Саветовања и семинари
»

ПРОЛЕЋНО ПРАВНО-ЕКОНОМСКО САВЕТОВАЊЕ

Златибор 20-22.5.2024. године


Хотел "Палисад"


СЕМИНАР ЈЕ НАМЕЊЕН:

Директорима
Правницима - Секретарима
Рачуновођама
Лицима која спроводе јавне набавке
Лицима задуженим за Информације од јавног значаја
Свим осталим заинтересованим лицима


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ОБУКА ИЗ ЈАВНИХ НАБАВКИ, ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ АКАТА, ИЗМЕНЕ ЗОСОВ-а, ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА...

Златибор 13-15.3.2024. (среда - петак)


Хотел „ПАЛИСАД”


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

XVII ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

БЕОГРАД, петак, 1.12.2023. године


Хотел „МОСКВА”, Балканска бр.1


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

„ПРИПРЕМА ШКОЛА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СИСТЕМА – СПИРИ”

Београд, 13.11.2023. (понедељак)


Хотел "Палас"
Топличин венац бр. 23, Београд


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

„ПРИПРЕМА ШКОЛА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СИСТЕМА – СПИРИ”

Београд, 10.11.2023. (петак)


"Цептер" Хотел
Теразије бр.10, Београд


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

XXV СУСРЕТИ УСТАНОВА „НОВИ ПРАВЦИ И РЕГУЛАТИВЕ У ПРАВНО - ЕКОНОМСКОМ ПОСЛОВАЊУ БУЏЕТСКИХ УСТАНОВА”

16-19.10.2023, Златибор


Хотел „Палисад“


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ПРИПРЕМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СИСТЕМА – СПИРИ

Београд 29.9.2023. (петак)


Цептер Хотел Београд
Теразије бр.10


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ПРИПРЕМА ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2024.ГОДИНУ”

Београд 14.7.2023. (петак)


Хотел „ПАЛАС”
Топличин венац бр. 23


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА РС И БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Београд 14.7.2023. (петак)


Хотел „ПАЛАС”
Топличин венац бр. 23


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

БЕСПЛАТНО САВЕТОВАЊЕ: „ПРИПРЕМА БУЏЕТА И ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2024. ГОДИНУ”

Београд 26.6.2023. (понедељак)


Хотел „ПАЛАС”
Топличин венац бр. 23


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ОБРАЧУН ЗАРАДА У ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ – ИСКРА

Хотел „ПАЛАС” 16.6.2023. (петак)


Топличин венац бр. 23, Београд


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ПОСТУПАЊЕ ДИРЕКТОРА У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА У ПОСЕБНИМ И ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА СА ПРИКАЗОМ НАЈНОВИЈИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

Београд 8.6.2023. (четвртак)


Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Војводе Степе 283


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

НАЈВАЖНИЈЕ АКТУЕЛНОСТИ У ПРАВНО-ЕКОНОМСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Врњачка Бања 8 – 10.5. 2023. (понедељак - среда)


Хотел „ЦЕПТЕР”


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ПРИПРЕМА ПРЕДЛОГА ПРИОРИТЕТНИХ ОБЛАСТИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 2024 – 2026. ГОДИНУ У ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ – СПИРИ И РАД СА ИЗВЕШТАЈИМА У СИСТЕМУ ИСКРА

БЕОГРАД 22.02.2023


Хотел Палас,Топличин Венац Бр.23


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ СА ПОРЕСКИМ БИЛАНСОМ ЗА 2022. ГОДИНУ И АКТУЕЛНОСТИМА У ЈАВНИМ НАБАВКАМА И РАДНИМ ОДНОСИМА

ЗЛАТИБОР СРЕДА-ПЕТАК,08-10.02.2023 ГОДИНЕ


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

XV ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

БЕОГРАД петак, 09.12.2022. године


хотел „Москва”, ул.Балканска бр1


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

КАКО ИЗРАДИТИ И ОБЈАВИТИ ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ ВЛАСТИ

Београд, 7.11.2022. (понедељак)


Хотел „ПАЛАС”, ул. Топличин венац бр. 23


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

XXIV ТРАДИЦИОНАЛНИ СУСРЕТИ УСТАНОВА

Златибор, 18-21.10.2022.


хотел „Палисад”


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ИЗАЗОВИ У РАДНО-ПРАВНИМ ОДНОСИМА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ КРОЗ ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ

Хотел „ПАЛАС”, Београд 27.9.2022. (петак)


ул. Топличин венац бр. 23


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

КОНКУРСНИ И ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Хотел „ПАЛАС”, Београд 10.6.2022. (петак)


ул. Топличин венац бр. 23


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

„ВЕЛИКО ПРОЛЕЋНО САВЕТОВАЊЕ ЗА ЈАВНИ И ПРИВАТНИ СЕКТОР”

23.3. до 25.3.2022. године (од среде до петка) Врњачка Бања


Хотел „Цептер”


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

XV ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

БЕОГРАД петак, 10.12.2021. године


хотел „М”, Булевар Ослобођења бр. 56а


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У ПРОСВЕТИ - ЈИСП, ЦЕНУС, ФУК, ИФИСуП –

Београд петак, 19.11.2021. године


хотел „Москва“, Балканска бр. 1


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

XXIII ТРАДИЦИОНАЛНИ СУСРЕТИ УСТАНОВА

Златибор,od 20 - 23. септембра 2021


хотел „Палисад”


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ПРИПРЕМА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ИЗРАДУ БУЏЕТА

Београд, 23.7.2021.


хотел „ ПАЛАС” Топличин Венац 23 , Београд


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ТРОДНЕВНИ ЈУНСКИ СЕМИНАР ЗА ЈАВНИ СЕКТОР „ПРАВНО - ЕКОНОМСКО ПОСЛОВАЊЕ И ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ У БУЏЕТСКИМ УСТАНОВАМА”

Златибор, 9-11.6.2021.


хотел „ПАЛИСАД”


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

*ТРОДНЕВНИ СЕМИНАР ЗА ЈАВНИ СЕКТОР* „ОДГОВОРНОСТИ И ИЗАЗОВИ ПОСЛОВАЊА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ”

Златибор, 12.5-14.5.2021.


