СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Просвета

„Стећи знање исто је као ставити у џеп драги камен”
- монголска

Поштовати правилнике о оцењивању у основним и средњим школама

16. 01. 2017.

Бројни позиви и писане представке родитеља ученика према Министарству просвете, науке и технолошког развоја показују да поједини директори основних и средњих школа нису уважили препоруке Министарства у вези са наставком рада у школама, а посебно у делу који се односи на оцењивање ученика и реализацију писмених задатака, контролних вежби и усменог испитивања. Због тога је Министарство упутило допис директорима свих основних и средњих школа како би их још једном подсетило на обавезу поштовања правилника о оцењивању.

У допису се наводи следеће:
Школе које одмах након дужих одсуствовања већине ученика због болести и непланираног прекида наставе због временских неприлика, реализују писане и усмене провере знања ученика, не примењују постојеће правилнике о оцењивању ученика у основним и средњим школама. Подсећамо директоре основних школа на обавезу прописану чланом 12, став 3 Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању и директоре средњих школа на обавезу прописану чланом 15, став 3 Правилника о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању, у вези са начином промене распореда провера знања, што је задатак одељенских већа. Коначно, ненајављене провере знања, писане и усмене, од чијих резултата зависе закључне оцене, доводе у питање кључне функције и принципе оцењивања. У постојећим околностима, када још увек постоје проблеми са редовношћу похађања наставе, потребно је да се планира динамика испитивања и оцењивања ученика која ће у највећој мери бити прилагођена ученицима.

________________________________________________

Финансијска подршка реформи образовања у Србији

05. 12. 2016.

Министарство просвете упознало је Делегацију ЕУ у Србији са приоритетима и плановима у вези са реформом образовања у Србији, као и са активностима на пољу научних истраживања. Министарство је истакло важност заједничких пројеката у области просвете и науке које финансира Европска унија. Најављено је да ће ускоро бити израђен нови акциони план за спровођење Стратегије развоја образовања, што ће, како је додано, убрзати реформе. Такође, најављено је и да ће по први пут ЕУ доделити секторску буџетску подршку за реформе у образовању у складу са стратешким опредељењима ресорног министарства.

Ускоро ће бити оформљен одбор заинтересованих страна који би координирао активностима које ће се финансирати из секторске буџетске подршке, закључује се у саопштењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

________________________________________________

Представљање резултата истраживања о постигнућу ученика

02. 12. 2016.

Резултати ТИМСС истраживања о постигнућу ученика четвртог разреда основне школе из математике и природних наука биће представљени данас, у уторак, 29.11.2016. године, а постигнућа ученика из Србије поредиће се у односу на њихове вршњаке у свету. ТИМСС је велико међународно истраживање у оквиру којег се прате трендови у постигнућима ученика у области математике и природних наука.
» детаљније «

________________________________________________

Избор саветника за надзор у просвети

02. 12. 2016.

Министарство просвете Србије објавило је конкурс за избор 200 саветника, који ће бити ангажовани као подршка у стручно – педагошком надзору и спољашњем вредновању рада образовних установа. У овом тренутку ангажовано је 120 просветних саветника у 17 школских управа. Међутим, њихов делокруг посла који раде и број школских установа које постоје у Србији захтева додатни ангажман и спољне сараднике, саопштено је у Министарству.

________________________________________________

Запосленима у просвети предстоји највеће повећање плата

24. 11. 2016.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја разговарало је са представницима четири репрезентативна синдиката просвете, који су том приликом представили захтеве запослених у овој области. Повећање плата од шест одсто максимум који је држава у овом тренутку могла да издвоји за просвету, а да истовремено веће зараде добију и запослени у науци и ученичком и студентском стандарду, наведено је у Министарству. Просвета је сада добила више од свих осталих сектора, указано је у министарству и поручили да ће тако бити и приликом сваког наредног повећања, јер је образовање један од приоритета Владе.

На састанку је констатовано да Србија има гломазан образовни систем који финансије не могу да прате, због чега су неопходне свеобухватне реформе. Министарство је упутило позив представницима синдиката да се активно укључе у процес реформе образовања, пре свега у доношење нових законских прописа.

________________________________________________

Доследно реализовање препорука о технолошким вишковима у просвети

16. 11. 2016.

Министарство просвете саопштило је да је одржан састанак Централне радне групе за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања. Састанку су присуствовали и ресорни министар и руководиоци свих школских управа, и констатовано је да само 20 основних и средњих школа, односно њихових директора, није реализовало препоруке радних подгрупа о примени Члана 5. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, којим је дефинисан начин преузимања технолошких вишкова.

Министарство ће у сарадњи са инспекцијом, а у складу са надлежностима, у наредних неколико дана предузети даље кораке како би се решили ови проблеми. О резултатима тих активности Министарство ће на време обавестити представнике репрезентативних синдиката и јавност, наводи се у саопштењу.

________________________________________________

Потписан Посебан колективни уговор за запослене у установама предшколског васпитања и образовања

16. 11. 2016.

Министар просвете, науке и технолошког развоја потписао је са председницима репрезентативних синдиката Посебан колективни уговор за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

Посебним колективним уговором (ПКУ), који је потписан први пут у овој делатности на јединствен начин се уређују права, обавезе и одговорности запослених из радног односа, поступак измене и допуне овог уговора, начин решавања спорних питања, као и међусобни односи уговорних страна.
У разговору са председницима репрезентативних синдиката, после потписивања ПКУ, указано је на неопходност наставка сарадње у изради законских прописа, а посебно новог Закона о основама система образовања и васпитања, како би се унапредио статус делатности предшколског васпитања који чини важан део јединственог образовног система у Србији. Имајући виду мултифункционалну делатност предшколских установа, представници Министарства су истакли и значај јачања сарадње са министарствима здравља, за рад, запошљавање и социјална питања, финансија и државне управе и локалне самоуправе.

