:

1. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11121/2023 –
2. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11122/2023–
3. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11123/2023–
4. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11124/2023–
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11125/2023–
6. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11126/2023–
7. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11127/2023–
8. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11128/2023-1–
9. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11159/2023–
10. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11175/2023–
11. ИНДЕКСИ потрошачких цена за октобар 2023. године

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ДРЖАВНА УПРАВА


“Царина на клик” нови корак ка даљој аутоматизацији царине и модернизацији државне управе
Управа царина почела је са имплементацијом пројекта “Царина на клик” са циљем да даље модернизује и аутоматизује царинске процедуре и усклади их са европским стандардима.
“За нас је то посебно важан корак јер представља део унапређења система јавних финансија. Аутоматизовани увоз и извоз подразумевају да се царински поступци спроводе у беспапирном окружењу за царину и привреду, што представља и један од битних елемената за модернизацију наше државне управе и наставак напора да испунимо један од наших приоритета, а то је дигитализација”, рекао је Станивуковић у Привредној комори Србије.
Према његовим речима, унапређењем капацитета Управе царина и аутоматизацијом овог система, обезбедиће се и усклађеност са европским царинским законодавством, што је важан предуслов за затварање поглавља 29 – Царинска унија и за повезивање са државама ЕУ.

ПРОСВЕТА


Почиње едукација ученика о правима потрошача
Министар унутрашње и спољне трговине Томислав Момировић и министарка просвете Славица Ђукић Дејановић потписали су данас Протокол о сарадњи, који ће омогућити да се ученици кроз различите активности у школи још боље упознају са правима потрошача и начинима како да их заштите.
Ова министарства, заједно са Заводом за унапређивање образовања и васпитања, у двогодишњем периоду посвећено су радила на увођењу заштите потрошача у програм наставе.
Према његовим речима, сведоци смо промена које се дешавају на глобалном нивоу, будући да млади одрастају уз стални приступ дигиталним алатима који утичу на њихову културу и социјализацију.
Имајући ово у виду, ресорно министарство је кроз стратешке планове поставило као приоритетну меру обезбеђивање континуиране едукације деце школског узраста о правима потрошача, објаснио је он.
Министар је додао да је највећи део ове мере већ испуњен, а план је да у наредном периоду представници Министарства унутрашње и спољне трговине организују предавања на тему заштите потрошача, као и праћење реализације ове стратешке мере.

Практична искуства за студенте релевантна за њихову каријеру
Министар државне управе и локалне самоуправе у Влади Републике Србије Александар Мартиновић отворио је данас онлајн Сајам студентске стручне праксе у јавној управи, при чему је том приликом са ректорима државних универзитета у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Нишу и Новом Пазару потписао „Програм сарадње у вези са пружањем подршке високошколским установама у образовном процесу за 2023/2024. годину”.
Мартиновић је објаснио да се у овој академској години даје прилика студентима да своје прво радно искуство стекну на једној од 900 позиција које су им на располагању у 73 органа из 33 града и општине широм Србије.
Министар је додао да су уведене важне новине јер ће студенти моћи бесплатно да похађају обуке за развој дигиталних, личних и комуникационих вештина, а најуспешнији ће бити награђени студијском посетом једној од земаља чланица Европске уније.
Више информација о студентској стручној пракси у јавној управи и програму овогодишњег сајма налази се у виртуелној заједници „Студентска стручна пракса у јавној управи”, која се налази на линку https://strucnapraksa.mduls.gov.rs/, одакле је и улаз на Сајам.

КУЛТУРА


Јавни позив за програм „Престоница културе Србије 2025”
Министарство културе Владе Републике Србије расписало је данас Јавни позив за учешће у програму „Престоница културе Србије” за 2025. годину у циљу унапређења квалитета културног живота јединице локалне самоуправе и покретања културног, уметничког и туристичког развоја кроз активирање постојећих и осмишљавање нових уметничких програма, као и кроз оживљавање постојећих и покретање нових институција културе.
Изабрана јединица локалне самоуправе понеће титулу „Престоница културе Србије 2025”.
У оквиру Програма „Престоница културе Србије”, Министарство пружа подршку локалним самоуправама или групи подносилаца који ће одредити међу собом носиоца пројекта да у сарадњи са установама, уметничким и другим удружењима регистрованим за обављање делатности културе, појединцима, као и другим субјектима у култури, унапреде своје капацитете у култури, ојачају културну инфраструктуру, културну продукцију, обогате културну понуду и да се у години титуле представе јединственим културним и уметничким програмом.
Пријаве се подносе до 14. јануара 2024. године достављањем попуњеног упитника, штампано и електронски.
Конкурс је отворен за све јединице локалне самоуправе осим за градове Београд, Нови Сад, Чачак и Ужице, односно претходно изабране „Престонице културе Србије”.
Резултати ће бити објављени на званичној интернет страници Министарства културе а детаљи и упитник за пријаву налазе се на линку www.kultura.gov.rs/konkurs.

