СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 85  - 20. 11. 2017.


Акти градских општина Раковица

- Одлука о трећем ребаланску буџета Градске општине Раковица за 2017. годину

________________________________________________

 Број 84  - 16. 11. 2017.


Акти градских општина Звездара

- Одлука о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2017. годину


Акти градских општина Гроцка

- Одлука о ребалансу буџета Градске општине Гроцка за 2017. годину
- Решење о престанку мандата председнику и члановима Надзорног одбора ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка”
- Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка”

Исправкe

- Исправка исправке Решења о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија”

________________________________________________

 Број 83  - 14. 11. 2017.


Акти Града
- Одлука о успостављању сарадње између града Београда, Република Србија и града Сеула, Република Кореја

Акти градских општина Вождовац
- Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац
- Одлука о петом ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2017. годину
- Одлука о једнократном одрицању од накнада за рад одборника Скупштине Градске општине Вождовац
- Решење о именовању директора Установе културе „Бели поток”
- Решење о изменама Решења о избору савета месних заједница на територији Градске општине Вождовац

Акти градских општина Лазаревац
- Одлука о некатегорисаним путевима на подручју Градске општине Лазаревац (пречишћен текст)

________________________________________________

 Број 82  - 07. 11. 2017.


Акти Града
- Одлука о подизању спомен-обележја у знаксећања на полицијеске службенике који су жртвовали своје животе вршећи службену дужност зарад мира и безбедности Републике Србије
- Одлука о подизању споменика Карлу Малдену
- Одлука о подизању споменика Црнотравском неимару
- Одлука о постављању савремене скулптуре „Трипод”
- Одлука о прихватању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу
- Друге измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2017. годину
- Решење о додели назива улици на територији градске општине Нови Београд
- Решење о додели назива улици на територији градске општине Звездара
- Решење о додели назива улици на територији градске општине Вождовац
- Решење о додели назива улици на територији градске општине Чукарица
- Решење о разрешењу два члана и два заменика члана Градске изборне комисије
- Решење о именовању два члана и два заменика члана Градске изборне комисије
- Решење измени и допуни Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда
- Решење о утврђивању престанка функције вршиоцу дужности директора установе „Градски центар за физичку културу”
- Решење о именовању директора установе „Градски центар за физичку кулу”
- Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда

________________________________________________

 Број 81  - 07. 11. 2017.


Акти Града

- План детаљне регулације гасификације делова насеља Душановац, Браће Јерковић и Медаковић, градска општина Вождовац

- Измене и допуне Плана детаљне регулације комплекса између улица: Јакуба Кубуровића, Новоградске, Угриновачке и Ивићеве у Земуну
План детаљне регулације гробља у Месној заједници Марковац, засеок Црквине, градска општина Младеновац

________________________________________________

 Број 80  - 07. 11. 2017.


Акти Града
- План детаљне регулације за алтернативни приступ санитарној депонији Винча, градске општине Палилула и Гроцка
- План детаљне регулације дела привредне зоне уз пут Београд–Панчево, градска општина Палилула
- План детаљне регулације за део просторне целине североисточно од Батајничког пута, градска општина Земун

________________________________________________

 Број 79  - 07. 11. 2017.


Акти Града
- Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда
- Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда
- Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда
- Oдлука о изменама и допунама Oдлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у туризму који се суфинансирају из буџета Града Београда
- Одлука о изради плана детаљне регулације за подручје између Булевара војводе Мишића и улица: Руске, Виктора Игоа, Милована Глишића и Генерала Черњајева, градска општина Савски венац
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за део Блока 65, градска општина Нови Београд
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за део блока између улица: Железничке, Живка Петровића и Првомајске, градска општина Земун
- Одлука о изради Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом „ОМВ oбилазница 2”, градска општина Сурчин
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за Улицу Душана Петровића Шанета, део између „А и Б” низа, градска општина Лазаревац
- Одлука о измени и допуни Одлуке о изради плана детаљне регулације подручја између улица Јурија Гагарина и Земунске („ИМТ”), градска општина Нови Београд
- Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београд-пут”
- Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд
- Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”
- Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”
- Одлука о измени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”
- Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило-Београд”
- Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Установе културе – Центар београдских фестивала
- План генералне регулације за део привредне зоне Јаково, градска општина Сурчин

________________________________________________

 Број 78  - 07. 11. 2017.


Акти Града
Одлука о ребалансу буџета града Београда за 2017. годину
Одлука о измени Одлуке обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2017. години
Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета града Београда у 2018. и 2019. години
Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању зона на територији града Београда
Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији града Београда за утврђивање пореза на имовину
Одлука о допуни Одлуке о висини стопе пореза на имовину
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији града Београда за утврђивање пореза на имовину у 2018. години

________________________________________________

 Број 77  - 03. 11. 2017.


Акти Града
- Наредба о спровођењу активности општинских штабова и кризних тимова за ванредне ситуације у зимским условима у сезони 2017/2018
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за подручје између Булевара војводе Мишића и улица: Руска, Виктора Игоа, Милована Глишића и Генерала Черњајева, Градска општина Савски венац
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за део Блока 65, Градска општина Нови Београд

Акти градских општина Врачар
- Решење о образовању Савета за миграције Градске општине Врачар

Акти градских општина Младеновац
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Младеновац за 2017. годину
Одлука о допуни Одлуке о расподели ликвидационог остатка ЈП „ДИП Младеновац” у ликвидацији
- Решење о промени назива улице у КО Влашка

Акти градских општина Сопот
- Решење Већа градске општине Сопот број 352-41/2017-IV од 4. септембра 2017. године

________________________________________________

 Број 76  - 01. 11. 2017.


Акти градских општина Земун
- Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Земун
- Одлука о утврђивању престанка мандата одборнице Скупштине Градске општине Земун
- Одлука о утврђивању престанка мандата одборнице Скупштине Градске општине Земун
- Одлука о утврђивању престанка мандата одборнице Скупштине Градске општине Земун
- Одлука о утврђивању престанка мандата одборнице Скупштине Градске општине Земун
- Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна професору др Зорану Аврамовићу
- Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Жарку Богуновићу
- Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Круниславу Симићу
- Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Бранислави Ивановић Гак
- Одлука о додели Повеље о пријатељству са кључем Земуна Школи за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић”
- Решење о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Земун
- Решење о избору члана Већа Градске општине Земун

Акти градских општина Обреновац
- Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу о тринаестој допуни Ценовника услуга предузећа са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
- Решење о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Сурчин
- Решење о избору члана Већа Градске општине Сурчин
- Решење о измени Решња о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Сурчин
- Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин
- Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације, Сурчин
- Решење о именовању директора Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин
- Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне и одржавању гасоводне мреже Сурчин
- Решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2017. годину
- Решење о давању сагласности на Измену Програма рада установе културе – Културни центар Сурчин за 2017. годину
- Правилник о финансирању активности из области образовања и васпитања из буџета Градске општине Сурчин
- Решење о утврђивању престанка дужности начелника Управе Градске општине Сурчин

Исправкe
- Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Коста Абрашевић”, Београд

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42