Obrazovni informator
СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

Специфичности буџетских корисника
 

Просвета

„Стећи знање исто је као ставити у џеп драги камен”
- монголска

Упутство о начину израде школске документације

29. 08. 2014.

Смањење обимне документације и административног посла наставника је обиман и дуготрајан процес који захтева и промену закона и подзаконских аката. Као први корак у том правцу Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је стручно упутство које треба разумети као почетак рада на систематској промени школске администрације и односа према њој.
» детаљније «

________________________________________________

Неће бити премештања ученика у друге школе или на друге образовне профиле

28. 08. 2014.

Након обављеног уписа у средње школе, 711 ученика са територије Републике Србије затражило је премештај у друге школе или на друге образовне профиле. Међутим, како су неусаглашене жеље ученика и велики број места у средњим школама узроковали неравномерну попуњеност појединих школа и одељења, Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је одлуку да не услиши захтеве који би угрозили рад мање популарних школа.
» детаљније «

________________________________________________

Мали матуранти данас полажу комбиновани тест

20. 08. 2014.

Други рок за полагање завршног испита на краjу основног образовања завршава се данас полагањем комбинованог теста са питањима из географије, историје, биологије, хемије и физике.
» детаљније «

________________________________________________

Oд понедељка завршни испити за мале матуранте у другом року

15. 08. 2014.

Завршни испит на краjу основног образовања у другом року почеће у понедељак, 18. августа, када ће мали матуранти полагати тест из матерњег jезика. Тест из математике полаже се у уторак, а комбиновани тест у среду.
» детаљније «

________________________________________________

Резултати Министарства просвете за првих 100 дана рада Владе

06. 08. 2014.

Mинистaр прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja др Срђaн Вeрбић кaжe дa je у првих 100 дaнa рaдa Влaдe урaђeнo свe штo je плaнирaнo у рeсoру кojи вoди, aли истичe дa прoмeнe у oбрaзoвнoм систeму нису тркa нa 100 мeтaрa, вeћ мaрaтoн. Кao три нajвaжниje ствaри кoje су урaђeнe у првих 100 дaнa, министaр прoсвeтe нaвoди: рeгулaрaн зaвршни испит зa oснoвцe, пoтписивaњe спoрaзумa сa EУ o прoгрaму "Хoризoнт 2020" зa финaнсирaњe нaучних прojeкaтa и Зaкoн o висoкoм oбрaзoвaњу, кojи je прoшao Влaду и прoслeђeн je пaрлaмeнту нa усвajaњe. Дoдaje дa je у плaну дa дo Нoвe гoдинe будe усвojeнo joш нeкoликo зaкoнa и тo: Зaкoн o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa, Зaкoн o срeдњeм oбрaзoвaњу, Зaкoн o oснoвнoм oбрaзoвaњу и Зaкoн o уџбeницимa. "Вeћ сe рaди нoви зaкoн o нaучнo- истрaживaчкoj дeлaтнoсти кojи ћe нa днeвни рeд дoћи пoслe Нoвe гoдинe, aли кojи ћe oсим прojeктнoг финaнсирaњa нaукe имaти и стрaтeшку кoмпoнeнту. Нeкoликo других зaкoнa je у припрeми, a имaмo у плaну 26 нoвих пoдзaкoнских aкaтa", нaглaсиo je Вeрбић.
» детаљније «

________________________________________________

На државним факултетима остало око 5.300 места

30. 07. 2014.

На државним универзитетима и факултетима после јулског уписног круга остало је скоро 5.300 слободних бруцошких места, од тога око 1.300 буџетских, углавном на техничким и природно-математичким факултетима, али и на друштвеним.
Други уписни рок траје од 1. до 14. септембра.
» детаљније «

________________________________________________

Упис ученика у школе без материјалне надокнаде

02. 07. 2014.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије саопштило је да основне и средње школе не смеју узимати новац од родитеља приликом уписа ученика, нити условљавати њихов упис било каквом материјалном надокнадом. У саопштењу се наводи да, с обзиром на то да савети родитеља ученика првог разреда још нису конституисани, одлука о уплати новца за ученике првог разреда у виду добровољног „ђачког динара“ може бити донета тек у септембру, по конституисању тих савета.
Министарство је подсетило да школе не могу условљавати издавање сведочанстава или других докумената осталим ученицима уплатом средстава по основу „ђачког динара“.