________________________________________________
15.11.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Сл. лист АПВ” бр. 45 од 6. новембра 2023.
Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:

1. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину – (ступа на снагу 6. новембра 2023.)
2. Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене за изградњу ветроелектране „Самош“ на територији општина Алибунар и Ковачица – (ступа на снагу 14. новембра 2023.)
3. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Акционог плана политике за младе у Аутономној покрајини Војводини за период 2023-2025 – (ступа на снагу 14. новембра 2023.)
4. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину – (ступа на снагу 14. новембра 2023.)
5. Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину – (ступа на снагу 14. новембра 2023, а примењиваће се од 1. јануара 2024.)
6. Покрајинска скупштинска одлука о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину – (ступа на снагу 14. новембра 2023, а примењиваће се од 1. јануара 2024.)
7. Покрајинска скупштинска одлука о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу које има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области радних односа службеника и намештеника – (ступа на снагу 14. новембра 2023.)
8. Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину – (ступа на снагу 14. новембра 2023, а примењиваће се од 1. јануара 2024.)
9. Покрајинска скупштинска одлука о Посебном програму из области јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину – (ступа на снагу 14. новембра 2023, а примењиваће се од 1. јануара 2024.)
10. Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног препознавања и смањења ризика од насиља у популацији младих у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину – (ступа на снагу 14. новембра 2023, а примењиваће се од 1. јануара 2024.)
11. Покрајинска скупштинска одлука о Програму скрининга на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину – (ступа на снагу 14. новембра 2023, а примењиваће се од 1. јануара 2024.)
12. Покрајинска скупштинска одлука о Програму превенције секундарних остеопоротских прелома старијих особа након првог прелома, у Аутономној покрајини Војводини, за 2024. годину – (ступа на снагу 14. новембра 2023, а примењиваће се од 1. јануара 2024.)
13. Покрајинска скупштинска одлука о Програму превенције функционалног слепила код радно способних пацијената с нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину – (ступа на снагу 14. новембра 2023, а примењиваће се од 1. јануара 2024.)
14. Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину – (ступа на снагу 14. новембра 2023, а примењиваће се од 1. јануара 2024.)
15. Покрајинска скупштинска одлука о Програму процене функционалног статуса у току рехабилитације пацијената са стеченим недостатком доњих екстремитета, у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину – (ступа на снагу 14. новембра 2023, а примењиваће се од 1. јануара 2024.)
16. Покрајинска скупштинска одлука о Програму одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину– (ступа на снагу 14. новембра 2023, а примењиваће се од 1. јануара 2024.)
17. Покрајинска скупштинска одлука о Програму терапије појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину – (ступа на снагу 14. новембра 2023, а примењиваће се од 1. јануара 2024.)
18. Покрајинска скупштинска одлука о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2024. години – (ступа на снагу 14. новембра 2023, а примењиваће се од 1. јануара 2024.)
19. Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину - (ступа на снагу 14. новембра 2023, а примењиваће се од 1. јануара 2024.)
20. Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину - (ступа на снагу 14. новембра 2023, а примењиваће се од 1. јануара 2024.)
21. Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину - (ступа на снагу 14. новембра 2023, а примењиваће се од 1. јануара 2024.)
22. Покрајинска скупштинска одлука о Програму мера за спровођење годишњег одгајивачког програм у сточарству у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину - (ступа на снагу 14. новембра 2023, а примењиваће се од 1. јануара 2024.)
23. Покрајинска скупштинска одлука о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Аутономну покрајину Војводину за 2024. годину - (ступа на снагу 14. новембра 2023, а примењиваће се од 1. јануара 2024.)
24. Покрајинска скупштинска одлука о Програму подршке пољопривредним стручним и саветодавним службама у обављању саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у АП Војводини за 2024. годину - (ступа на снагу 14. новембра 2023, а примењиваће се од 1. јануара 2024.)
25. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине -- (ступа на снагу 14. новембра 2023.)
26. Правилник о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2023. годину - (ступа на снагу 14. новембра 2023.)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ЗДРАВСТВО


Усвојен закључак о запошљавању здравствених радника који су лечили оболеле од Covid-19
Влада Републике Србије усвојила је на седници одржаној 14.11.2023. године Закључак којим је сагласна да се у радни однос на неодређено време приме здравствени радници, сарадници и друга лица која су радилa на пословима лечења оболелих од заразне болести COVID-19 или на пратећим помоћно-техничким пословима у здравственим установама у јавној својини и привременим објектима за смештај и лечење оболелих од oве заразне болести.
На седници је усвојен и Закључак о додели једнократне новчане помоћи грађанима којима је изузетно угрожен животни стандард, а који живе на територијама градова Крагујевац и Краљево и на територијама општина Баточина и Кнић. За ове намене обезбеђена су средства у износу од 15.350.000 динара.

НАУКА


Завршетак Центра изврсности у Крагујевцу у априлу или мају 2024. године
Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић изјавила је да ће Центар изврсности у Крагујевцу, који се простире на 11.500 квадратних метара и у чију je изградњу уложено 18 милиона евра, почети са радом у априлу или мају следеће године.
Веровали смо у то да је тај пројекат изузетно важан за даљи развој иновација у Србији и у Крагујевцу, као и да га је Универзитет у Крагујевцу са својим професорима и читавим наставним кадром и студентима заслужио, поручила је премијерка.
Према њеним речима, у Центру изврсности ће привремено бити смештен и Научно-технолошки парк, чиме Крагујевац постаје пети град у Србији који добија научно-технолошки парк, али само привремено.
Наиме, како је објаснила, Крагујевцу је потребан много већи научно-технолошки парк од оног у оквиру Центра изврсности, који има само 500 квадратних метара, што значи да већ од првог квартала следеће године крећемо у изградњу иновационог дистрикта поред Државног дата центра, комплетно финансираног из буџета Србије.
Такође, како је истакла, воде се разговори и са „Mind group” о отварању још једног научно-технолошког парка, али и са представницима ЦЕРН-а о томе да у Државном дата центру у Крагујевцу буде суперкомпјутер за обраду великих података за ЦЕРН у Женеви, чиме би Србија била само једна од шест земаља које то имају.
У нову научну установу први ће се уселити истраживачи са Факултета медицинских наука, Факултета инжењерских наука и Института за информационе технологије Универзитета у Крагујевцу.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »

НОВИ ПРИРУЧНИК! БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(V ИЗДАЊЕ)
Детаљније »

КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (април 2023.)
Детаљније »

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42