Специфичности буџетских корисника
 

Правосуђе

„Предузети нови корак, изговорити нову реч – то је оно чега се људи највише плаше”
- Фјодор Достојевски
15.07.2024.

Свечано уручени уговори о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења

Министарка правде свечано је уручила уговоре о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења (опортунитет) за 200 пројеката од јавног значаја из области здравства, културе, просвете, социјалне заштите и хуманитарног рада. У 2024. години за здравство је издвојено више од 217 милиона динара, за боље образовање више од 188 милиона динара, унапређена је социјална заштита са више од 32 милиона динара, за културу је одвојено више од 32 милиона динара, док је зa положај особа са инвалидитетом намењено са више од 12 милиона динара.
Из ових средстава реконструисане су школе, обданишта, музеји, установе социјалне заштите, болнице и домови здравља. Такође, кроз пројекте набављена је и неопходна медицинска и друга опрема за клиничке центре, болнице, домове здравља, вртиће и школе. Набављена су и возила за превоз пацијаната и старијих особа.
Министарство правде ће и у наредном периоду наставити да додељује средства прикупљена по основу одлагања кривичног гоњења и да прати њихову реализацију.

________________________________________________
24.05.2024.

Нормативне активности Министарства правде ојачале владавину права

Министарка правде у Влади Републике Србије Маја Поповић отворила је у Врњачкој Бањи годишње саветовање судија Републике Србије, на којем се разматрају питања од значаја за квалитетан и ефикасан рад судова.
Поповић је у обраћању учесницима саветовања истакла да су нормативне активности Министарства правде, које се односе на припрему Акта о промени Устава Републике Србије и доношење сета правосудних закона, ојачале владавину права у Републици Србији и довеле до отварања нових поглавља у приступним преговорима са Европском унијом.
Министарка је најавила доношење подзаконских аката за примену правосудних закона, као и израду новог Закона о Правосудној академији, чиме ће процес правосудне реформе бити заокружен.
Она је нагласила да Министарство правде ради и на унапређењу кривичног законодавства и на његовом усклађивању са законодавством Европске уније.
Поповић је навела да се наставља рад и на изменама и допунама Закона о парничном поступку, чије ће усвајање довести до повећања ефикасности судова, бржег поступања у парничним предметима, као и равномерније оптерећености судова у Србији.
Она је указала и на активности Министарства правде у спровођењу инфраструктурних пројеката који се односе на изградњу нових објеката за потребе правосудних органа, као и на унапређење постојећих смештајних капацитета за судове.
Поповић је рекла да Министарство правде планира даљи развој и унапређење информационо-комуникационих технологија, јачање кадровских капацитета запослених у правосуђу и побољшање материјалног положаја судија и судског особља.

________________________________________________
06.12.2023.

Ефикасније постављање заступника по службеној дужности у пореском поступку

Mинистарка правде у Влади Републике Србије, директорка Пореске управе и председник Адвокатске коморе Србије потписали су Протокол о размени података у поступку постављења заступника по службеној дужности у пореском поступку и браниоца по службеној дужности у предистражном поступку.
Протокол, који на темељу Уставом и Законом зајемченог права странака на правну помоћ и закониту, једнаку и правичну заштиту њихових права, доприноси већој транспарентности и ефикасности у поступку постављења заступника по службеној дужности у пореском поступку и браниоца по службеној дужности у предистражном поступку.
Овим документом ближе се уређује начин достављања захтева надлежног органа управе за обавештење о адвокату који по редоследу са списка адвоката треба да буде постављен као заступник по службеној дужности у пореском поступку, односно бранилац по службеној дужности у предистражном поступку.

________________________________________________
08.11.2023.

Новоименовани јавни бележници, јавни извршитељи и заменици јавних извршитеља положили заклетву

Једанаест јавних бележника, пет јавних извршитеља и шест заменика јавних извршитеља положило је заклетву пред министарском правде.
Заклетву су положили јавни бележници именовани за подрује Основног суда у Вршцу (територија општине Вршац), Основног суда у Зрењанину (територија града Зрењанина), Основног суда у Сремској Митровици (територија града Сремска Митровица), Основног суда у Ивањици (територија општине Ивањица), Основног суда у Мионици (територија општине Љиг), Првог основног суда у Београду (територија градске општине Палилула), Основног суда у Краљеву (територија општине Врњачка Бања), Основног суда у Панчеву (територија општине Алибунар), Основног суда у Новом Пазару (територија града Новог Пазара), Основног суда у Петровцу на Млави (територија општине Петровац на Млави) и Основног суда у Куршумлији (територија општине Блаце).
Након што новоименовани јавни бележници, јавни извршитељи и заменици јавних извршитеља отпочну рад, у Републици Србији обављаће делатност 234 јавна бележника, 233 јавна извршитеља и 37 заменика јавних извршитеља.

________________________________________________
17.10.2023.

Допуњен Уговор о изручењу између Републике Србије и Републике Црне Горе

Министарство правде Републике Србије и Министарство правде Републике Црне Горе потписали су Уговор о допуни Уговора о изручењу.
Имајући у виду потребу за јачањем билатералне сарадње у борби против корупције, као и неопходност унапређења узајамне правне помоћи код изручења окривљених и осуђених лица, постојећи Уговор о изручењу из 2009. године проширен је са два нова кривична дела. У питању су дела:
 злоупотреба поверења у обављању привредне делатности по Кривичном законику Републике Србије, односно злоупотреба положаја у привредном пословању по Кривичном законику Црне Горе, и
 злоупотреба положаја одговорног лица по Кривичном законику Републике Србије, односно злоупотреба овлашћења у привреди по Кривичном законику Црне Горе.
На овај начин, биће омогућено брже и ефикасније поступање правосудних органа две државе у борби против организованог криминала, корупције и других тешких кривичних дела.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42