Хотел „ПАЛИСАД”


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ТРАДИЦИОНАЛНИ XXII СУСРЕТИ УСТАНОВА

Златибор, 18-21. октобра 2020. године


хотел „Палисад”


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

РАдни односи у пракси и порески третман примања по основу рада

21.02.2020. Београд 03.03.2020. Ниш 06.03.2020. Нови сад 13.03.2020. Крагујевац


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

СПЕЦИФИЧНОСТИ САСТАВЉАЊА ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ КОД УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

хотел „Славија”, Светог Саве 2б


14. 2. 2020. (петак), Београд,


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

НОВИ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Београд, Цара Лазара 5а


26.2.2020. (среда)


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ОСНАЖИВАЊЕ НАСТАВНИКА И ВАСПИТАЧА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И УПОЗНАВАЊЕ СА МЕХАНИЗМИМА ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

„Life Design Hotel”, Балканска 18


27.2.2020. године (четвртак), Београд


АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАР ЗА НАСТАВНИКЕ И САРАДНИКЕ У ПРОСВЕТИ


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА КУЛТУРЕ У СКЛАДУ СА НОВИМ ПРОПИСИМА

Цара Лазара 5а, Образовни информатор


25. фебруар 2020. (уторак), Београд


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

АКТУЕЛНА ПИТАЊА У ИЗРАДИ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ и НОВИНЕ У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ СЕКТОРА

Крагујевац, ОШ „Станислав Сремчевић”, 31.1.2020. (петак),


Лазе Маринковића 54, Крагујевац


- индиректним корисницима буџетских средстава
- корисницима средстава републичког фонда за здравствено осигурање
- другима правним лицима (синдикатима, фондацијама, удружењима)


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

НОВИ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Нови Сад, хотел „Путник”, 29.1.2020. (среда),


Илије Огњановића 24, Нови Сад


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

НОВИ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Београд, „Life Design Hotel”, 22.1.2020. (среда)


Београд, Балканска 18


- свим буџетским корисницима и будућим понуђачима


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

АКТУЕЛНА ПИТАЊА У ИЗРАДИ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ и НОВИНЕ У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ СЕКТОРА

Ниш, Геронтолошки центар, 22.1.2020. (среда)


Радних бригада 15, Ниш


- индиректним корисницима буџетских средстава
- корисницима средстава републичког фонда за здравствено осигурање
- другима правним лицима (синдикатима, фондацијама, удружењима)


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

АКТУЕЛНА ПИТАЊА У ИЗРАДИ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ и НОВИНЕ У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ СЕКТОРА

Нови Сад, хотел „Путник”, 17.1.2020. (петак)


Илије Огњановића 24, Нови Сад


- индиректним корисницима буџетских средстава
- корисницима средстава републичког фонда за здравствено осигурање
- другима правним лицима (синдикатима, фондацијама, удружењима)


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

АКТУЕЛНА ПИТАЊА У ИЗРАДИ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ и НОВИНЕ У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ СЕКТОРА

Београд, хотел „Палас”, 15.1.2020. (среда),


Топличин венац 23, Београд


- индиректним корисницима буџетских средстава
- корисницима средстава републичког фонда за здравствено осигурање
- другима правним лицима (синдикатима, фондацијама, удружењима)


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

Самоевалуацијом до квалитетне школе

24.01.2020. Београд 05.02.2020 Зрењанин


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

Делатност ученичких задруга и друга актуелна питања у пословању основних и средњих школа

06-07. 02. 2020. Врњачка бања


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

АКТУЕЛНОСТИ И ПРИМЕНА ПРОПИСА О ПДВ У ПРАКСИ

Београд, Хотел „Славија”, ул. 3. децембар 2019. године (уторак)


Светог Саве 2б


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ПРИМЕНА НОВОГ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

19.11.2019. године (уторак), Београд, хотел „Славија”,


ул. Светог Саве 2б


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

Актуелности у пословању буџетских корисника

1.11.2019. (петак), Крагујевац 4.11.2019. (понедељак), Ниш 5.11.2019. (уторак), Београд 6.11.2019. (среда), Нови Сад


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

У сусрет новом Закону о јавним набавкама

7.11.2019. (четвртак), Београд


Београд, хотел „Славија


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

Самоевалуацијом до квалитетне школе

12.11.2019. (уторак), Београд


Београд, Хотел Палас, Топличин венас 23


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

Припрема установа Социјалне заштите за пословање у 2020. години

25.и 26.11.2019.(понедељак и уторак) Врњачка Бања,


хотел „Цептер”


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

XXI Сусрети установа

Златибор, 1-4. октобар 2019.


Хотел "Палисад"


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИРАЊА У БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ ЗА 2020. ГОДИНУ И НАРЕДНИ СРЕДЊОРОЧНИ ПЕРИОД - по делатностима -

Београд, хотел „Палас”. 15, 16. и 17.7.2019. (са почетком у 10:00 часова)


Топличин Венац 23, Београд 11000


ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИРАЊА У БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ ЗА 2020. ГОДИНУ И НАРЕДНИ СРЕДЊОРОЧНИ ПЕРИОД
- по делатностима -


15.7.2019.
Државна управа
Локална самоуправа
Предшколске установе

16.7.2019.
Социјална заштита
Култура

17.7.2019.
Основне и средње школе
Високо образовање
Ученички и студентски стандард

Програм за одређену делатност можете погледати кликом на ту делатност.


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

СЕМИНАР „ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ДИГИТАЛНЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ У ПОСЛОВАЊУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА”

13.12.2018. у 10 часова, Београд, хотел „Life Design”


Балканска 18, Београд 11102


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ОБАВЕЗА СПРОВОЂЕЊА РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ПОПИСА (СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2018) И ПРИПРЕМЕ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА ПОСЛОВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ


5.12.2018. Нови Сад, Централна зграда Универзитета у Новом Саду, Др Зорана
Ђинђића 1
6.12.2018. Ниш, Геронтолошки центар Ниш, Радних бригада 15
7.12.2018. Крагујевац, Град Крагујевац, зграда градске управе, Трг слободе 3
10.12.2018. Београд, Хотел ПАЛАС, Топличин венац 23, VI спрат
14.12.2018. Ужице, Град Ужице, зграда градске управе, Димитрија Туцовића 52


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

XII ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

12.12.2018. Сава Центар, Београд (среда, почетак у 10:00)


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

XX Сусрети установа

Златибор, 14-17. 10. 2018


Хотел ПАЛИСАД


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА У ПРИПРЕМИ БУЏЕТА И ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА ЗА 2019. ГОДИНУ

Саветовања у Канцеларијама за едукацију буџетских корисника
од 27.6. до 4.7.2018. године
(бесплатно за све буџетске кориснике)


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ИЗРАДА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА ЗА 2019. ГОДИНУ У СКЛАДУ СА НОВИНАМА У ПРИМЕНИ ПРОПИСА