________________________________________________

Упис студената само на акредитоване високошколске установе

01. 07. 2014.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије проследило је свим високошколским установама допис са обавештењем да је рад тих установа изван седишта забрањен, осим ако то није предвиђено актом о акредитацији или уколико постоји дозвола за такав рад. У саопштењу овог министарства подсећа се на то да је Законом о високом образовању утврђено да високошколска установа обавља делатност у седишту, а може изводити студијски програм на даљину, или обављати делатност изван седишта, у складу са дозволом за рад. Упис студената могу вршити само оне високошколске установе које имају акредитоване студијске програме и дозволу за рад Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

________________________________________________

Kоначни резултати мале матуре

27. 06. 2014.

Рокови за жалбу на бодове са завршног испита су истекли и у школама су обjављени коначни резултати мале матуре за ученике осмог разреда, коjи данас и сутра предаjу листу жеља са одабраним средњим школама. Спискови распоређених ученика достављаjу се матичним основним школама и одговараjућим средњим школама. Kада већи броj кандидата од броjа предвиђеног за упис у средњу школу оствари исти броj бодова, предност у рангирању имаjу носиоци дипломе "Вук Kараџић", ученици коjи су освоjили већи броj бодова на такмичењима из предмета са завршног испита и кандидати коjи су освоjили већи броj бодова на такмичењима из осталих предмета или имаjу већи укупан броj бодова на завршном испиту.

________________________________________________

Подаци о излазности на малу матуру

24. 06. 2014.

Завршни испит за ученике осмог разреда завршен је без већих проблема, саопштило је Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Према званичним подацима, тест из српског полагало је 67.640 ђака, 1.104 није изашло на испит, а слична излазност била је и друга два дана полагања. Тест из математике није полагало 1.145 ђака, а комбиновани тест 1.119 ђака, међу којима су и они који су у програму за образовање одраслих.

________________________________________________

Коначни резултати мале матуре - 26. јуна

19. 06. 2014.

Прелиминарни резултати мале матуре биће обjављени 20. jуна, а коначни 26. jуна. Предаjа попуњених листа жеља за упис у средње школе резервисана jе за 27. и 28. јун. Распоред ученика по школама биће објављен 6. jула, а упис у првом кругу завршава се 7. и 8. jула. Други уписни круг траjаће од 7. до 10. jула.
Oсим поена на завршном тесту, за упис у средњу школу бодуjе се и успех од 6. до 8. разреда коjи носи максималних 60 поена.

________________________________________________

Пред ученицима осмог разреда завршни дан мале матуре

18. 06. 2014.

Данас је завршни дан мале матуре и ученици осмог разреда у Србиjи полажу новоуведени, комбиновани тест са питањима из пет предмета - физике, хемиjе, биологиjе, историjе, географиjе.

________________________________________________

Данас почиње полагање мале матуре

16. 06. 2014.

Изласком на тест из српског (матерњег) jезика, за осмаке у Србиjи данас почиње завршни испит, коjи траjе три дана. У уторак ђаци полажу тест из математике, а у среду новоуведени комбиновани тест са питањима из пет предмета.

________________________________________________

Наставља се пројекат - Бесплатни уџбеници

09. 06. 2014.

Влада Републике Србије усвојила је предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја да се свим ученицима од првог до четвртог разреда основне школе обезбеде бесплатни уџбеници и радне свеске за наставне предмете: српски (матерњи) језик, математика и свет око нас (односно природа и друштво). Министарство ће извршити и докуп похабаних уџбеника којих има, процењује се, око осам одсто. Избор уџбеника ће остати исти као прошле школске 2013/2014 године, услед недовољних средстава за поновни одабир уџбеника и куповину потпуно нових уџбеника за сва четири разреда.

________________________________________________

Модернизација образовног система основа за опоравак и развој Србије

05. 06. 2014.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја саопштилo је да је неопходна сарадња државе и привреде како би се подстакла даља улагања у развој младих талената.

Наведено је да се у пракси често дешавало да наша средина није била у могућности да прихвати младе који су се школовали у иностранству, а да би требало створити повољно окружење да би млади могли да се врате, запосле се и наставе да раде у Србији.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42