________________________________________________

Пројекат националне матуре од 2018. године

15. 11. 2016.

Министарство просвете најавило је увођење пилот пројекта националне матуре од 2018. године, која би требало да замени пријемни испит на факултетима у Србији. За просвету је важно и то што би до краја године у преговорима са Европском унијом (ЕУ), могла да буду отворена, а потом и затворена поглавља која се односе на образовање, што може донети 60 милиона евра европских фондова.

________________________________________________

Трансформација изборног спорта у настави

15. 11. 2016.

Министарство просвете предложило је да се од наредне школске године за ученике петог разреда обавезни изборни наставни предмет „Физичко васпитање – изабрани спорт“ трансформише у спортске активности. Програмске активности досадашњег предмета „Физичко васпитање – изабрани спорт“ реализоваће се у складу са просторним и људским ресурсима школа. Садржај, начин и реализацију спортских активности школе биће планирани Школским програмом и Годишњим планом рада. Уместо једног часа недељно изборног премета „Физичког васпитања – изабрани спорт“спортске активности трајаће један и по час недељно, а реализоваће се у току наставног дана, као свакодневне физичке активности, у току више радних и наставних дана, у току ненаставног дана (радна субота), или на неки други начин , што ће школе прецизирати прописаним актима.
» детаљније «

________________________________________________

Нови модел учења – предузетничко образовање

15. 11. 2016.

Према плану Министарства просвете развоја од следеће школске године, ученици од петог до осмог разреда имаће нови модел учења – предузетничко образовање. Није реч о новом предмету и додатним часовима и оптерећењу за ученике основних школа, већ ће овај модел образовања бити уведен кроз међупредметно увезивање садржаја, а стартоваће као пилот-пројекат.
» детаљније «

________________________________________________

Бесплатан и безбедан интернет за све школе у Србији

07. 11. 2016.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација саопштило је да ће унапређење информационо-комуникационе инфраструктуре у свим школама у Србији створити предуслове за модернизацију наставе и унапређење образовног процеса, што је један од главних приоритета у раду Владе. Поводом почетка реализације пројекта повезивања свих основних и средњих школа на Академску мрежу Србије, у Министарству подсећају на то да ће кроз пројекат „Развој ИКТ инфраструктуре у установама образовања, науке и културе“ 1800 школа у Србији добити бесплатан и безбедан интернет, активну заштиту и онлајн подршку, са могућношћу коришћења међународних услуга електронске едукације у наредне три године.
» детаљније «

________________________________________________

Увођење предузетничког васпитања у основне школе

03. 11. 2016.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја најавило је да се ради на посебном закону за основне школе којим ће, кроз техничко образовање, бити уведен нови предмет – предузетничко васпитање. Објашњено је да то не значи да ће ученици имати више часова, већ да ће од петог разреда предузетничко васпитање учити кроз техничко образовање. Министарство је такође указало на то да од наредне недеље почиње рад на више закона којима ће се послодавцима омогућити већа улога у систему образовања.

________________________________________________

Развој информационо комуникационе инфраструктуре у установама образовања, науке и културе

02. 11. 2016.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство трговине, туризма и телекомуникација покренули су пројекат под називом „Развој ИКТ инфраструктуре у установама образовања, науке и културе“, којим је предвиђено да све основне и средње школе буду повезане на Академску мрежу Републике Србије-АМРЕС, а тиме и на интернет.
Уколико неке од школа имају додатних питања везано за пројекат повезивања на АМРЕС, могу се обратити сарадницима у АМРЕС-у слањем поруке на мејл: kontakt@amres.ac.rs .

________________________________________________

Системска брига за очување и развијање српског језика

01. 11. 2016.

Министарство културе и информисања саопштило је да је у оквиру проширења акције „Негујмо српски језик“ на републички ниво, формирало посебан одбор који ће се бавити пословима и активностима везаним за спровођење те акције. Основни циљ одбора да се систематски и свестрано подстакне брига за очување и развијање српског језика и језичке културе. Једна од функција овог тела јесте да усваја и верификује план активности, и да, у складу с тим, у градовима Србије организује акредитоване стручне семинаре за наставнике, затим образовне, књижевне и сценске програме, као и да припрема и спроводи разноврсне промотивне активности.
» детаљније «

________________________________________________

Отворен Сајам образовања и наставних средстава

27. 10. 2016.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја отворило је данас Сајам образовања и наставних средстава под називом "Образована Србија – успешна Србија", који ће трајати до 30. октобра. Тежиште ове манифестације, одржане у оквиру београдског сајма књига, на дуалном образовању, при чему ће посетиоци моћи да се на штандовима средњих школа и факултета информишу о раду ових образовних установа. Министарство је истакло да дуално образовање није обична пракса коју смо некада имали, већ је то прилика да се стекну одређене категорије радних навика и способности. Осим дуалног образовања, како је објашњено, на сајму се могу разрешити све недоумице у вези са инклузивним образовањем и социјалном инклузијом деце, а своје програме и начин рада представиће и основне и средње школе и факултети.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42