СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

Специфичности буџетских корисника
 

Просвета

„Стећи знање исто је као ставити у џеп драги камен”
- монголска

Обавезна информатика корак у модернизацији наставе

24. 03. 2017.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација оценило је да је увођење обавезног предмета информатика и рачунарство у основно образовање корак ка потпуној модернизацији наставе, у складу са захтевима времена. Осавремењени план наставе за други циклус основног образовања, који је сачинио Завод за унапређење образовања и васпитања, знак да је и институционално препозната потреба младих за иновативним и адекватним програмом у настави. Такође, то ће, како је додато, подстаћи развој дигиталних вештина и код оне деце која су својим афинитетима ближа неким другим областима, које нису уско везане за сектор информационих технологија.

________________________________________________

Почетак примене пројекта ”Паметна учионица”

22. 03. 2017.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја саопштило је да ускоро почиње реализација пројекта „Паметна учионица“, чији је први корак увођење електронског дневника, уз напомену да ће у почетку бити обухваћено приближно 200 школа из целе Србије. Квалитет наставе ће кроз дигитализацију бити подигнут на виши ниво, али ће и брзо моћи да буду откривене и слабости у настави и организовано њихово отклањање.

________________________________________________

Пробно PISA тестирање почетком априла

20. 03. 2017.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја најавило је да пробно PISA тестирање у Србији почиње почетком априла, а новина је да ће ученици први пут решавати тест из финансијске писмености и да ће тестове радити електронским путем. Пробно тестирање радиће се у 61 школи, по методологији коју ће одредити Савет за PISA тестирање.
» детаљније «

________________________________________________

Почетак пројекта „Покренимо нашу децу”

23. 02. 2017.

Потписан је Протокол поводом покретања пројекта „Покренимо нашу децу” који предвиђа увођење 15 минута физичке активности за ученике од првог до четвртог разреда свих 1.206 основних школа у Србији у циљу превенције лошег држања тела, деформитета кичме, гојазности и неактивности код млађих ученика. Свако пето дете у Србији данас је гојазно, свако друго има проблем да се попне степеницама на други спрат, а више од 60 одсто деце нема редовну физичку активност, показују најновија истраживања Института за јавно здравље „Милан Јовановић – Батут”.

________________________________________________

Усаглашавање Нацрта закона о основама система образовања и васпитања

20. 02. 2017.

Радна група Министартсва просвете, науке и технолошког развоја и представници репрезентативних синдиката раде на усаглашавању свих спорних одредби у Нацрту новог Закона о основама система образовања и васпитања. Верзије Нацрта које се тумаче и оспоравају у једном делу јавности су само неке од верзија, наглашавају у Министарству. По окончању израде текста Нацрта закона и потпуног усаглашавања са представницима свих репрезентативних синдиката одржаће се јавна расправа на којој ће сви заинтересовани моћи да дају своје коментаре, евентуалне примедбе и сугестије.

________________________________________________

Ускоро – Јединствени образовни број студента

20. 02. 2017.

Нацрт новог Закона о високом образовању, поред осталог, предвиђа да се, као и у вртићима и основним и средњим школама и на Универзитету уводи ЈОБ –– јединствени образовни број студента. То је непоновљива и индивидуална ознака која се састоји од 16 карактера и која се додељује студенту при првом упису на високошколску установу. Ово је неопходно и зато што убудуће Министарство просвете води регистар студената, затим регистре акредитованих високошколских установа, акредитованих студијских програма и запослених, а све у оквиру Јединственог информационог система просвете (ЈИСП). Уколико је студент већ у школи добио ЈОБ, неће му бити додељен нови.

________________________________________________

Рационализацијом простора у школама до нових места за ученике

09. 02. 2017.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја представило је Акциони план за оптимизацију и рационализацију мреже школских и предшколских установа на територији Београда. Циљ рационализације простора је безбедност деце млађег узраста и најбоље решење за обезбеђивање капацитета за предшколце јесте у близини места становања, тако да је у школама које имају највише слободног простора обезбеђен и део за предшколску наставу, објашњено је у министарству. Урађени план требало би да послужи као пример другим градовима и општинама у Србији.

________________________________________________

Нацрт Оквира дигиталних компетенција – „Наставник за дигитално доба“ доступан за коментаре

08. 02. 2017.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја започeло је консултативни процес по питању нацрта Оквира дигиталних компетенција – „Наставник за дигитално доба“ који је креиран је са циљем да подржи наставнике из система образовања у Србији у процесу интеграције дигиталних садржаја у свакодневну праксу. У документу су наведене и дефинисане вештине, циљеви и очекивани исходи који чине корпус дигиталних компетенција наставничке професије. Наставници документ могу користити за процену сопствених вештина и промишљање о сопственој пракси као и за идентификацију наредних корака свог професионалног развоја. Осим унапређивања ИКТ инфраструктуре, Оквир дигиталних компетенција има циљ да примена ИКТ-а допринесе осавремењивању наставне праксе. Сви заинтересовани могу доставити коментаре на нацрт до 1. марта 2017. године путем електронске поште на адресу: pitаnjа@mpn.gоv.rs са назнаком коментари на текст Оквира.Нацрт документа преузмите овде.Формулар за коментаре на Нацрт преузмите овде.

________________________________________________

Завршена категоризација ученичких домова и школа са домом ученика

02. 02. 2017.

