П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 46  - 17.05.2024.


Министарства

1.ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и техничке помоћи у области робе двоструке намене за 2022. годину

Друге организације

2.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
3.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
4.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
5.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
6.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд
7.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
8.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
9.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
10.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Centrosinergija д.o.o. Београд

Локална самоуправа

11.РЕШЕЊЕ о престанку мандата директора Јавног предузећа за производњу, пречишћавање и дистрибуцују воде „Младост” Опово
12.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Младост” Опово

________________________________________________

 Број 45   - 16.05.2024.


Председник Републике

1.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Естонији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Хелсинкију
2.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Естонији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Хелсинкију

Влада

3.УРЕДБА о оснивању Канцеларије за јавну и културну дипломатију
4.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
5.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
6.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству заштите животне средине
7.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству заштите животне средине
8.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству привреде
9.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству привреде
10.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
11РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
12.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
13.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
14.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству рударства и енергетике
15.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству правде
16.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе
17.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог
18.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете
19.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете
20.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
21.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
22.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
23.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству спорта
24.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за бригу о селу
25.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству науке, техолошког развоја и иновација
26.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству туризма и омладине
27.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за јавна улагања
28.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за јавна улагања
29.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства државне управе и локалне самоуправе
30.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
31.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
32.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра одбране
33.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Управног одбора Института за ратарство и повртарство у Новoм Саду
34.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
35.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
36.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
37.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
38.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
39.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
40.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Пошта Србије” Београд за 2023. годину
41.РЕШЕЊЕ о разрешењу шефа Кабинета потпредседника Владе
42.РЕШЕЊЕ о постављењу шефа Кабинета председника Владе

Министарства

43.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа
44.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 309-2/24
45.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 309-3/24

Правосуђе

46.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о критеријумима и показатељима вредновања рада главног јавног тужиоца и јавног тужиоца
47.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Првом основном јавном тужилаштву у Београду
48.ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 44173/16, Поштић против Србије

Други државни органи и државне организације

49.ИНДЕКСИ потрошачких цена за април 2024. године

Друге организације

50.ОДЛУКА о висини трошкова прикључења типским прикључцима на систем за дистрибуцију природног гаса, ЈП Елгас Сента
51.ОДЛУКА о висини трошкова прикључења типским прикључцима на систем за дистрибуцију природног гаса, Лозница-гас д.о.о. Лозница

________________________________________________

 Број 44  - 13.05.2024.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о допунама Закона о јединственом бирачком списку
2.ОДЛУКА о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
3.ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
4.ОДЛУКА о изменама Одлуке о саставу Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање
5.ОДЛУКА о изменама Одлуке о саставу сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама

Министарства

6.УПУТСТВО о измени и допуни Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку

Народна банка Србије

7.ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о спровођењу одредаба Закона о осигурању које се односе на издавање дозволе за обављање послова осигурања/реосигурања и појединих сагласности Народне банке Србије

Друге организације

8.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 43  - 10.05.2024.


Министарства

1.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00591/2014-03
2.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-03228/2010-22
3.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-04198/2010-03
4.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-05362/2010-03
5.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-1/24
6.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-2/24
7.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-3/24
8.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-4/24
9.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-5/24
10.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-6/24
11.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-7/24
12.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-8/24
13.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-9/24
14.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-10/24
15.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-11/24
16.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-12/24
17.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-13/24
18.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-14/24
19.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-15/24
20.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-16/24
21.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-17/24
22.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-18/24
23.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-19/24
24.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-20/24
25.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-21/24
26.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-22/24
27.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-23/24
28.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-24/24
29.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-25/24
30.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-26/24
31.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-27/24
32.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-28/24
33.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-29/24
34.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-30/24
35.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-31/24
36.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-32/24
37.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-33/24
38.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-34/24
39.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-35/24
40.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-36/24
41.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-37/24
42.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-38/24
43.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-39/24

