Саветовања и семинари
»

Самоевалуацијом до квалитетне школе

12.11.2019. (уторак), Београд


Београд, Хотел Палас, Топличин венас 23


од 9.00 до 10.00 часова

Пријава учесника

од 9.00 до 10.10 часова

- Представљање водитеља, учесника и циљева семинара

од 10.10 до 10.50 часова

- Предавање: Појам квалитетне школе
Индивидуални рад: Шта једну школу чини квалитетном? – дискусија

од 10.50 до 11.30 часова

- Предавање: Појам евалуације
Групни рад: Евалуација у пракси – дискусија
- Предавање: Вредновање наставника у савременој школској
пракси, принципи и функције евалуација

од 11.30 до 11.45 часова

- Пауза -

од 11.45 до 14.00 часова

- Предавање: Самоевалуација наставника
Индивидуални рад: На које све начине вреднујем сопствену праксу? Шта
добијам преиспитивањем сопствене праксе?
- Предавање: Технике преиспитивања наставника
Групни рад: Анализа случаја ‐ дискусија

од 14.00 до 14.30 часова
- Пауза -


од 14.30 до 15.15 часова

- Предавање: Хоризонтална евалуација
Групни рад: Давање савета – дискусија

од 15.15 до 16.15 часова

- Предавање: Вредновање рада наставника од стране ученика
Групни рад: Израда инструмента ‐ дискусија

од 16.15 до 16.45 часова

- Предавање: О акционим плановима
Групни рад: Израда акционих планова

од 16.45 до 17.00 часова

- Пауза -

од 17.00 до 17.45 часова

- Групни рад: Бриге/аргументи за самоевалуацију – дискусија

од 17.45 до 18.00 часова

- Евалуација

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42