Семинари по делатностима: социјална заштита, основно и средње образовање, предшколске установе, култура, високо образовање
од 6.7. до 24.8.2018. године
(бесплатно за претплатнике)


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

УПРАВЉАЊЕ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2018. ГОДИНИ

од 24. до 25. маја 2018. године Кањижа, Хотел Бања Кањижа
Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ЗАПОСЛЕНИ У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

АКТУЕЛНА ПИТАЊА У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О У КОНТЕКСТУ ДРУГИХ ПРОПИСА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ЈАВНОГ СЕКТОРА


хотел „Оморика”, Тара
од 3. до 5. маја 2018. године


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ИЗРАДА ПЛАНСКИХ И ИЗВЕШТАЈНИХ ДОКУМЕНАТА

• Годишњи план рада установе • Извештај о остваривању Годишњег плана • Извештај о раду директора • Усклађеност и повезаност са Статутом Установе“


Београд, Образовни информатор,
Цара Лазара 5А (сала за стручне скупове)

09.05.2018. године (среда)
(са почетком у 15.45 часова)


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ИЗВРШАВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ДОСТАВЉАЊА ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ – КРОЗ ПРИМЕНУ КОРИСНИЧКОГ УПУТСТВА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ

Београд, Образовни информатор, 18. мај 2018. године (петак)са почетком у 10.00 часова


Цара Лазара 5А


Намењен обвезницима ПДВ


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ПОСТУПАК И НАЧИН РЕГИСТРОВАЊА ФАКТУРА У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА

Нови Сад, 12.03.2018. Хотел Путник
Београд, 13.03.2018. Хотел Славија
Крагујевац, 15.03.2018. Хотел ЕМА
Ниш, 16.03.2017. Герoнтолошки центар


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари

ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА И ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2017. СА ПОСТУПКОМ КОНСОЛИДАЦИЈЕ - ПРИПРЕМА ЛОКАЛНИХ ВЛАСТИ ЗА СЛЕДЕЋИ ПЛАНСКИ ЦИКЛУС

Београд, Хотел „Палас” (Топличин венац 23) 19. март 2018. године (понедељак) почетак у 10.00 часова


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари

УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОНСКИХ СЕРТИФИКАТА

Београд, 05. март - Образовни информатор
Ниш, 12. март - Герантолошки центар
Нови Сад, 19. март - Хотел Путник
Крагујевац, 26. март - Хотел ЕМА


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари

ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРВИСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСТУПЦИ

Нови Сад, 07. март - Хотел Путник
Крагујевац, 14. март - Хотел ЕМА
Београд, 21. март - Образовни информатор
Ниш, 28. март - Герантолошки центар


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари

ИЗРАДА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ О КАТАЛОГУ ПОСЛОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ, ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

05. март 2018. (понедељак), Београд, Цара Лазара 5А, просторије Образовног информатора (са почетком у 10.00 часова)


Радионица је намењена:
 Директорима
 Секретарима
 Рачуновођама


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

Београд, Хотел „Палас”, Топличин венац 23
6. фебруар 2018. године (уторак)
(са почетком у 10 .00 часова)


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари

ИЗРАДА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА ЗА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ О КАТАЛОГУ РАДНИХ МЕСТА

Београд, 1.3.2018. (четвртак)
просторије Образовног инфоматора,
Цара Лазара 5А
(са почетком у 10.00 часова)


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари

ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ и АКТУЕЛНОСТИ У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ СЕКТОРА


САВЕТОВАЊЕ У 9 ГРАДОВА СРБИЈЕ

БЕОГРАД 17. јануар (среда) Хотел Палас. Топличин венац 23
УЖИЦЕ 18. јануар (четвртак) Велика сала Градске куће, Димитрија Туцовића 52
ПОЖАРЕВАЦ 23. јануар (уторак) Пожаревачка гимназија Симе Симића 2
ШАБАЦ 24. јануар (среда) Висока школа струковних студија за образовање
васпитача, Добропољска 5
НОВИ САД 25. јануар (четвртак) Спортски пословни центар, амфитеатар СПЕНС, Сутјеска
2
СОМБОР 26. јануар (петак) Геронтолошки центар, Првомајски булевар бб
НИШ 29. јануар (понедељак) Геронтолошки центар Ниш, Радних бригада бр. 15
ВАЉЕВО 31. јануар (среда) Висока пословна школа , Вука Караџића 3А
КРАГУЈЕВАЦ 31. јануар (среда) Друга гимназија, Ђуре Пуцара Старог 2
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 6. фебруар (уторак) ОШ „Вук Караџић“, Првомајска бб


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари

ЕЛЕКТРОНСКО КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

Београд, 29. jануар - Хотел „Палас”
Ниш, 9. фебруар - Герантолошки центар
Нови Сад, 14. фебруар - Хотел Путник
Крагујевац, 23. фебруар - Хотел ЕМА


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПРАВНО-ЕКОНОМСКО ПОСЛОВАЊЕ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2018. ГОДИНИ

(Власинско језеро, хотел „Нарцис“ – 21-22.12.2017.)


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

XI ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

15.12.2017. Београд


Сава Центар


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ИЗРАДА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ О КАТАЛОГУ РАДНИХ МЕСТА ЗА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ, ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Београд, 2. фебруар 2018. године (петак) (са почетком у 10.00 часова


Просторије Образовног инфоматора (Цара Лазара 5А)


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари

ЕЛЕКТРОНСКО КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА Е-ПОСЛОВАЊА

Београд, 11. децембар 2017. године (понедељак) (са почетком у 10 .00 часова)


Хотел „Палас” (Топличин венац 23)


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ПОСЛОВАЊЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У СКЛАДУ СА НОВИМ ЗАКОНОМ

Београд, 24.11.2017. (петак) (са почетком у 10.00 часова)


Хотел „Славија“ (Светог Саве 1-9)


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

НОВИНЕ У ПОСЛОВАЊУ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА И УСТАНОВА ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

Београд,17.11.2017. (петак) (са почетком у 10.00 часова)


Хотел „Славија“ (Светог Саве 1-9)


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

НОВ НАЧИН ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ПДВ

Београд, 15. новембар 2017. године


Хотел „Палас” (Топличин венац 23)


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

XIX СУСРЕТИ УСТАНОВА

15-18. октобар 2017. Златибор


Хотел Палисад


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

„ПРИПРЕМЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ПОСТУПАК ИЗРАДЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ У JAВНИМ УСТАНОВАМА”


На семинарима ће учесници бити упознати са новинама у правном основу за планирање и финансирање установе у 2018. години; поступцима и начину израде основних планских докумената и аката; планирању кадрова и јавних набавки у делатностима; специфичносима и проблемским питањима у финансирању.


