Остала издања

 

Поред континуираног праћења правно – економског пословања буџетских корисника путем петнаестодневих часописа „Правни саветник” са „Подсетником за директора” и билтена „Буџетско рачуноводство” (као и посебних прилога чије објављивање диктирају законодавне активности и потребе њихове примене у пракси), „Образовни информатор” издаје и посебне публикације чија проблематика, по обиму и значају захтева самостално издање у виду приручника, коментара прописа, збирки законске регулативе и осталих издања.

Наведене публикације имају за циљ да сагледају практичну примену новодонетих законских решења и да их својим стручним инструкцијама детаљно и потпуно приближе практичној примени и свакодневном раду правника и рачуновођа буџетских установа.

Поједине публикације из издавачког опуса наше куће намењене су стручном образовању и усавршавању директора, рачуновођа и секретара ради унапређења њиховог рада, а самим тим и унапређења пословања буџетске установе.

Збирка одабраних прописа и стручних текстова о примени Закона о јавним набавкама (са поклон ЦД-ом)


Након великог интересовања и потреба наших корисника, припремили смо Збирку одабраних прописа и стручних текстова о примени Закона о јавним набавкама. Збирку смо издали у циљу практичне помоћи свим буџетским корисницима како би и надаље успешно спроводили поступке јавних набавки.


• 3.550,00 дин за клијенте који су у систему претплате на наша штампана издања

• 4.650,00 дин за осталу клијентелу.


Садржај »

Цена: 3550,00 динара
"Канцеларија за јавне набавке ОИ"


Kомпанија Образовни информатор промотивно представља пакет под називом ,,Канцеларија за јавне набавке ОИ“ који садржи:
• СТРУЧНО ИЗДАЊЕ - Збирка одабраних прописа и стручних текстова о примени закона о јавним набавкама
• ПОКЛОН ЦД - са моделом Правилника о јавним набавкама
• ТРИ СНИМКА ВЕБИНАРА – подељених на три модула који обрађују поступне кораке на порталу Јавних набавки:

• 9.990,00 дин за клијенте који су у систему претплате на наша штампана издања

• 12.990,00 дин за осталу клијентелу.


Садржај »

Цена: 9.990,00 динара
РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)


• 800,00 дин за клијенте који су у систему претплате на наша штампана издања

• 1.200,00 дин за осталу клијентелу.


Садржај »

Цена: 800,00 динара
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42