Други држани органи и државне организације

44.ПРАВИЛНИК о заштити људских права у области пружања медијских услуга
45.ПРАВИЛНИК о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга
46.ПРАВИЛНИК о начину извршавања обавеза пружалаца медијских услуга током изборне кампање
47.ПРАВИЛНИК о доступности програмских садржаја особама оштећеног слуха односно вида
48.ПРАВИЛНИК о обавезним мерама пружалаца услуга платформи за размену видео садржаја
49.ПРАВИЛНИК о начину формирања Листе најважнијих догађаја од посебног значаја за све грађане и остваривању права на приступ догађајима од великог интереса за јавност
50.ПРАВИЛНИК о спровођењу наградних такмичења у области пружања медијских услуга
51.ПРАВИЛНИК о поступку издавања сагласности на акт о преносу дозволе за пружање медијске услуге и поступању по пријави промене власничке структуре
52.ПРАВИЛНИК о обавезама и критеријумима учешћа европских аудио-визуелних дела и удела српских музичких дела у програмима пружалаца медијских услуга
53.ПРАВИЛНИК о висини, измени висине и начину обрачунавања накнаде за пружање услуга из надлежности Регулаторног тела за електронске медије
54.ПРАВИЛНИК о хитном обавештавању јавности о нестанку малолетног лица
55.ПРАВИЛНИК о условима и критеријумима за издавање дозволе за пружање медијске услуге
56.ПРАВИЛНИК о условима и критеријуму за издавање одобрења за пружање медијске услуге на захтев
57.ПРАВИЛНИК о висини, измени висине и начину обрачунавања накнаде за пружање медијске услуге
58.УПУТСТВО о начину примене одредаба Закона о електронским медијима којима се уређује сопствена продукција
59.ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Национални парк Тара
60.ОДЛУКА о висини трошкова прикључења типским прикључцима на систем за дистрибуцију природног гаса
61.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
62.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
63.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
64.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента

Локална самоуправа

65.РЕШЕЊЕ о именовању директора привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ

________________________________________________

 Број 42  - 09.05.2024.


Влада

1.ОДЛУКА о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације
2.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности генералног секретара Министарства спољних послова
3.ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 612-3924/2024

Министарства

4.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину означавања и евиденцији јавних путева
5.РЕШЕЊЕ о упису политичке странке у Регистар политичких странака
6.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа
7.ИСПРАВКА Решења Министарства финансија – Управа за дуван 02-33 број 330-7/24

Други државни органи и државне организације

8.ПРАВИЛНИК о примени политике примереног коришћења, методологији за процену одрживости укидања малопродајних додатних накнада за роминг и захтеву који пружалац услуга роминга подноси у сврху те процене

Друге организације

9.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ диванских прерађевина, British American Tobacco Vranje а.д.
10.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje а.д.
11.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje а.д.
12.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje а.д.
13.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje а.д.
14.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
15.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 41  - 07.05.2024.


Влада

1.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
2.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности генералног директора Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд
3.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
4.PЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
5.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
6.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
7.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
8.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
9.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
10.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
11.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
12.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
13.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
14.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
15.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
16.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
17.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
18.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
19.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
20.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
21.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
22.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
23.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
24.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
25.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
26.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
27.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
28.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
29.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
30.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
31.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
32.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
33.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
34.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
35.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
36.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
37.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
38.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
39.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
40.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
41.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
42.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
43.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
44.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
45.РЕШЕЊЕ о разрешењу шефа Кабинета потпредседника Владе
46.РЕШЕЊЕ о разрешењу шефа Кабинета потпредседнице Владе
47.РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика шефа Кабинета потпредседнице Владе

Други државни органи и државне организације

48.ОДЛУКА о Завршном рачуну Националне службе за запошљавање за 2023. годину
49.ОДЛУКА о износу средстава која се преносе филијали за 2024. годину

Друге организације

50.СТАТУТ Стоматолошке коморе Србије
51.ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о висини накнада за стандарде, сродне документе и друге публикације, као и о висини накнада за услуге које врши Институт за стандардизацију Србије у обављању послова у области стандардизације
52.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 40  - 02.05.2024.