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

и н с т р у к т и в н и с е м и н а р на тему
„НОВЕ ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ У ПРИМЕНИ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА“
(промене у правима, обавезама и одговорности)

Београд, 16.6.2017.


 Дирeктoрима, пoмoћницима дирeктoрa предшколских установа
 Секретарима предшколских установа
 Рачуновођама предшколских установа
 Прeдстaвницима синдикaтa и зaпoслeних у предшколским устaнoвaмa
 Локалној самоуправи (начелницима oпштинских упрaвa/буџета)


Детаљни приказ »

Котизација за претплатнике износи 6.500,00. дин. а за остале учеснике 8.500,00 дин.
Саветовања и семинари
»

ПРОЦЕДУРЕ НАБАВКИ ПО ПРАГ ПРАВИЛИМА (Набавке финансиране ЕУ средствима)

21. април 2017. (петак) Београд, Краљице Наталије 17


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

НОВИНЕ У ПРИМЕНИ ПРОПИСА О ПДВ (одређивање места промета услуга и oстале измене ПДВ-а)

Београд, Хотел „Праг” (Краљице Наталије 27) 27. март 2017. године (понедељак) почетак у 10.00 часова


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

УПИС И ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Београд, Савa Центар-Јапански салон, 24. Март 2017. године
Милентија Поповића 9


Намењен:

ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА
Председницима општине/Градоначелницима; Начелницима општинских управа; Руководиоцима одељења за финансије; Руководиоцима одељења за имовину при локалним самоуправама; Јавним правобраниоцима

ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
Представницима Јавних предузећа на територији општине/града, посебно за ЈП водовод и канализација

РГЗ – СЛУЖБАМА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ У ПРАКСИ

Београд, 27.3.2017. (понедељак), хотел „Праг“, Краљице Наталије 27


- рачуновођама у буџетским организацијама - службеницима у локалној пореској
администрацији, пореским инспекторима - јавним и комуналним предузећима - привредним
друштвима и предузетницима који воде пословне књиге


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА И ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2016. СА ПОСТУПКОМ КОНСОЛИДАЦИЈЕ

Београд, Хотел „Праг” (Kраљице Наталије 27), 15. март 2017. године (среда) почетак у 10.00 часова


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари

ИНФОРМАЦИЈА О ОБУКАМА ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ДОСИТЕЈ – ПРАВИЛАН УНОС ПОДАТАКА


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2016. ГОДИНУ и АКТУЕЛНО У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ СЕКТОРА

НОВИ САД 16. јануар, НИШ 18. јануар, БЕОГРАД 24. јануар


НОВИ САД 16. јануар
(понедељак) Амфитеатар СПЕНС (ЈП СПЦ „Војводина”), Сутјеска 2
НИШ 18. јануар
(среда) Геронтолошки центар Ниш, Радних бригада 15
БЕОГРАД 24. јануар
(уторак) Дом омладине, Београд, Македонска 2


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ИЗРАДА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Београд, 2. децембар 2016. године


Цара Лазара 5‐7


(директори, руководиоци и друга одговорна лица наручиоца, запослени који обављају
послове ЈН/ службеници за ЈН, чланови комисија за јавне набавке и лица за контролу јавних
набавки)


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ И ПОДЗАКОНСКИХ ПРОПИСА, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ У ОБЛАСТИ РАДА

12.12.2016. (Канцеларија Београд)


Краљице Наталије 17


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ВOЂEЊE РAЗГOВOРA КOJИМ СE ЗAКЉУЧУJE ПРOЦEС OЦEЊИВAЊA РАДА ЗАПОСЛЕНОГ

13.12.2016. (Канцеларија Београд)


Краљице Наталије 17


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

АКТУЕЛНА ПИТАЊА У ПРИПРЕМИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПОСЛОВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ У СКЛАДУ СА НОВИМ ПРОПИСИМА

Београд, 17. и 18. новембар 2016. године


Општина Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 167


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

XVIII СУСРЕТИ УСТАНОВА

Златибор, 16-19.10.2016


Хотел „Палисад“


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

„ПЕРСПЕКТИВЕ У ФИНАНСИРАЊУ И НОРМАТИВНA УРЕЂЕНОСТ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА”

Београд, 13.09.2016.


Хотел „Палас”


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

„ПРИПРЕМА ЗА ШКОЛСКУ И РАДНУ 2016/2017. ГОДИНУ У СКЛАДУ СА БУЏЕТСКИМ КАЛЕНДАРОМ”

Београд, 25.8.2016.


Дом синдиката


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА И ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2015. СА ПОСТУПКОМ КОНСОЛИДАЦИЈЕ

15. март, 2016. године Београд


хотел „Палас“, Топличин венац 23


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ У ПРАКСИ

Београд, 11. март 2016. године


Хотел „Праг” , Краљице Наталије 27


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

Реформа локалне самоуправе у 2016. – систем финансирања, оптимизација запослених, програмски буџет и унапређење рада локалне пореске администрације

Београд, 17. новембар 2015. хотел ,,Праг“


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ПРИПРЕМА ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПОСЛОВАЊЕ У 2016. ГОДИНИ И ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Београд, 17. новембар 2015. хотел ,,Праг“


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ У КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА

20–23. мај 2015. – КЛАДОВО


хотел „Ђердап”


- за јавна и комунална предузећа - локалну самоуправу као оснивача,
- представнике запослених и синдиката


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ДАНИ ЈАВНИХ НАБАВКИ, ТАРА 2015. „Врсте поступaка и избор најефикаснијег поступка јавне набавке“

7-10. мај, 2015, Тара


хотел „Оморика“


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

„ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА И ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ СА ПОСТУПКОМ КОНСОЛИДАЦИЈЕ”

Београд, 13. март, 2015. годинеТеразије 23, Привредна комора Србије,


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

„УЛОГА И ОДГОВОРНОСТ РУКОВОДИЛАЦА У СПРОВОЂЕЊУ РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ“

Копаоник, 15-17. март, 2015.


