ПРЕТПЛАТНИЧКИ ПАКЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ
 

СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ


ПОНУДА СА НАРУЏБЕНИЦОМ ЗА 2024. ГОДИНУ


ЕДУКАТИВНА ПОНУДА Образовног инфoрматора садржи ПРЕТПЛАТУ на комплет од три петнаестодневна часописа који на јединствен начин обезбеђују интегрисано управљање буџетским пословањем у складу са важећим прописима и са акцентом на ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ корисника, а све у складу са буџетским календаром. Наруџбеницом у прилогу су обухваћени и пратећи производи комплета часописа које нудимо у три посебна претплатничка пакета са следећим едуктивним садржајима: 

 

ПРЕТПЛАТНИЧКИ ПАКЕТ - број I 

 • КОМПЛЕТ ШТАМПАНИХ ЧАСОПИСА - „ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА”, „ПРАВНИ САВЕТНИК” и     „БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО” (24 броја годишње - 72 часописа током календарске године)

( ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА - уз бесплатне консултације телефоном, путем мејла сваког радног дана у периоду од 7.30 до 15.30, без ограничења броја постављених питања из организације претплатника, као и на стручним скуповима током прeтплатничког статуса

 • ПРАВНА БАЗА „ИНФОЛЕКС” - сви прописи на једном месту на вашем рачунару и ТРИ ПРИСТУПНЕ ЛИЦЕНЦЕ на било ком рачунару, смарт телефону или таблету
 • КОМПЛЕТ ЕЛЕКТРОНСКОГ ИЗДАЊА ЧАСОПИСА „ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА”, „ПРАВНИ САВЕТИК” и „БУЏЕТСКО РАЧУНО­ВОДСТВО”) (24 броја годишње - 72 часописа током календарске године) који се користи у оквиру правне базе ,,Инфолекс“
 • ВЕБИНАРИ „РАЧУНОВОДСТВЕНА СРЕДА” – једном месечно у 2023. години = 12 вебинара годишње
 • ВЕБИНАРИ „ПРАВНИ ЧЕТВРТАК” – једном месечно у 2023. години = 12 вебинара годишње
 • САВЕТОВАЊА - на којима се размењују питања из праксе и дају смернице за решавање новонасталих промена у пословању
 • КОЛОРНИ ЕЛЕКТРОНСКИ ЧАСОПИС „БУЏЕТСКИ НЕДЕЉНИК” – сваког понедељка часопис са седмодневним информацијама из буџетског система на Вашој мејл адреси,  48 бројева годишње
 • БЕСПЛАТНА ИНСТАЛАЦИЈА РАЧУНОВОДСТВЕНОГ СОФТВЕРА ЗА ИНДИРЕКТНЕ БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ „ИКС-БУК”. Наш јединствени софтвер намењен је раду буџетских корисника који се стално усавршавају, у сарад­њи са надлежним министарствима и стручним лицима из министарстава, а у циљу добијања наја­дек­ват­ниј­ег дигиталног алата који прати све трендове и промене у функционисању буџетског система. Обезбеђена је стручна и ИТ подршка.

*Плаћа се фиксна месечна подршка према броју рачунара на којима је инсталиран софтвер.

+30% ПОПУСТА НА КОМПЛЕТНУ ПОНУДУ ВАНПРЕТПЛАТНИЧКОГ ПАКЕТА

ПРЕТПЛАТНИЧКИ ПАКЕТ - број II 

 • КОМПЛЕТ ЕЛЕКТРОНСКОГ ИЗДАЊА ЧАСОПИСА -„ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА”, „ПРАВНИ САВЕТНИК” и „БУЏЕТСКО РАЧУ­НОВОДСТВО” који се користи у оквиру правне базе ,,Инфолекс“ (24 броја годишње - 72 часописа током календарске године)
 • ПРАВНА БАЗА „ИНФОЛЕКС”- сви прописи на једном месту на вашем рачунару и ТРИ ПРИСТУПНЕ ЛИЦЕНЦЕ на било ком рачунару, смарт телефону или таблету

( ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА - уз бесплатне консултације телефоном, путем мејла сваког радног дана у периоду од 7.30 до 15.30, без ограничења броја постављених питања из организације претплатника, као и на стручним скуповима током прeтплатничког статуса

