Obrazovni informator
СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

Специфичности буџетских корисника
 

Просвета

„Стећи знање исто је као ставити у џеп драги камен”
- монголска

Унапређење система образовања дуготрајан процес

21. 10. 2014.

Министар просвете, науке и технолошког развоја Срђан Вербић саопштио је медијима да је задатак државе да створи услове за образовање сваког детета, без обзира на то из ког дела земље долази и који му је матерњи језик и да је унапређење система образовања дуготрајан и тежак посао у којем морају да учествују и они који су запослени у просвети, али и сви грађани Србије. Према његовим речима, свуда у свету образовање је пред огромним изазовом и то није само наша карактеристика, јер нико, због муњевитог развоја технологије, не може да прогнозира какве ће бити потребе за пет, или десет година.

________________________________________________

Одлуке и препоруке Министарства просвете високошколским установама

16. 10. 2014.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је одлуке и препоруке које су проистекле из договора са Студентском конференцијом универзитета Србије (СКОНУС) постигнутог. Министарство је припремило предлог акта за Владу Републике Србије, којим се омогућава финансирање из буџета продужене године (некадашњи апсолвентски стаж), за студенте који су прву годину основних студија уписали 2010/2011. и 2011/2012. године, а у школској 2013/2014 години имали статус студента финансираног из буџета.
» детаљније «

________________________________________________

Повећати број деце укључене у предшколско образовање

01. 10. 2014.

Министар просвете, науке и технолошког развоја у Влади Републике Србије Срђан Вербић истакао је значај улагања у предшколско образовање, које ће у наредним деценијама донети много више користи.
» детаљније «

________________________________________________

Стипендирање најбољих студената

29. 09. 2014.

Фонд за младе таленте Министарства омладине и спорта Владе Републике Србије најавио је да ће ускоро бити расписан конкурс за доделу стипендија најбољим студентима високошколских установа чији је оснивач држава. У саопштењу Министарства омладине и спорта наводи се да ће конкурс бити отворен за приближно 800 најбољих студената завршне године основних академских студија, као и за 400 студената завршне године мастер академских студија.
» детаљније «

________________________________________________

Препоруке за поступање школе у кризним ситуацијама

23. 09. 2014.

Министар просвете, науке и технолошког развоја у Влади Републике Србије Срђан Вербић представио је данас приручник „Психолошке кризне интервенције у образовно-васпитним установама“, који је намењен запосленима у овим установама. Вербић је том приликом објаснио да овај приручник служи као практичан водич за поступање у кризним ситуацијама, а садржи упутства о томе како организовати живот и рад у образовно-васпитним установама након таквог догађаја.
» детаљније «

________________________________________________

Расте броj школа у блокади

15. 09. 2014.

Oко 110 основних и средњих школа има блокиране рачуне због неизмирених обавеза локалних самоуправа, па извршне судске пресуде долазе на наплату држави коjа сваке године у буџету планира средства за ову намену. Броj школа у блокади расте, у фебруару ове године било их jе, према подацима Народне банке, 74, а помоћник министра просвете Љубиша Aнтониjевић истиче да jе тренутни дуг тих установа око 165 милиона динара, без камате. Почетком године био jе нешто већи од 120 милиона.
» детаљније «

________________________________________________

Усвојене измене Закона о високом образовању

11. 09. 2014.

Посланици Скупштине Србије усвојили су измене Закона о високом образовању, које би, поред осталог, требало да реше проблеме који су се појавили у пракси приликом уписа последње године студија. Измене и допуне Закона о високом образовању допринеће транспарентном раду високошколских институција, успостављању регистра докторских дисертација и лакшем признавању страних високошколских диплома.
» детаљније «

________________________________________________

Избор нових чланова Националног савета за високо образовање

04. 09. 2014.

Конференција универзитета Србије (КОНУС) објавила је јавни позив за пријављивање кандидата за чланове Националног савета за високо образовање. Народна скупштина Републике Србије изабраће, на предлог КОНУС-а, 12 од укупно 21 члана Националног савета чији је посао да обезбеђује развој и унапређење квалитета високог образовања.
» детаљније «

________________________________________________

Бeсплaтни уџбeници зa 300.000 ђaкa

02. 09. 2014.

Учeници oд првoг дo чeтвртoг рaзрeдa oснoвних шкoлa и oвe гoдинe ћe дoбити бeсплaтнe уџбeникe мaтeрњeг jeзикa, мaтeмaтикe и Свeт oкo нaс, саопштило је Министарство просвете медијима. Прaвo нa бeсплaтнe уџбeникe и рaднe свeскe зa тa три прeдмeтa, у Србиjи имa oкo 300.000 ђaкa. Уџбeникe зa oстaлe прeдмeтe и рaднe свeскe рoдитeљи трeбa дa купe. Ситуaциja у Бeoгрaду рaзликуje сe oд других грaдoвa у Србиjи, пoштo oснoвци у глaвнoм грaду имajу прaвo нa бeсплaтнe уџбeникe oд првoг дo oсмoг рaзрeдa.
» детаљније «

________________________________________________

Упутство о начину израде школске документације

29. 08. 2014.

