СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Просвета

„Стећи знање исто је као ставити у џеп драги камен”
- монголска

Јавнa расправа о Нацрту Закона о високом образовању

03. 05. 2017.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја позвало је све грађане и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о високом образовању, као и да дају своје предлоге и сугестије. Јавна расправа спровешће се у периоду од 3. до 23. маја 2017. године. Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству просвете, науке и технолошког развоја, преко посебног обрасца који се може преузети на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја на следећу e-mail адресу: razvoj@mpn.gov.rs, у субјекту e-mail поруке навести: „Нацрт закона о високом образовању”.
» детаљније «

________________________________________________

Усаглашен Концепт завршних испита у средњем стручном образовању

07. 04. 2017.

Радна група коју је формирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја у октобру 2016. године завршила је рад на усаглашавању Концепта завршних испита у средњем образовању (општа матура, стручна матура, уметничка матура и завршни испит у средњем стручном образовању у трајању од три године). Концепт можете преузети овде.

________________________________________________

Успостављање Мреже практичара за подршку предшколском васпитању и образовању

07. 04. 2017.

У оквиру заједничке иницијативе Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, Канцеларије УНИЦЕФ-а за Србију и Института за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду успостављa се Мрежа практичара за подршку предшколском васпитању и образовању.

Мрежа практичара се формира са циљем да:
- допринесе унапређивању квалитета и праведности предшколског васпитања и образовања;
- пружи подршку установама да даље развијају различите сегменте квалитета и праведности у предшколском васпитању и образовању;
- подржи развој квалитетних програма и политика; да подржи ширење добре иновативне праксе међу установама;
- пружи подршку развоју инклузивне праксе на нивоу предшколске установе/ васпитне групе, као и на локалном нивоу.

________________________________________________

Могућности измиривања обавеза путем асигнације у 2017. години за школе чији су рачуни у блокади

04. 04. 2017.

Влада РС донела је 3. марта ове године Закључак о давању сагласности да, изузетно у 2017. години, због блокаде рачуна основних и средњих школа на територији Републике Србије, јединице локалне самоуправе путем асигнације могу да измирују обавезе према основним и средњим школама, а по основу обавеза основних и средњих школа према повериоцима. Тиме је, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему („Сл. гл. РС” бр. 54/09... 99/16) омогућено извршавање расхода, који су предмет донетог закључка на обрачунској основи.
У наведеном случају неопходно је да:
− сва три учесника у асигнацији потпишу уговор о асигнацији,
− упућеник (јединица локалне самоуправе) попуњава налог за пренос средстава, а у шифри плаћања уноси класификацију према облику плаћања 2 (безготовински) и класификацију према основу плаћања за пренос средстава са свог рачуна, на рачун примаоца (добављач), на име измирења обавезе упутиоца (основне, односно средње школе),
− упутилац (основна, односно средња школа) попуњава налог за пренос средстава, тако што у шифри плаћања налога уноси класификацију према облику плаћања 3 (обрачунски), а затим класификацију према основу плаћања и подноси Управи за трезор.
У наведеном случају, основне, односно средње школе у обавези су да новчане обавезе измирене компензацијом, асигнацијом, цесијом или на други начин, у складу са прописима, евидентирају преко рачуна преко којег врше плаћања – најмање једанпут месечно.

________________________________________________

Објављен „Оквир дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба“

03. 04. 2017.

Министарство просвете објавило је „Оквир дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба” у складу са Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. године која препознаје значај и улогу нових технологија за унапређивање образовног система и Смерницама за унапређивање улоге информационо-комуникационих технологија у образовању.
Оквир представља додатну вредност на постојеће реформске иницијативе у овој области као што су: континуирана улагања у информатичку инфраструктуру тако да она буду дугорочно исплатива а расподела праведнија, реформа курикулума где су дигиталне компетенције препознате као међупредметне компетенције и где се развоју компетенција прилази са фокусом на постизање стандарда и остваривање исхода учења, измене наставних планова и програма за основну школу тако да „Информатика и рачунарство добије статус обавезног предмета”, развој оквира за самоевалуацију и процену електронске зрелости школа, пилотирање електронског дневника, организовање релевантних обука за запослене у образовању и друге.
Документ преузмите овде.
» детаљније «

________________________________________________

Почиње упис ученика првог разреда основних школа у Србији

03. 04. 2017.

Упис у први разред основних школа званично траје од првог априла до краја маја. Основне школе су у обавези да приме будуће ученике који им према месту становања припадају. У први разред основне школе ове године уписују се садашњи предшколци који ће до септембра напунити најмање шест и по а највише седам и по година. То су девојчице и дечаци рођени од првог марта 2010. до краја фебруара 2011. године.

На основу статистичких података о броју деце која су рођена у том периоду, али и броја деце која у овој радној години похађају обавезан припремни предшколски програм, око 70.000 малишана у Србији кренуће у први разред у септембру ове године, процена је Министарства просвете.

________________________________________________

Пробни завршни испит за ученике основних школа 7. и 8. априла

03. 04. 2017.

Ученици осмог разреда основних школа у Србији имаће пробу матурског испита 7. и 8. априла. Прво се решава тест из математике у петак 7. априла, а у суботу, 8. априла, из матерњег језика и комбиновани тест (са питањима из историје, биологије, хемије, физике и географије) саопштило је Министарство просвете. Матура ће бити полагана 15, 16. и 17. јуна.

________________________________________________

Отпочеле припреме за ПИСА тестирање

03. 04. 2017.