Министарство просвете уручило је Решења о утврђивању категорије смештаја представницима последње групе ученичких домова и школа са домом ученика. Овим је окончан вишемесечни рад на утврђивању категорија смештаја, чиме се створио основ за унапређење ученичког стандарда на територији Републике Србије. Преглед категоријa објеката установа ученичког стандарда погледајте овде а табеларни приказ категоризације установа ученичког стандарда овде.

________________________________________________

Спремне збирке за припрему завршног испита за ученике осмог разреда основних школа

26. 01. 2017.

Збирке за припрему завршног испита који ученици осмог разреда полажу на крају основне школе одштампане су и коштају укупно 670 динара. Задаци у збиркама омогућавају ученицима да самостално вежбају и проверавају знање, али и да се упознају с моделима по којима се конструишу задаци за испит који је пред њима. Свака збирка садржи по 450 задатака.

________________________________________________

Надокнада пропуштених наставних дана у првом полугодишту

19. 01. 2017.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја затражило је од свих основних и средњих школа да у што краћем року донесу одлуку о надокнади наставних дана и часова који нису реализовани због одлуке Министарства о одлагању почетка наставе, одлука општинских органа и одлука на нивоу школа о одлагању почетка наставе због временских неприлика или њихових последица. Школе су у обавези да план надокнаде доставе надлежној школској управи на сагласност најкасније до 24. јануара 2017. године.

Министарство је предложило да се надокнада реализује скраћењем трајања зимског распуста, уколико не постоје друге ограничавајуће околности (проблеми са грејањем, недостатком енергената и другим инсталацијама, проблеми са превозом ученика и наставника и сл.). Прва могућност је да настава у другом полугодишту почне у четвртак 9. фебруара 2017. године, уместо у понедељак 13. фебруара 2017. године, а да се остали нереализовани наставни дани надокнаде се суботом. Друга опција је да се настава првог полугодишта се продужи до 30. и 31. јануара 2017. године, а да друго полугодиште почне према Календару 13. фебруара 2017. године, а остали нереализовани дани надокнаде суботом.

Такође, наставни дани се могу надокнадити и само суботом, тако што ће се искористити преостале суботе у првом полугодишту и/или суботе у другом полугодишту. Школе којима представљени предлози не одговарају, у припреми свог плана надокнаде треба да имају у виду равномерно оптерећење ученика у предстојећим месецима и друге школске активности и обавезе, а пре свега пробни завршни испит.

________________________________________________

Поштовати правилнике о оцењивању у основним и средњим школама

16. 01. 2017.

Бројни позиви и писане представке родитеља ученика према Министарству просвете, науке и технолошког развоја показују да поједини директори основних и средњих школа нису уважили препоруке Министарства у вези са наставком рада у школама, а посебно у делу који се односи на оцењивање ученика и реализацију писмених задатака, контролних вежби и усменог испитивања. Због тога је Министарство упутило допис директорима свих основних и средњих школа како би их још једном подсетило на обавезу поштовања правилника о оцењивању.

У допису се наводи следеће:
Школе које одмах након дужих одсуствовања већине ученика због болести и непланираног прекида наставе због временских неприлика, реализују писане и усмене провере знања ученика, не примењују постојеће правилнике о оцењивању ученика у основним и средњим школама. Подсећамо директоре основних школа на обавезу прописану чланом 12, став 3 Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању и директоре средњих школа на обавезу прописану чланом 15, став 3 Правилника о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању, у вези са начином промене распореда провера знања, што је задатак одељенских већа. Коначно, ненајављене провере знања, писане и усмене, од чијих резултата зависе закључне оцене, доводе у питање кључне функције и принципе оцењивања. У постојећим околностима, када још увек постоје проблеми са редовношћу похађања наставе, потребно је да се планира динамика испитивања и оцењивања ученика која ће у највећој мери бити прилагођена ученицима.

________________________________________________

Финансијска подршка реформи образовања у Србији

05. 12. 2016.

Министарство просвете упознало је Делегацију ЕУ у Србији са приоритетима и плановима у вези са реформом образовања у Србији, као и са активностима на пољу научних истраживања. Министарство је истакло важност заједничких пројеката у области просвете и науке које финансира Европска унија. Најављено је да ће ускоро бити израђен нови акциони план за спровођење Стратегије развоја образовања, што ће, како је додано, убрзати реформе. Такође, најављено је и да ће по први пут ЕУ доделити секторску буџетску подршку за реформе у образовању у складу са стратешким опредељењима ресорног министарства.

Ускоро ће бити оформљен одбор заинтересованих страна који би координирао активностима које ће се финансирати из секторске буџетске подршке, закључује се у саопштењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

________________________________________________

Представљање резултата истраживања о постигнућу ученика

02. 12. 2016.

Резултати ТИМСС истраживања о постигнућу ученика четвртог разреда основне школе из математике и природних наука биће представљени данас, у уторак, 29.11.2016. године, а постигнућа ученика из Србије поредиће се у односу на њихове вршњаке у свету. ТИМСС је велико међународно истраживање у оквиру којег се прате трендови у постигнућима ученика у области математике и природних наука.
» детаљније «

________________________________________________

Избор саветника за надзор у просвети

02. 12. 2016.

Министарство просвете Србије објавило је конкурс за избор 200 саветника, који ће бити ангажовани као подршка у стручно – педагошком надзору и спољашњем вредновању рада образовних установа. У овом тренутку ангажовано је 120 просветних саветника у 17 школских управа. Међутим, њихов делокруг посла који раде и број школских установа које постоје у Србији захтева додатни ангажман и спољне сараднике, саопштено је у Министарству.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42