Смањење обимне документације и административног посла наставника је обиман и дуготрајан процес који захтева и промену закона и подзаконских аката. Као први корак у том правцу Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је стручно упутство које треба разумети као почетак рада на систематској промени школске администрације и односа према њој.
» детаљније «

________________________________________________

Неће бити премештања ученика у друге школе или на друге образовне профиле

28. 08. 2014.

Након обављеног уписа у средње школе, 711 ученика са територије Републике Србије затражило је премештај у друге школе или на друге образовне профиле. Међутим, како су неусаглашене жеље ученика и велики број места у средњим школама узроковали неравномерну попуњеност појединих школа и одељења, Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је одлуку да не услиши захтеве који би угрозили рад мање популарних школа.
» детаљније «

________________________________________________

Нови систем бодовања мале матуре

28. 08. 2014.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Србије је, након анализе која је показала да не постоји велика разлика између оцене коју ђаци имају на одређеном предмету и броју бодова које из тог предмета освоје на малој матури, донело одлуку о новом систему бодовања мале матуре. Мала матура ће на крају идуће школске године носити мање бодова, укупно 30, док ће се успех из школе вредновати са 70 бодова (поена).

________________________________________________

Мали матуранти данас полажу комбиновани тест

20. 08. 2014.

Други рок за полагање завршног испита на краjу основног образовања завршава се данас полагањем комбинованог теста са питањима из географије, историје, биологије, хемије и физике.
» детаљније «

________________________________________________

Oд понедељка завршни испити за мале матуранте у другом року

15. 08. 2014.

Завршни испит на краjу основног образовања у другом року почеће у понедељак, 18. августа, када ће мали матуранти полагати тест из матерњег jезика. Тест из математике полаже се у уторак, а комбиновани тест у среду.
» детаљније «

________________________________________________

Резултати Министарства просвете за првих 100 дана рада Владе

06. 08. 2014.

Mинистaр прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja др Срђaн Вeрбић кaжe дa je у првих 100 дaнa рaдa Влaдe урaђeнo свe штo je плaнирaнo у рeсoру кojи вoди, aли истичe дa прoмeнe у oбрaзoвнoм систeму нису тркa нa 100 мeтaрa, вeћ мaрaтoн. Кao три нajвaжниje ствaри кoje су урaђeнe у првих 100 дaнa, министaр прoсвeтe нaвoди: рeгулaрaн зaвршни испит зa oснoвцe, пoтписивaњe спoрaзумa сa EУ o прoгрaму "Хoризoнт 2020" зa финaнсирaњe нaучних прojeкaтa и Зaкoн o висoкoм oбрaзoвaњу, кojи je прoшao Влaду и прoслeђeн je пaрлaмeнту нa усвajaњe. Дoдaje дa je у плaну дa дo Нoвe гoдинe будe усвojeнo joш нeкoликo зaкoнa и тo: Зaкoн o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa, Зaкoн o срeдњeм oбрaзoвaњу, Зaкoн o oснoвнoм oбрaзoвaњу и Зaкoн o уџбeницимa. "Вeћ сe рaди нoви зaкoн o нaучнo- истрaживaчкoj дeлaтнoсти кojи ћe нa днeвни рeд дoћи пoслe Нoвe гoдинe, aли кojи ћe oсим прojeктнoг финaнсирaњa нaукe имaти и стрaтeшку кoмпoнeнту. Нeкoликo других зaкoнa je у припрeми, a имaмo у плaну 26 нoвих пoдзaкoнских aкaтa", нaглaсиo je Вeрбић.
» детаљније «

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Clash of Clans Hack
Steam Wallet Codes
Twitter Hack
Jetpack Joyride Hack
Swamp Attack Hack
Kim Kardashian Hollywood Hack
Free Wii Points
Summoners War Hack
Dragon City Hack
FaceBook Hack
Angry Birds Epic Hack
Sims 4 crack, hack, cheats, activation
Angry Birds Epic Hack
TAGS: clash of clans hack tool, clash of clans hack, twitter hack tool, twitter account hack, twitter account recovery, dragon city hack, dragon city hack tool, steam wallet hack, steam wallet generator, steam wallet free codes, steam wallet code, steam wallet money hack, facebook account hack, facebook account recovery, facebook hack, facebook hack tool, joyride hack, joyride hack tool, joyride cheats, clash of clans cheats, clash of clans cheat, dragon city cheat, dragon city cheats, kim kardashian hollywood hack tool, kim kardashian hollywood hack, kim kardashian hollywood cheats tool, kim kardashian hollywood cheats, summoners war hack, summoners war cheats, summoners war hack tool, angry birds hack
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42