Циљ учествовања Србије у највећој међународној провери квалитета образовања – ПИСА тестирању, није дефинисање наше позиције у односу на друге државе, већ провера функционалних знања, указали су у Министарству просвете Србије. Наставници и ученици су започели припреме за пробно ПИСА тестирање које ће трајати приближно шест недеља, у којој ће учествовати до 2.400 ученика рођених 2001. године, из 43 средње школе широм Србије.

Ученици ће полагати један тест са питањима из више области – језика, математике, науке и финансијске писмености, што треба да им послужи као припрема за велико тестирање које ће у целом свету бити организовано на пролеће 2018. године. Проба се организује да би се уочили и отклонили евентуални недостаци у процедури пре главног тестирања. Ученици ће бити тестирани када буду коначне листе оних који ће полагати и када буду спремни школски рачунари и завршене све остале припреме.

________________________________________________

Побољшавање положаја запослених у просвети

30. 03. 2017.

Министарство просвете разговарало је о положају просветних радника са представницима три репрезентативна синдиката просвете: Синдикатом образовања Србије, Синдикатом радника у просвети Србије и ГСПРС Независност. На састанку је постигну договор да се предузму кораци како би се решио незадовољавајући материјални положај ненаставног особља са другим, трећим и четвртим степеном стручне спреме. Министар је након састанка послао допис директорима свих школа којим је дата препорука да изврше прерасподелу сопствених прихода ненаставном особљу у складу са чланом 28. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама.

Представници Министарства су на састанку поновили да је план Владе Србије да се током 2017. године повећају плате запосленима у јавном сектору. Такође, указано је на чињеницу да о динамици и висини повећања не одлучује Министарство, већ Влада у складу са реалним оквирима буџета. Доношењем новог Закона о зарадама запослених у јавном сектору просвета ће добити равноправност са осталим корисницима буџета. На састанку је закључено да је сада заједнички задатак да се израде платни разреди, како би они који раде квалитетније били и више плаћени.

________________________________________________

Обавезна информатика корак у модернизацији наставе

24. 03. 2017.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација оценило је да је увођење обавезног предмета информатика и рачунарство у основно образовање корак ка потпуној модернизацији наставе, у складу са захтевима времена. Осавремењени план наставе за други циклус основног образовања, који је сачинио Завод за унапређење образовања и васпитања, знак да је и институционално препозната потреба младих за иновативним и адекватним програмом у настави. Такође, то ће, како је додато, подстаћи развој дигиталних вештина и код оне деце која су својим афинитетима ближа неким другим областима, које нису уско везане за сектор информационих технологија.

________________________________________________

Почетак примене пројекта ”Паметна учионица”

22. 03. 2017.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја саопштило је да ускоро почиње реализација пројекта „Паметна учионица“, чији је први корак увођење електронског дневника, уз напомену да ће у почетку бити обухваћено приближно 200 школа из целе Србије. Квалитет наставе ће кроз дигитализацију бити подигнут на виши ниво, али ће и брзо моћи да буду откривене и слабости у настави и организовано њихово отклањање.

________________________________________________

Пробно PISA тестирање почетком априла

20. 03. 2017.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја најавило је да пробно PISA тестирање у Србији почиње почетком априла, а новина је да ће ученици први пут решавати тест из финансијске писмености и да ће тестове радити електронским путем. Пробно тестирање радиће се у 61 школи, по методологији коју ће одредити Савет за PISA тестирање.
» детаљније «

________________________________________________

Почетак пројекта „Покренимо нашу децу”

23. 02. 2017.

Потписан је Протокол поводом покретања пројекта „Покренимо нашу децу” који предвиђа увођење 15 минута физичке активности за ученике од првог до четвртог разреда свих 1.206 основних школа у Србији у циљу превенције лошег држања тела, деформитета кичме, гојазности и неактивности код млађих ученика. Свако пето дете у Србији данас је гојазно, свако друго има проблем да се попне степеницама на други спрат, а више од 60 одсто деце нема редовну физичку активност, показују најновија истраживања Института за јавно здравље „Милан Јовановић – Батут”.

________________________________________________

Усаглашавање Нацрта закона о основама система образовања и васпитања

20. 02. 2017.

Радна група Министартсва просвете, науке и технолошког развоја и представници репрезентативних синдиката раде на усаглашавању свих спорних одредби у Нацрту новог Закона о основама система образовања и васпитања. Верзије Нацрта које се тумаче и оспоравају у једном делу јавности су само неке од верзија, наглашавају у Министарству. По окончању израде текста Нацрта закона и потпуног усаглашавања са представницима свих репрезентативних синдиката одржаће се јавна расправа на којој ће сви заинтересовани моћи да дају своје коментаре, евентуалне примедбе и сугестије.

________________________________________________

Ускоро – Јединствени образовни број студента

20. 02. 2017.

Нацрт новог Закона о високом образовању, поред осталог, предвиђа да се, као и у вртићима и основним и средњим школама и на Универзитету уводи ЈОБ –– јединствени образовни број студента. То је непоновљива и индивидуална ознака која се састоји од 16 карактера и која се додељује студенту при првом упису на високошколску установу. Ово је неопходно и зато што убудуће Министарство просвете води регистар студената, затим регистре акредитованих високошколских установа, акредитованих студијских програма и запослених, а све у оквиру Јединственог информационог система просвете (ЈИСП). Уколико је студент већ у школи добио ЈОБ, неће му бити додељен нови.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42