Влада

1.РЕШЕЊЕ о разрешењу Генералног секретара Владе
2.РЕШЕЊЕ о постављењу Генералног секретара Владе
3.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
4.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
5.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
6.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
7.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
8.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
9.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
10.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
11.РEШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
12.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
13.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
14.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
15.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
16.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
17.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
18.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
19.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
20.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
21.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
22.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
23.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
24.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
25.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
26.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
27.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
28.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
29.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
30.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
31.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
32.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
33.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
34.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
35.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
36.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
37.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
38.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
39.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
40.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
41.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
42.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
43.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
44.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
45.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
46.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
47.PЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
48.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
49.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
50.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
51.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
52.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
53.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
54.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
55.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
56.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
57.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
58.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
59.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
60.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
61.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
62.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
63.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
64.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
65.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
66.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
67.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
68.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
69.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
70.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
71.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
72.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
73.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
74.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
75.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
76.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
77.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
78.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
79.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
80.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
81.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
82.РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Одбора за правни систем и државне органе
83.РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Одбора за односе са иностранством
84.РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Одбора за привреду и финансије
85.РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Одбора за јавне службе
86.РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Административне комисије
87.РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Кадровске комисије
88.РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за стамбена питања и расподелу службених зграда и пословних просторија
89.РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за утврђивање штете од елементарних непогода

________________________________________________

 Број 39  - 30.04.2024.


Влада

1.ОДЛУКА о избору Владе

Министарства

2.РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције

Републичка изборна комисија

3.РЕШЕЊЕ о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини, 02 број 013-455/24
4.РЕШЕЊЕ о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини, 02 број 013-457/24

________________________________________________

 Број 38  - 30.04.2024.


Председник Републике

1.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Сједињеним Америчким Државама

Влада

2.ОДЛУКА Владе 05 број 11-3562/2024
3.ОДЛУКА о утврђивању виле Мозер у Београду за споменик културе
4.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности генералног секретара Министарства спољних послова
5.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Завода за унапређивање образовања и васпитања за 2024. годину
6.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Завода за вредновање квaлитета образовања и васпитања за 2024. годину
7.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о износу средстава која се преносе филијали за 2024. годину
8.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Oдлуку о усвајању Ценовника услуга презентације и популаризације Националног парка „Фрушка гора”
9.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника рустик елемената Националног парка „Фрушка гора”

Министарства

10.РЕШЕЊЕ о номиналним износима новчане социјалне помоћи
11.PЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00103/2024-22
12.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00111/2024-22
13.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00112/2024-22
14.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00113/2024-22
15.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00114/2024-22
16.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00117/2024-22
17.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00119/2024-22
18.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00126/2024-22
19.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00127/2024-22
20.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00128/2024-22
21.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00132/2024-22
22.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00133/2024-22
23.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00136/2024-22
24.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00140/2024-22
25.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00141/2024-22
26.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00142/2024-22
27.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00145/2024-22
28.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00147/2024-22
29.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00153/2024-22
30.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00170/2024-22
31.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00178/2024-22
32.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00179/2024-22
33.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00180/2024-22
34.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00181/2024-22
35.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00185/2024-22
36.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00186/2024-22
37.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00194/2024-22
38.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 330-1/24
39.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 330-2/24
40.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 330-3/24
41.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 330-4/24
42.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 330-5/24
43.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 330-6/24
44.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 330-7/24

Други државни органи и државне организације

45.ОДЛУКА о усвајању Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за период 1. јануара - 31. децембра 2023. године
46.ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења типским прикључцима ЈП „ВРБАС-ГАС”, Врбас
47.ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења типским прикључцима „ЛОЗНИЦА-ГАС” д.о.о Лозница
48.ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења типским прикључцима ЈП „ЕЛГАС” Сента
49.РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у априлу 2024. године

________________________________________________

 Број 37  - 26.04.2024.