Хотели МК MOUNTAIN RESORT


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ЈЕДНОДНЕВНЕ РАДИОНИЦЕ: „ПЛАНИРАЊЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ И ИЗРАДА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2015. ГОДИНУ“

- Београд, хотел Палас, 24. новембар (понедељак)
- Нови Сад, хотел Парк, 25. новембар (уторак)
- Ниш, Регионални едукативни центар, 5. децембар (петак)


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

РАДНО И СОЦИЈАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО (садашњост и изазови)

23–26.10.2014. Златибор


хотел „Чигота”


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

СУСРЕТИ КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА-XVI Сусрети установа

Златибор, 12-15.10.2014


Хотел "Палисад"


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

СУСРЕТИ КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА-III Сусрети локалних самоуправа

Златибор, 12-15.10.2014


Хотел "Палисад"


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ЈЕДНОДНЕВНА РАДИОНИЦА „СПРOВOЂEЊE ПOСTУПКA JAВНE НAБAВКE MAЛE ВРEДНOСTИ“

22. септембар, БЕОГРАД


Хотел „Палас“, Топличин венац 23


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

РЕДОВНО ГОДИШЊЕ САВЕТОВАЊЕ ЗА ПРОСВЕТНЕ УСТАНОВЕ „ПРИПРЕМЕ ЗА НОВУ РАДНУ/ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ”

05.09.2014. (петак) – Београд


Центар „Сава”


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ПРИПРЕМА БУЏЕТА ЗА 2015. ГОДИНУ – У СКЛАДУ СА ПРОГРАМСКОМ МЕТОДОЛОГИЈОМ (ОД СТРАТЕГИЈЕ ДО ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА)

БЕОГРАД, 19.09.2014.


ЦЕНТАР „САВА” (улаз из Милентија Поповића), почетак у 10.00 часова


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ПРИМЕНА НОВИНА У ЗАКОНУ О РАДУ – II део

29. августа 2014. у Београду


Центар „Сава“
почетaк у 10,00 часова


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

„СПРОВОЂЕЊЕ НОВИНА ИЗ ЗАКОНА О РАДУ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА СИСТЕМА РАДНИХ ОДНОСА И ПОСЛОВАЊА“

Београд, уторак, 29. јул 2014


Центар „Сава”


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

СПРOВOЂEЊE ПOСTУПКA JAВНE НAБAВКE MAЛE ВРEДНOСTИ

16. јун, БЕОГРАД


Хотел „Палас“, Топличин венац 23


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

СПРOВOЂEЊE ПOСTУПКA JAВНE НAБAВКE MAЛE ВРEДНOСTИ

6. јун, Ниш


Хотел „Палас“, Топличин венац 23


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

СПРOВOЂEЊE ПOСTУПКA JAВНE НAБAВКE MAЛE ВРEДНOСTИ

11–14. мај 2014 Taра


хотел „Оморика“


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2013.

10.3.2014. године (понедељак) у 10.00 часова, Београд,


Привредна комора Србије, Теразије 23 / II спрат


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ОБУКA ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈA О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2013. И УПРАВЉАЊЕ УГОВОРИМА


- лицима која организују и/или обављају послове јавних набавки и
- лицима задуженим за контролу у процесу набавки


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ САМООПОРЕЗИВАЊЕМ

11. март 2014. године, Београд


Сава центар (улаз из Милентија Поповића)


- рачуновођама у буџетским организацијама,
- јавним предузећима која су укључена у систем КРТ-а,
- привредним друштвима и предузетницима који воде пословне књиге,
- запосленима који раде на пословима спровођења управног поступка у области
пореза
- службеницима у локалној пореској администрацији, пореским инспекторима...


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ПРОГРАМИ ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2014. У СВЕТЛУ НОВИХ ОБАВЕЗА И ПРОПИСА

14. новембар (четвртак) 2013. Хотел Палас,


Београд, Топличин венац 23


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

XV СУСРЕТИ УСТАНОВА „Јавни сектор у функцији економског развоја Србије”

13-16.10.2013, Златибор


Хотел „Палисад”


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

XVIII ПОСЛОВНИ ТРЕНИНГ ЗА ДИРЕКТОРЕ И МЕНАЏЕРЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ „Друштвено одговорно понашање директора/менаџера у установама”

15-16.10.2013, Златибор


Хотел „Палисад”


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

„ПРИПРЕМЕ ЗА НОВУ ШКОЛСКУ/РАДНУ ГОДИНУ“ (2013/2014)

Од 03. до 12. септембра 2013. године у 12 градова широм Србије


директорима, секретарима и рачуновођама: предшколских установа, основних и средњих школа, установа ученичког и студентског стандарда


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА У ПРОСВЕТИ – ЈУЛ 2013. (РОКОВНИК ПОСЛОВНИХ ОБАВЕЗА)

2.7. (уторак) – Нови Сад, 3.7. (среда) – Ниш, 4.7. (четвртак) – Ужице, 5.7.2013. (петак) – Београд, почетак у 10.00 часова


2.7. (уторак) – Нови Сад, Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић” са домом ученика, Браће Бркића ББ (Ново Насеље),
3.7. (среда) – Ниш, Народно позориште, Синђелићев трг бб,
4.7. (четвртак) – Ужице, Велика сала Градске куће, Димитрија Туцовића 52,
5.7.2013. (петак) – Београд, Дом синдиката, Трг Николе Пашића 5а

почетак у 10.00 часова


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ОБАВЕЗЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА УСТАНОВЉЕНЕ НОВИМ ПРОПИСИМА

Београд, 20. јун 2013. године


Хотел Палас, Топличин венац 23


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМОМ ЈАВНИХ НАБАВКИ У БУЏЕТСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

СРЕБРНО ЈЕЗЕРО од 21.04–24.04.2013.


Хотел „Данубиа Парк“, Велико Градиште,Бели багрем бб


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

Примена новог закона о јавним набавкама, НИШ

НИШ, 22.03.2013.


Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Париске комуне бб


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

Примена новог закона о јавним набавкама, Шабац

28.03.2013, Шабац


Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Шабац, Николе Тесле бб


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ПРИМЕНА НОВОГ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

26. Фебруар, Београд (почетак у 10.00. ч.)


Дом Синдиката


ЗА ДИРЕКТОРЕ, ПРАВНИКЕ, ЕКОНОМИСТЕ И ДРУГА ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

Израда годишњих финансијских извештаја за 2012.

