П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 36  - 29.03.2024.


Акти градских општина Барајево

1.Одлука о привременом финансирању Градске општине Барајево за период од 1. јануара до 30. јуна 2024. године

________________________________________________

 Број 35  - 29.03.2024.


Акти градских општина Раковица

1.Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни центар – Раковица
2.Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни центар − Раковица”
3.Закључак о усвајању Годишњег извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације Градске општине Раковица за 2023. годину са годишњим извештајем
4.Одлука о другом привременом финансирању Градске општине Раковица за период од 1. јануара до 30. јуна 2024. године
5.Привремени кадровски план Градске општине Раковица за 2024. годину

________________________________________________

 Број 34  - 29.03.2024.


Акти градских општина Барајево

1.Одлука о проглашењу некатегорисаних путева на територији ГО Барајево
2.Решење о констатовању престанка функције члану Већа Градске општине Барајево
3.Решење о усвајању Извештаја о раду и пословању са финансијским извештајем за период од 1. јануара до 31. децембра 2023. године ЈКП „10. октобар” Барајево
4.Решење о давању сагласности на Ребаланс I. Програма пословања ЈКП „10. октобар” Барајево за 2024. годину
5.Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни цена производа и услуга ЈКП „10. октобар” Барајево за 2024. годину
6.Решење о усвајању Извештаја о раду установе Центар за културу Барајево за период од 1. јануара до 31. децембра 2023. године

Акти градских општина Гроцка

7.Одлука о привременом финансирању Градске општине Гроцка за период јануар–јун 2024. године

Акти градских општина Младеновац

8.Пословник Скупштине Градске општине Младеновац (пречишћен текст)

________________________________________________

 Број 33  - 29.03.2024.


Акти градских општина Нови Београд

1.Одлука о привременом финансирању буџета Градске општине Нови Београд за период јануар–јун 2024. године

Акти градских општина Обреновац

2.Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Обреновац
3.Одлука о обављању послова екстерне ревизије завршног рачуна буџета Градске општине Обреновац за 2023. годину
4.Одлука о усвајању Почетног ликвидационог извештаја Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац – у ликвидацији
5.План постављања покретних привремених објеката на подручју градске општине Обреновац
6.Решење о петој измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације Градске општине Обреновац
7.Решење о разрешењу функције вршиоца дужности директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца
8.Решење о именовању директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца
9.Одлука о привременом финансирању Градске општине Обреновац за период јануар– јун 2024. године

________________________________________________

 Број 32  - 29.03.2024.


Акти градских општина Врачар

1.Oдлука о привременом финансирању буџета Градске општине Врачар за период јануар–јун 2024. године

Акти градских општина Сурчин

2.Одлука о другом привременом финансирању буџета Градске општине Сурчин за период јануар–јун 2024. године

________________________________________________

 Број 31  - 29.03.2024.


Акти градских општина Палилула

1.Одлука о привременом финансирању Градске општине Палилула за период јануар–јун 2024. године
Акти градских општина Савски венац
2.Одлука о привременом финансирању Градске општине Савски венац за период јануар–јун 2024. године

Акти градских општина Сурчин

3.Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин

4.Одлука о измени Одлуке о финансирању спорта из буџета Градске општине Сурчин
5.Одлука о обављању послова екстерне ревизије завршног рачуна буџета Градске општине Сурчин за 2023. годину
6.Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа Сурчин за 2024. годину
7.Решење о давању сагласности на Одлуку о задуживању Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације, Сурчин
8.Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације, Сурчин, за 2024. годину
9.Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Привредног друштва Кабловска дистрибуција Сурчин д.о.о. Београд – Сурчин за 2024. годину
10.Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже Сурчин за 2024. годину
11.Решење о давању сагласности на Извештај о раду Установе културе – Културни центар Сурчин за 2023. годину
12.Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Градске општине Сурчин за период јануар–јун 2024. године
13.Решење о давању сагласности на Извештај о раду Туристичке организације Градске општине Сурчин за 2023. годину
14.Решење о давању сагласности на Програм рада Установе културе – Културни центар Сурчин за период јануар–јун 2024. године
15.Решење о констатовању престанка функције члану Савета Месне заједнице Бољевци

________________________________________________

 Број 30  - 19.03.2024.


Акти градских општина Младеновац

1.Одлука о привременом финансирању Градске општине Младеновац за период јануар–јун 2024. године

Акти градских општина Сопот

2.Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине Градске општине Сопот
3.Oдлука о измени и допуни Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Сопот
4.Одлука о разрешењу и именовању Изборне комисије Градске општине Сопот у сталном саставу

________________________________________________

 Број 29  - 29.03.2024.


Акти градских општина Чукарица

1.Одлука о потврђивању Одлуке Већа Градске општине Чукарица
2.Решење о избору члана Већа Градске општине Чукарица
3.Решење о утврђивању престанка мандата вршиоцу дужности директора Културног центра „Чукарица”
4.Решење о именовању вршиоца дужности директора Културног центра „Чукарица”
5.Закључак о усвајању Годишњег плана рада Штаба за ванредне ситуације Градске општине Чукарица за 2024. годину са Предлогом годишњег плана
6.Одлука о привременом финансирању Градске општине Чукарица за период јануар–јун 2024. године

Акти градских општина Лазаревац

7.Одлука о привременом финансирању буџета Градске општине Лазаревац за период јануар– јун 2024. године

________________________________________________

 Број 28  - 29.03.2024.


Акти градских општина Вождовац

1.Одлука о привременом финансирању Градске општине Вождовац за период јануар–јун 2024. године
Акти градских општина Звездара
2.Одлука о другом привременом финансирању Градске општине Звездара за период јануар–јун 2024. године

Акти градских општина Стари град

3.Одлука о изменама Одлуке о разрешењу и именовању председника, заменика председника, чланова, заменика чланова, секретара и заменика секретара Изборне комисије Градске општине Стари град у сталном саставу
4.Решење о измени Решења о образовању Административне комисије Скупштине Градске општине Стари град
5.Решење о измени Решења о образовању Савета за грађевинске и комуналне послове Скупштине Градске општине Стари град
6.Решење о измени Решења о образовању Савета за здравље Скупштине Градске општине Стари град
7.Решење о измени Решења о образовању Комисије за борачка и инвалидска питања и социјалну заштиту Скупштине Градске општине Стари град
8.Решење о измени Решења о образовању Савета за заштиту животне средине Скупштине Градске општине Стари град
9.Решење о измени Решења о образовању Савета за прописе Скупштине Градске општине Стари град
10.Решење о усвајању Годишњег извештаја локалног омбудсмана Градске општине Стари град за 2023. годину
11.Закључак о усвајању Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности на подручју градске општине Стари град за период од 2024. године до 2026. године са Локалним акционим планом

________________________________________________

 Број 27   - 29.03.2024.


Акти Града

1.Одлука о привременом утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и привременом одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама за период јануар–јун 2024. Године.
2.Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду
3.Одлука о привременом финансирању града Београда за период јануар–јун 2024. године

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42