Влада

1.УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА”
2.ОДЛУКА о промени границе катастарских општина Кочино Село и Рибаре
3.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
4.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
5.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
6.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
7.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
8.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства унутрашње и спољне трговине
9.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства информисања и телекомуникација
10.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о селу
11.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
26.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова и именовању вршилаца дужности чланова Привременог органа општине Косовска Митровица
27.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Зубин Поток, у оснивању
28.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Зубин Поток
29.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Привременог управног и надзорног одбора Дома здравља Зубин Поток, у оснивању
30.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног и Надзорног одбора Дома здравља Зубин Поток
31.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Привременог управног одбора Дома здравља Звечан, у оснивању
32.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Дома здравља Исток
33.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана и заменика члана Радне групе за решавање проблема мешовитих миграционих токова
34.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
35.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за склоништа за 2024. годину
36.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” за 2024. годину
37.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о пословању Туристичке организације Србије од 1. јануара до 31. децембра 2023. године и Завршни рачун Туристичке организације Србије за 2023. годину
38.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Института за стандардизацију Србије за 2023. годину
39.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити „Србијавоз” а.д. Београд за 2023. годину
40.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о раду Агенције за безбедност саобраћаја
41.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3603/2024
42.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3604/2024
43.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3605/2024
44.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3606/2024
45.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3607/2024
46.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3487/2024
47.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3537/2024
48.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3538/2024
49.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3484/2024
50.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3486/2024-2

Министарства

51.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање инфекција живине одређеним серотиповима салмонела
52.ПРАВИЛНИК о критеријумима за израду докумената просторног и урбанистичког планирања, врстама лиценци за правна лица, као и о начину и поступку издавања и одузимања лиценци
53.ПРАВИЛНИК о утврђивању усклађених износа оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца
54.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
55.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00396/2024-22
56.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00418/2024-22
57.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00420/2024-22
58.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00425/2024-22
59.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00427/2024-22
60.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00431/2024-22
61.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00434/2024-22
62.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00444/2024-22
63.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00467/2024-22
64.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01186/2023-22
65.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00109/2024-22
66.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00125/2024-22
67.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00134/2024-22
68.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00144/2024-22
69.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00146/2024-22
70.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00148/2024-22
71.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00196/2024-22
72.ИСПРАВКА Решења о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа

Правосуђе

73.ПРАВИЛНИК о поступку за избор судије поротника
74.ПРАВИЛНИК о саставу, начину рада и поступку пред Комисијом Високог савета судства за одлучивање о приговору на решење о оцени судијског помоћника
75.ПРАВИЛНИК о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата и поступку за избор главног јавног тужиоца и јавног тужиоца и предлагање кандидата за избор Врховног јавног тужиоца
76.ПРАВИЛНИК о полагању испита за проверу стручности и оспособљености кандидата који се први пут бира или предлаже за избор на јавнотужилачку функцију
77.ПРАВИЛНИК о одлучивању о приговору против одлуке о годишњем распореду послова у јавном тужилаштву или одлуке о измени одлуке о годишњем распореду послова у јавном тужилаштву
78.ПОСЛОВНИК о раду Комисије за праћење правилне расподеле предмета
79.ОДЛУКА о организацији, пословима и начину рада Административне канцеларије Високог савета судства
80.ОДЛУКА о измени Пословника о раду Жалбене комисије судова
81.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу Јавног тужилаштва за ратне злочине
82.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу
83.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Младеновцу
84.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Ваљеву
85.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Крушевцу
86.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Новом Саду
Републичка изборна комисија
87.РЕШЕЊЕ о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини

Други државни органи и државне организације

88.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива
89.ОДЛУКА о неприступању изради Стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш–Мердаре на животну средину
90.РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0516/22-11
91.ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за фебруар 2024. године

Друге организације

92.СПОРАЗУМ о Тарифи накнада за остваривање права на годишњу додатну накнаду интерпретаторима
93.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
94.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ADALYA TOBACCO д.о.о. Београд
95.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
96.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
97.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.
98.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42