НОВИ САД 31. јануар СОМБОР 1. фебруар ВАЉЕВО 1. фебруар БЕОГРАД 4. фебруар НИШ 6. фебруар УЖИЦЕ 6. фебруар ЧАЧАК 7. фебруар КРАГУЈЕВАЦ 8. фебруар КРАЉЕВО 8. фебруар ЛЕСКОВАЦ 8. фебруар БОР 8


» Индиректним корисницима буџетских средстава » Организацијама обавезног социјалног осигурања » Малим правним лицима (синдикатима)


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

VI ГОДИШЊА КОФЕРЕНЦИЈА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

11. децембар (уторак) 2012. године – Београд, Центар „Сава”, почетак у 10.00 часова


улаз из Милентија Поповића


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

Успостављање ефикасног система финансијског управљања и контроле и система интерне ревизије у ЈЛС

30. новембар 2012, Београдски сајам, Хала 1, Зелена сала


од 13.00 до 15.00 часова


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНИХ И ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА У СКЛАДУ СА НАЈНОВИЈИМ ПРОПИСИМА

23. новембар 2012. Београд, Хотел Праг


Краљице Наталије 27


• ДИРЕКТОРИМА ЈАВНИХ
ПРЕДУЗЕЋА И ЈКП

• РУКОВОДИОЦИМА
ФИНАНСИЈСКИХ И
ПРАВНИХ СЛУЖБИ

• ОПШТИНСКИМ/ГРАДСКИМ
СЕКРЕТАРИМА ЗА
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ
ПОСЛОВЕ

• НАЧЕЛНИЦИМА ЗА
ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
У ЛОКАЛНОЈ
САМОУПРАВИ


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

I СУСРЕТИ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

Врњачка Бања, од 1. до 3. новембра 2012. Године


Фотографије са овог скупа можете погледати » овде «


• председници општина/градоначелници • начелници за финансије (буџет) • начелници за друштвене делатности • представници локално-економског развоја


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

XIV СУСРЕТИ УСТАНОВА „АКТИВНОСТИ БУЏЕТСКИХ УСТАНОВА И СТАБИЛИЗАЦИЈА ЈАВНОГ СЕКТОРА”

10-13.10.2012, Златибор, Хотел „Палисад”


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

XVI ПОСЛОВНИ ТРЕНИНГ „ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ БУЏЕТСКОМ ОРГАНИЗАЦИЈОМ”

19–22. септембар 2012. – ТАРА, хотел „Оморика”


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

УПРАВЉАЊЕ И ПРАВНО-ЕКОНОМСКО ПОСЛОВАЊЕ ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА ШКОЛСКА 2012/2013.

Београд, 5.9.2012. у 10,00 час. Београд, Дом синдиката (сала А2)


Трг Николе Пашића 5а


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

XV ПОСЛОВНИ ТРЕНИНГ ЗА ДИРЕКТОРЕ И МЕНАЏЕРЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Хотел „Ђердап” у Кладову, 25-28. април.


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

САВЕТОВАЊЕ ЗА ДИРЕКТНЕ БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

Нови Београд, 15. март (четвртак)


Бул. Михајла Пупина 167


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ИЗРАДА ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2011. ГОДИНУ

од 1. до 13. фебруара 2012. године


у Београду и Канцеларијама за едукацију
буџетских корисника


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

5. ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

6. децембар (уторак) 2011. године – Београд


Центар „Сава”, улаз из Милентија Поповића


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

СЕМИНАР ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И ЈКП

ГО Нови Београд,

16. новембар 2011. године (петак)


Булевар Михајла Пупина 167 (сала 1)


>>ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА >> ЈАВНИМ КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА >> ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРЖАВА, ПОКРАЈИНА И ГРАД/ОПШТИНА >> ОПШТИНСКИМ/ГРАДСКИМ СЕКРЕТАРИЈАТИМА ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ >> ОПШТИНСКИМ/ГРАДСКИМ НАЧЕЛНИЦИМА ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ЗАКОН О ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ЗАОКРЕТ У СВОЈИНСКО-ПРАВНОМ АМБИЈЕНТУ У СРБИЈИ

31.октобар 2011. (понедељак)
Нови Београд, Центар "Сава" улаз из Милентија Поповића, сала 1/0


> државним, покрајинским и општинским/градским органима и организацијама
> јавним установама
> јавним агенцијама
> другим организацијама чији је оснивач држава, покрајина, општина/град
> јавним предузећима


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

XIV Пословни тренинг

Хотел "Оморика" - Тара 16-19. новембар 2011.


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

XIII СУСРЕТИ УСТАНОВА „Правци развоја јавног сектора у 2012“

12-15. октобар 2011. Златибор


хотел «Палисад»


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

НОРМАТИВНО УРЕЂИВАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ОБРАЗОВАЊА

23. септембар 2011. Београд


Дом синдиката, Трг Николе Пашића 5а


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

XIII ПОСЛОВНИ ТРЕНИНГ

хотел ЂЕРДАП - Кладово 13. – 16.април 2011. године


КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА ДИРЕКТОРА И МЕНАЏЕРА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


Детаљније


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ЗА 2010. ГОДИНУ

16.3.2011. године (среда) у 10.00 часова, Београд.


Градска општина Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167


СЕМИНАР ЈЕ НАМЕЊЕН:
• РУКОВОДИОЦИМА ФИНАНСИЈСКИХ СЛУЖБИ:
ƒ -ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
ƒ -ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЛОКАЛНИХ ВЛАСТИ
ƒ -ОРГАНИЗАЦИЈА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА
• РУКОВОДИОЦИМА ТРЕЗОРА (ОПШТИНА,ГРАДОВА)
• НАЧЕЛНИЦИМА ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ(ОПШТИНЕ,ГРАДОВИ)


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА – ЗАВРШНОГ РАЧУНА ЗА 2010. ГОДИНУ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


26. јануар ВАЉЕВО – Висока пословна школа струковних студаја, Вука Караџића 3а
31. јануар НОВИ САД – амфитеатар ЈП СПЦ „Војводина” (СПЕНС), Сутјеска 2
1. фебруар СОМБОР – Геронтолошки дом, Првомајски булевар бб
3. фебруар БЕОГРАД – Дом синдиката (велика сала), Трг Николе Пашића 5а
7. фебруар НИШ – амфитеатар Дома здравља, Војводе Танкосића 15
ЧАЧАК– Регионални центар за професионални развој запослених у образовању,
Цара Душана бб
КРАЉЕВО – Центар за социјални рад, Насеље Моше Пијаде 26а
9. фебруар КРАГУЈЕВАЦ – II крагујевачка гимназија, Ђуре Пуцара Старог 2
УЖИЦЕ – Велика сала Градске куће, Димитрија Туцовића 52
ПОЖАРЕВАЦ – Пожаревачка гимназија (свечана сала) Симе Симића 2
ЗРЕЊАНИН – Скупштинска сала Града Зрењанина, Трг слободе 10
11. фебруар ШАБАЦ – Висока школа струковних студија за образовање васпитача,
Добропољска 5
Консултације у Канцеларијама за едукацију буџетских корисника
11. фебруар ЛЕСКОВАЦ – Технолошки факултет
БОР – Дом културе Моше Пијаде 19


