Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


03.04.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АП Војводине” бр. 16 од 27.3.2024. године.
Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. Правилник о додели средстава за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у АП Војводини у 2024. години (ступа на снагу 27. марта 2024)
2. Правилник о додели средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2024. годину (ступа на снагу 27. марта 2024)
3. Правилник о додели средстава за подршку младима у руралним подручјима у АП Војводини у 2024. години (ступа на снагу 27. марта 2024)
4. Правилник за доделу средстава удружењима за област равноправности полова у Аутономној покрајини Војводини (ступа на снагу 4. априла 2024)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


НАУКА


Одржана седница Националног савета за научни и технолошки развој
На одржаној седници Националног савета за научни и технолошки развој главне теме су биле потреба за дефинисањем ужих научних области у оквиру наука, као и израда извештаја о стању у науци.
Министарство науке, технолошког развоја и иновација истакло је да нема ништа против другачијег дефинисања ужих научних области, уколико се научна заједница договори око система који жели да успостави, те да ће учинити све у циљу боље научне организације и система у науци. Предлог Министарства је да Национални савет за научни и технолошки развој организује седницу на којој би се анализирале све релевантне информације и на основу тога донесе одлуку у складу са ставом већине.
Министарство је такође истакло да динамикa решавања проблема који се могу јавити у оквиру научне заједнице зависи од времена израде извештаја које доставља Национални савет.

________________________________________________
02.04.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 28 од 1.4.2024. године.
Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о спортским гранама од посебног значаја за Републику Србију (ступа на снагу 9. априла 2024)
2. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ступа на снагу 9. априла 2024)

ПРОСВЕТА


Изабрани победници првог СТЕ(А)М изазова
Тимови „Није компот него компост“ Прве техничке школе из Kрагујевца, „Панчево паметан град“ Машинске школе „Панчево“, Електротехничке школе „Никола Тесла“ и Медицинске школе „Стевица Јовановић“ из Панчева и „ЕцоБyтес“ Прве крагујевачке гимназије, победници су првог СТЕ(А)М изазова у Србији.
Њихова решења за примену науке, технологије, инжењерства, уметности и математике, односно СТЕ(А)М дисциплина, за решавање локалних проблема, одабрана су као најбоља у конкуренцији десет тимова у финалу овог такмичења које је одржано у Београду.
На конкурс, расписан у октобру 2023. године, пријавило се укупно 35 школских тимова из целе Србије.
СТЕ(А)М изазов је организован у оквиру пројекта „Изградња кључних рачунарских компетенција – ка радној снази будућности“, који спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП), у партнерству са Министарством просвете и Фондацијом Петља, уз подршку Владе Републике Србије.

________________________________________________
29.03.2024.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Данас исплата стипендија за изузетно надарене ученике и студенте, као и стипендија за недостајућа занимања
Министарство просвете обавештава ученике и студенте кориснике стипендија за изузетно надарене ученике да исплата пете и шесте месечне рате ових стипендија за шкоску 2023/24. годину, почиње данас, 29. марта 2024. године.
Износ месечне рате за ученике је 15.000 динара, за студенте основних и мастер студија је 24.000 динара, а за докторанте је 30.000 месечно.
Такође, данас почиње исплата прве, друге, треће, четврте, пете, шесте месечне рате студентских стипендија за недостајућа занимања.

________________________________________________
28.03.2024.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


КУЛТУРА


Потписан Уговор за пpојекат Зрењанин – Престоница културе Србије 2025. године
Mинистарство културе потписалo је са Градом Зрењанином Уговор за пројекат Престоница културе Србије 2025. године.
У конкуренцији за титулу Престонице културе Србије 2025. било је осам градова и општина.
Програм под називом „Меандри града – токови културе“ прожима традицију, мултикултуралност и историју овог града са модерним, настојећи да културу још више приближи грађанима Зрењанина и да направи мостове културе и ка модерним садржајима.
У плану је око 100 културних програма, од којих чак 50 потпуно новокреираних за Престоницу културе 2025. године.
Пројектом је предвиђено и десет инфраструктурних пројеката, као и потпуна реконструкција, реновирање и адаптација Градске куће, историјског здања које ће за годину дана бити предато на коришћење свим становницима Зрењанина.
Зрењанин ће од Ужица титулу Престонице културе Србије преузети званично 21. марта 2025. године.

________________________________________________
27.03.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 25 од 26.3.2024. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ПРОГРАМ за борбу против трговине људима у Републици Србији за период 2024–2029. године
2. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јануар 2024. године

________________________________________________
26.03.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АП Војводине” бр. 15 од 20.3.2024. године.
Нема прописа од значаја за пословање буџетских корисника.