 • ВЕБИНАРИ „РАЧУНОВОДСТВЕНА СРЕДА” – једном месечно у 2023. години = 12 вебинара годишње
 • ВЕБИНАРИ „ПРАВНИ ЧЕТВРТАК” – једном месечно у 2023. години = 12 вебинара годишње
 • КОЛОРНИ ЕЛЕКТРОНСКИ ЧАСОПИС „БУЏЕТСКИ НЕДЕЉНИК” – сваког понедељка часопис са седмодневним информацијама из буџетског система на Вашој мејл адреси,  48 бројева годишње
 • БЕСПЛАТНА ИНСТАЛАЦИЈА РАЧУНОВОДСТВЕНОГ СОФТВЕРА ЗА ИНДИРЕКТНЕ БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ „ИКС-БУК”. Наш јединствени софтвер намењен је раду буџетских корисника који се стално усавршавају, у сарад­њи са надлежним министарствима и стручним лицима из министарстава, а у циљу добијања наја­дек­ват­ниј­ег дигиталног алата који прати све трендове и промене у функционисању буџетског система. Обезбеђена је стручна и ИТ подршка.

*Плаћа се фиксна месечна подршка према броју рачунара на којима је инсталиран софтвер.

    +30% ПОПУСТА НА КОМПЛЕТНУ ПОНУДУ ВАНПРЕТПЛАТНИЧКОГ ПАКЕТА

ПРЕТПЛАТНИЧКИ ПАКЕТ - број III

 • КОМПЛЕТ ЕЛЕКТРОНСКОГ ИЗДАЊА ЧАСОПИСА -„ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА”, „ПРАВНИ САВЕТНИК” и „БУЏЕТСКО РАЧУ­НОВОДСТВО” који се користи у оквиру правне базе ,,Инфолекс“ (24 броја годишње - 72 часописа током календарске године)
 • ПРАВНА БАЗА „ИНФОЛЕКС” сви прописи на једном месту на вашем рачунару и ТРИ ПРИСТУПНЕ ЛИЦЕНЦЕ на било ком рачунару, смарт телефону или таблету
 • КОЛОРНИ ЕЛЕКТРОНСКИ ЧАСОПИС „БУЏЕТСКИ НЕДЕЉНИК” – сваког понедељка часопис са седмодневним информацијама из буџетског система на Вашој мејл адреси,  48 бројева годишње
 • БЕСПЛАТНА ИНСТАЛАЦИЈА РАЧУНОВОДСТВЕНОГ СОФТВЕРА ЗА ИНДИРЕКТНЕ БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ „ИКС-БУК”. Наш јединствени софтвер намењен је раду буџетских корисника који се стално усавршавају, у сарад­њи са надлежним министарствима и стручним лицима из министарстава, а у циљу добијања наја­дек­ват­ниј­ег дигиталног алата који прати све трендове и промене у функционисању буџетског система. Обезбеђена је стручна и ИТ подршка.

*Плаћа се фиксна месечна подршка према броју рачунара на којима је инсталиран софтвер.

    +30% ПОПУСТА НА ПРИРУЧНИКЕНАРУЏБЕНИЦА


ПРЕТПЛАТА И ПРОДАЈА

Посебна издања

ПРИРУЧНИЦИ
ОСТАЛА СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА
ОСТАЛЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ

Стручна усавршавања

СЕМИНАРИ, СКУПОВИ, САВЕТОВАЊА, СТРУЧНЕ РАСПРАВЕ

Курсеви и обука

ОБРАЗОВАЊЕ
УСАВРШАВАЊЕ
СТИЦАЊЕ СТРУЧНИХ ЗВАЊА

Софтвер за буџетске кориснике
услови набавке регулишу се уговором

СОФТВЕР ЗА ДИРЕКТНЕ БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ „ИНФО-БУК-1”
Цена софтверског пакета износи 360.000,00 дин + 69.600,00 дин за сваку додатну главу.


СОФТВЕР ЗА ИНДИРЕКТНЕ БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ "ИКС-БУК" иновирани „X-Manager 3”
За претплатнике софтверски пакет је бесплатан.
За непретплатнике цена софтверског пакета износи 450 евра у динарској противвредности.

Цена месечне информатичке подршке износи 15 евра за један рачунар у динарској противвредности плус ПДВ.

Комерцијални сектор
 

Контакт:
Телефон/факс:
011/361-48-58
011/361-51-00

Текући рачун:
220-31313-49
ПИБ: 100037959
Матични број: 17196707
Шифра делатности: 8560

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42