Намењен:
• ИНДИРЕКТНИМ КОРИСНИЦИМА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
• КОРИСНИЦИМА СРЕДСТАВА РЗЗО
• СИНДИКАТИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У 2011. ГОДИНИ

Београд, 8. децембар (среда) 2010. године


Дом синдиката, Трг Николе Пашића 5а


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ И КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕћА ЗА 2011. ГОДИНУ

17. новембар 2010. у Београду


ГО Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 167


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ПРИПРЕМА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2011.ГОДИНУ

11. новембар 2011.год. ГО Нови Београд


Булевар Михајла Пупина 167


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ПРИПРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2011. ГОДИНУ

Београд, 23.07.2010. године (петак)


Дом синдиката (Велика сала), Трг Николе Пашића бр. 5a


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

НОВИНЕ У ПРОПИСИМА У ОБЛАСТИ РАДА

25.06.2010. године (петак) у 10.00 часова, Београд


Дом синдиката, Трг Николе Пашића 5а


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

XI ПОСЛОВНИ ТРЕНИНГ за директоре и менаџере буџетских установа

Златибор, Хотел „Палисад”
од 21. до 24.априла 2010.године


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

НОВИНЕ У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У 2010.ГОДИНИ И ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА

19.3.2010. године (петак) у 10.00 часова, Београд, Градска општина Нови Београд


Булевар Михаила Пупина 167


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА И УСАГЛАШАВАЊЕ СТАТУТА

Београд, 12.02.2010


Дом синдиката, Трг Николе Пашића 5а


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА И ЕВИДЕНТИРАЊE ПРОМЕТА ПРЕКО ФИСКАЛНИХ КАСА

Од 01.02.2010. до 11.02.2010. по следећем распореду


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

III ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Београд, 4. 12. 2009.


Дом Синдиката


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ У ЛОКАЛНОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ

25. новембар 2009. године (среда), од 10.00 h ГО Нови Београд


Булевар Михајла Пупина 167 (сала 1)


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

РЕФОРМСКИ ПРОЦЕСИ У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ И ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2010. ГОДИНУ

30. октобар 2009. године (петак) ГО Нови Београд


Булевар Михајла Пупина 167 (сала 1)


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

XI СУСРЕТИ УСТАНОВА 2009.

ЗЛАТИБОР, 11-14. октобар 2009. Хотел "Палисад", Конгресни центар "Србија"


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

ПРИПРЕМА ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2010. ГОДИНУ

Београд, 10.07.2009 (петак)


Дом синдиката (велика сала), Трг Николе Пашића бр. 5a


Намењен корисницима средстава буџета Републике, буџета јединица локалне самоуправе и организацијама обавезног социјалног осигурања


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

Стручни скупови поводом МЕРА ВЛАДЕ ЗА УБЛАЖАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ ЕФЕКАТА СВЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ


РАСПОРЕД СТРУЧНИХ СКУПОВА по Канцеларијама за едукацију буџетских корисника

БЕОГРАД, 8. мај (петак) у 10,00 часова – Студентски културни центар Нови Београд, Булевар др Зорана Ђинђића 152а (бивша Политехничка академија)

НИШ, 11. мај (понедељак) у 11,00 часова – амфитеатар Дома здравља, Војводе Танкосића 15,

НОВИ САД, 12. мај (уторак) у 10,00 часова – ТШ Јован Вукановић (сала на II спрату), Гагаринова 1

КРАГУЈЕВАЦ, 13. мај (среда) у 10,00 часова – II Крагујевачка гимназија, Ђуре Пуцара Старог 2

КРАЉЕВО, 13. мај (среда) у 11,00 часова – Центар за социјални рад, насеље Моше Пијаде 26а

ПОЖАРЕВАЦ, 13. мај (среда) у 10,00 часова – Пожаревачка гимназија, Симе Симића 1

БОР, 13. мај (среда) у 13,00 часова – Дом културе (прва ламела), Моше Пијаде 19

ЛЕСКОВАЦ, 13. мај (среда) у 10,00 часова – Дом ученика средњих школа, Кајмакчаланска 24

ЗРЕЊАНИН, 14. мај (четвртак) у 10,00 часова – Центар за социјални рад, Народног фронта 2

СОМБОР, 15. мај (петак) у 10,00 часова – Дом за децу и омладину „Мика Антић“, Радоја Домановића 98

ЧАЧАК, 15. мај (петак) у 10,00 часова – Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб

ШАБАЦ 15. мај (петак) у 10,00 часова – Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Добропољска 5


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

СЕМИНАР: ПРИМЕНА НОВОГ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

7.4.2009. године (уторак), Регионални центар за професионални развој запослених у образовању,


Ниш, Париске Комунe бб


Овај стручни скуп намењен је: директорима, правницима, служби за јавне набавке и рачуновођама


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

СЕМИНАР: НОВИНЕ У ПРАВНО-ЕКОНОМСКОМ ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВА ОБРАЗОВАЊА

3.4.2009. године (петак), Краљево, Олге Јовичић 1, у сали ОШ „IV Краљевачки батаљон“, почетак у 11,00 часова


Овај стручни скуп намењен је: директорима, рачуновођама и секретарима основних и средњих школа, домовима ученика и просветним инспекторима


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

IX ПОСЛОВНИ ТРЕНИНГ ЗА ДИРЕКТОРЕ И МЕНАЏЕРЕ БУЏЕТСКИХ УСТАНОВА

од 12. до 15. априла 2009. године, Златибор, Хотел „Палисад”


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

СПЕЦИЈАЛНО ЗА ПРОСВЕТУ! НОВИНЕ У ПРАВНО-ЕКОНОМСКОМ ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВА ОБРАЗОВАЊА

20.3.2009. године (петак), Нови Београд, Студентски културни центар Булевар др Зорана Ђинђића 152а


Овај стручни скуп намењен је: директорима, рачуновођама и секретарима основних и средњих школа, домовима ученика и просветним инспекторима.


Поводом новина у законској регулативи, а у складу са новом концепцијом рада Образовног информатора, први пут у овој години организујемо семинар „Специјално за просвету“.

Наиме, наши едукативни садржаји које смо пуних 18 година „сервисирали“ буџетским корисницима, ове године резултирали су ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА посвећеним пре свега специфичностима правно-економског пословања и управљања у установама појединих делатности.

