ЧАСОПИСИ
ЗА ДИРЕКТОРА
ЗА СЕКРЕТАРА
ЗА РАЧУНОВОЂУ

„Подсетник за директора“

Часопис намењен директору
буџетских установа - види даље

24 пута годишње

„Правни саветник“

Часопис за правно пословање буџетских
корисника - види даље

24 пута годишње

Билтен „Буџетско рачуноводство“

Часопис за економско-рачуноводствено пословање буџетских корисника - види даље

24 пута годишње


 
 

ЧАСОПИСИ (Обједињена претплата 3 стручна часописа)


ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА

Управљање организацијом (Информације; Кадрови; Финансије; Имовина; Ризици…)

Унапређење рада установа (Наука; Просвета; Култура; Здравство; Социјална заштита; Правосуђе; Јавна предузећа; Спорт…)

Локална самоуправа (Финансирање; Локални економски развој; Канцеларије за младе; Комуналне делатности; Месна заједница…)

Истраживања – пројекти (праћење и примена истраживачких и других пројеката)

Статистика, подаци, цене (неопходно за планирање, извршење, евидентирање и контролу финансијских средстава)


ПРАВНИ САВЕТНИК

Правне информације и инструкције битне за управљање буџетским пословањем:

- Регистар прописа
- Нове пословне обавезе организације
- Послови правника из новодонетих прописа и буџетског календара
- Нормативно уређивање пословања организације: израда модела нормативних аката и континуирано иновирање са новодонетим прописима и потребама менаџмента
- Решавање спорних питања и правних недоумица у практичној примени
- Екстерне контроле (ДРИ, регулаторна тела, пореска инспекција, буџетске контроле, инспекција рада, управна инспекција, просветна инспекција…) – предмет контроле, потребна документација, жалбени поступци.
- Радни односи
- Управни поступак
- Имовинско-правни односи
- Спровођење набавки
Из делатности – специфичности пословања које настају из прописа појединих делатности.

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО на инструктиван начин континуирано прати све послове рачуноводствене струке код буџетских корисника и пружа корисницима стручну и практичну помоћ у раду.

За правно-економско пословање буџетских корисника

 

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42