ПРОСВЕТА


Представљена апликација за унапређивање самовредновања рада у школама
Министарство просвете израдило је и представило апликацију под називом „АС Школа – самовредновање квалитета рада“. Ова апликација је функционалан, економичан и савремен алат који омогућава школским тимовима за самовредновање, али и наставницима на индивидуалном нивоу, да квалитетно вреднују наставну и ваннаставну праксу.
Очекује се да ће нова апликација, својим садржајем, функционалношћу и бројним анализама и приказима, мотивисати школе и запослене да стандарде, показатеље квалитета и илустративне примере добре праксе користе за даљи развој.
Иновативна апликација је резултат партнерске сарадње Министарства просвете, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и ЦИП – Центра за интерактивну педагогију, уз финансијску подршку Дечије фондације Песталоци.
Међународни летњи семинари бугарског језика, књижевности и културе за 2024. годину – Универзитети у Софији и Великом Трнову
Министарство просвете, у сарадњи са амбасадом Републике Бугарске у Београду, обавештава заинтересоване о одржавању међународних летњих семинара бугарског језика, књижевности и културе који ће се одржати у јулу и августу месецу 2024. године.
Пријављивање се врши најкасније до 4. априла 2024. године.
Детаљније прочитајте овде.

СТАТИСТИКА


Просечна зарада за јануар 2024. године
Просечна зарада (бруто) обрачуната за јануар 2024. године износила је 132 372 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 95 836 динара.
У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за јануар 2024. године номинално је већа за 15,9%, а реално за 8,9%, док је просечна нето зарада већа за 15,8% номинално, односно за 8,8% реално.
У односу на децембар 2023. године, просечна бруто зарада обрачуната за јануар 2024. године номинално је већа за 1,5%, а реално за 1,2%, док је просечна нето зарада номинално већа за 0,8%, а реално за 0,5%.
Медијална нето зарада за јануар 2024. године износила је 73 733 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

________________________________________________
25.03.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 24 од 22.3.2024. године.
Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о утврђивању Програма подршке регионалном развоју и развоју предузетништва који се реализује кроз стандардизовани сет услуга који спроводе акредитоване регионалне развојне агенције у 2024. години (ступа на снагу 23. марта 2024)
2. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о категоризацији државних путева (ступа на снагу 30. марта 2024)
3. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2406/2024
4. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2411/2024
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2413/2024
6. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2435/2024
7. РЕШЕЊЕ о стављању ван снаге Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве
8. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину издавања и прописивања лекова години (ступа на снагу 23. марта 2024)
9. ПРАВИЛНИК о поступку за утврђивање дисциплинске одговорности судија и председника судова (ступа на снагу 30. марта 2024)
10. САЖЕТАК Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2023. годину

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


НАУКА


Делегација Министарства науке, технолошког развоја и иновација посетила Истраживачку станицу Петница
Представници Министарства науке, технолошког развоја и иновација, Центра за промоцију науке и Фонда за младе таленте посетили су Истраживачку станицу Петница.
Посета је реализована како би се Министарство науке, технолошког развоја и иновација упознало са радом Истраживачке станице Петница и како би се пронашли начини за ближу сарадњу ове станице са Фондом за младе таленте и Центром за промоцију науке.
На састанку је детаљно презентован четрдесет и две године дугачак историјат ове станице, као и све оно што ову институцију издваја као јединствену у читавом свету - Летња научна школа за ђаке завршних разреда основних школа, специјализовани семинари за студенте и докторанде из читавог света, али и оно по чему је Истраживачка станица Петница најпознатија, а то су семинари за средњошколце, који се реализују за више научних дисциплина у специјализовано опремљеним просторијама и лабораторијама ове станице, која је по највишим стандардима реновирана 2012. године

________________________________________________
22.03.2024.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ДРЖАВНА УПРАВА


Више од 300 милиона динара за набавку медицинске опреме у здравственим установама на територији Града Београдаb>
У циљу обезбеђења услова за бољи степен здравствене заштите, Министарство државне управе и локалне самоуправе и Секретаријат за здравство Градске управе Града Београда потписали су Уговор о набавци медицинске опреме са припадајућом инфраструктуром у девет здравствених установа на територији Града Београда.
Средства у износу од око 320 милиона динара која су опредељена за Град Београд намењена су за набавку опреме у домовима здравља Врачар, Сурчин, Савски Венац, Земун, Гроцка, Стари Град и Звездара, као и за набавку опреме у Клиничко болничком центру Звездара и Специјалној болници Свети Сава.
Министарство државне управе и локалне самоуправе је крајем 2023. и почетком 2024. године потписало уговоре са 20 јединица локалне самоуправе за набавку медицинске опреме са припадајућом инфраструктуром у укупној вредности од око 2,3 милијарди динара.

КУЛТУРА


Ужице и званично Престоница културе Србије
Свечаном церемонијом у оквиру програма „Празник светлости“ на Тргу партизана, Ужице је и званично постало Престоница културе Србије за 2024. годину.
Уметнички концепт овогодишњег пројекта Престоница културе Србије развијен је под мотом светлости, дубоко утемељеним у локалној традицији и чињеници да је Ужице међу првима у Европи имало хидроцентралу, засновану на принципима Николе Тесле. Програмски садржаји биће реализовани под слоганом „Ера културе“, кроз четири тематске области, које обухватају културно-историјско наслеђе и савремене уметничке праксе и перспективе у духу Стратегије развоја културе града Ужица („Лучоноше“, „Пла(е)мените бакље“, „Шарена светла рефлектора“ и „Сајбер ера“).

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
У току ...


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42