Овај семинар је управо резултат такве концепције која ће се у наставку одвијати путем специјалних прилога, стручних скупова и обука преко Канцеларија за едукацију, а у складу са законском регулативом из области образовања.


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

СЕМИНАР: ИЗРАДА ЗАВРШНОГ РАЧУНА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА И БУЏЕТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2008.

13.3.2009. Београд, Бул. М. Пупина 167, Градска општина Нови Београд


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

„ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ЗА 2008. ГОДИНУ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ“

у више градова у Србији.


НАМЕЊЕН:
► ИНДИРЕКТНИМ КОРИСНИЦИМА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
(просвета, култура, наука, социјална заштита, спорт, месне заједнице, јавна предузећа);
► ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И
► СИНДИКАТИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


ПРОГРАМ СЕМИНАРА

Од 9 до 10 часова – евиденција и пријем учесника

Од 10 до 10,15 часова
Новине у прописима од значаја за пословање јавног сектора:
o Закон о порезу на доходак грађана (новоусклађене пореске олакшице и неопорезиви износи од 1. фебруара 2009. године)
o Закон о буџету Републике Србије за 2009. годину
o Закон о јавним набавкама

Од 10,15 до 12 часова

ИЗРАДА ЗАВРШНОГ РАЧУНА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА

o Прописи од значаја за припрему, састављање и подношење завршног рачуна
o Припремне радње за састављање завршног рачуна
o усаглашавање главне са помоћним књигама
o усаглашавање књига индиректних са књигама надлежних директних корисника
o књижење амортизације
o свођење свих књижења на готовинску основу
o Приказ специфичних књижења код корисника јавних средстава
o префактурисање заједничких трошкова
o оснивачки улог (оснивање ЈКП од стране локалне самоуправе)
o продаја акција
o књижење набавке и продаје станова
o специфичности књижења кредита код корисника буџетских средстава
o књижење сразмерног пореског одбитка на крају буџетске године за ПДВ обвезнике
o књижење аконтације и коначног обрачуна пореза на добит
o Утврђивање резултата пословања
o утврђивање буџетског суфицита, односно буџетског дефицита
o корекције оствареног буџетског резултата
o веза исказаних резултата у Обрасцу 2 – Биланс прихода и расхода, Обрасцу 1 – Биланс стања и Обрасцу 5 – Извештај о извршењу буџета
o Попуњавање образаца финансијских извештаја
o Усвајање финансијског извештаја
o Предаја образаца финансијских извештаја
o Закључак пословних књига за 2008. годину и отварање пословних књига за 2009. годину
o Процедуре интерне контроле за припрему и достављање годишњих финансијских извештаја

Од 12 до 12,30 часова: ПАУЗА

Од 12,30 до 14,30 часова

ИЗРАДА ЗАВРШНОГ РАЧУНА ЗА ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА – СИНДИКАТЕ
o Утврђивање резултата пословања синдиката
o Састављање и предаја финансијских извештаја
o Новине у контном плану и обрасцима финансијских извештаја

ПОРЕСКИ БИЛАНС И ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА КОРИСНИКЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТА
o Утврђивање пореза на добит
o Састављање и предаја пореског биланса – ПБН
o Састављање и предаја пореске пријаве – ПДН

ПОРЕСКИ БИЛАНС И ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА – СИНДИКАТЕ
o Утврђивање пореза на добит
o Састављање и предаја пореског биланса за друга правна лица – ПБН-1
o Састављање и предаја пореске пријаве – ПДН

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

* * *


Детаљни приказ »

Саветовања и семинари
»

СЕМИНАР: ПРИМЕНА НОВОГ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА


ПРОГРАМ СЕМИНАРА:
• Новине у правном регулисању система јавних набавки
• Спровођење поступака јавних набавки
• Рокови у спровођењу јавних набавки
• Јавне набавке мале вредности
• Евиденције и извештавање о јавним набавкама
• Службеник за јавне набавке
• Заштита права у поступцима јавних набавки
• Надлежности Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки
• Прекршаји и новчане казне
• Планирање и контрола јавних набавки у трезорском пословању
• Питања и одговори

РАСПОРЕД СЕМИНАРА (сви семинари почињу у 10,00 часова - регистрација учесника од 9,00 часова):

2. 2. 2009. понедељак, КРАГУЈЕВАЦ, Дом самоуправљача, Трг слободе 1

3. 2. 2009. уторак, КРАЉЕВО ОШ „IV краљевачки батаљон, Олге Јовичић бр. 1

6. 2. 2009. петак, ПОЖАРЕВАЦ, Центар за културу, Јована Шербановића 1

9. 2. 2009. понедељак, НОВИ САД, амфитеатар ЈП СПЦ „Војводина” (СПЕНС), ул. Сутјеска 2

10. 2. 2009. уторак, СОМБОР, Геронтолошки дом, Првомајски булевар бб

13. 2. 2009. петак, ЗРЕЊАНИН, Велика сала Скупштине Града Зрењанин, Трг слободе 10

17. 2. 2009. уторак, ЛЕСКОВАЦ, Технолошки факултет Лесковац

18. 2. 2009. среда, НИШ, амфитеатар Дома здравља, Војводе Танкосића 15

19. 2. 2009. четвртак, БОР, Дом културе (велика сала), Моше Пијаде 19

23. 2. 2009. понедељак, ЧАЧАК, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб

24. 2. 2009. уторак, УЖИЦЕ,Ужичка гимназија (свечана сала), Трг Светог Саве 6

25. 2. 2009. среда, ВАЉЕВО, Хотел „ГРАНД“

27. 2. 2009. петак, ШАБАЦ, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Добропољска 5

2. 3. 2009. понедељак, БЕОГРАД, Дом синдиката (I спрат сала А2), Трг Николе Пашића 5а


УСЛОВИ УЧЕШЋА:

Котизација за семинар износи 2.000,00 динара за претплатнике и 4.000,00 динара за непретплатнике по учеснику. У цену котизације урачунат је и материјал. Укључивањем у систем претплате до почетка семинара стичете право учешћа под условима за претплатнике.

Уплату котизације можете извршити на текући рачун Образовног информатора: 220-31313-49; 355-1006799-20; 285-0014063160001-95. У позиву на број навести ВАШ ПИБ.

Пријава за семинар врши се путем on line формулара на адреси: www.obrazovni.rs, телефоном 011/361-51-00, 361-48-58; e-mailom: prodаja@obrazovni.rs.


Детаљни приказ »

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42