Специфичности буџетских корисника
 

Просвета

„Стећи знање исто је као ставити у џеп драги камен”
- монголска
28.02.2024.

Препорука високошколским установама да преиспитају повећање школарина

Министарство просвете Владе Републике Србије је, уважавајући аутономију високошколских установа загарантовану Уставом и Законом о високом образовању, позвало установе које су донеле или су у поступку доношења одлуке о повећању школарина за самофинансирајуће студенте да још једном преиспитају оправданост повећања износа школарина за наредну школску годину.
Министарство је упутило ову препоруку на захтев Студентске конференције универзитета Србије (СКОНУС) и Студентске конференције академија струковних студија и високих школа (СКАССС), у складу са својим законским овлашћењима.
Министарство поздравља одговорно опредељење већине високошколских установа да не повећавају висину школарина за самофинансирајуће студенте, којим показују бригу за њихов положај и доприносе повећању обухвата матураната који након завршене средње школе настављају школовање на високошколским установама, односно смањењу одустајања од студија из материјалних разлога.
Влада је зато образовала Радну групу за израду нацрта закона о финансирању високог образовања, коју чине представници свих релевантних институција – надлежних министарстава, високошколских установа, студентских представничких тела, удружења студената и синдиката, са циљем да се током 2024. године, кроз интензивни дијалог, дође до адекватног и компромисног модела финансирања високог образовања, које ће осигурати финансијску одрживост високошколских установа.
Министарство ће наставити да разговара са представницима студентских представничких тела и високошколских установа о школаринама у жељи да се пронађу компромисна решења која обезбеђују очување материјалног положаја самофинансирајућих студената, али и не угрожавају финансијску одрживост установа.

________________________________________________
22.02.2024.

Стипендије Републике Кореје за 2024/2025. годину

Министарство просвете, у сарадњи са Амбасадом Републике Кореје у Београду, обавештава заинтересоване да је Влада Републике Кореје расписала конкурс за стипендије страним држављанима за академску 2024/2025. годину.
У питању су стипендије за постдипломске, тј. за мастер и докторске студије.
За ову стипендију се могу пријавити сви држављани Републике Србије који имају завршен претходни ниво студија са било ког факултета (за мастер – завршене основне студије, за докторат – завршене мастер студије, итд).
Процес пријаве је подељен по фазама, од којих је прва фаза селекције у Амбасади Републике Кореје у Београду, након чега пријаве преузима National Institute for International Education, који даље врши селекцију одабраних студената.

________________________________________________
14.02.2024.

Донети нови правилници о оцењивању ученика у установама основног и средњег образовања и васпитања и о друштвено-корисном раду

Министарство просвете објавило је нове правилнике о оцењивању ученика у установама основног и средњег образовања и васпитања, као и Правилник о друштвено-корисном раду, односно хуманитарном раду.
Правилници су донети ради усаглашавања са изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, који је усвојен у новембру прошле године и предвиђа бројчано оцењивање владања у основним и средњим школама, почев од 2. разреда основне школе.
Правилницима се прецизирају поступање и критеријуми оцењивања владања ученика, које се врши два пута у полугодишту и утиче на општи успех ученика.
Приликом закључивања оцене из владања, одељењско веће ће узимати у обзир и ангажовање ученика у ваннаставним активностимa, у планирању и реализацији превентивних активности, његово понашање према другим ученицима и запосленима и извршавање школских обавеза, изостанке, изречене васпитне и васпитно-дисциплинске мере.
Објављен је и Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања. Сврха друштвено-корисног рада у школама је развијање емпатије, солидарности и сарадње и активизма.
Ускоро ће бити објављене процедурe поступања установа образовања и васпитања у кризним догађајима, које ће бити део Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.
Поред тога, припремљен је и приручник „Поступање установа образовања и васпитања у кризним догађајима“ и обуке у циљу оснаживања запослених за благовремено реаговање у кризним ситуацијама.

________________________________________________
06.02.2024.

Расписан Јавни конкурс за доделу дотација студентским удружењима и удружењима за студенте за реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за студенте у 2024. години

Министарство просвете расписало је Јавни конкурс за доделу дотација студентским удружењима за реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за студенте у 2024. години.
На овај начин Министарство подржава реализацију програма, односно делова програма од јавног, односно општег интереса за студенте у 2024. години, и то за области: информисање студената, остваривање културно-уметничких, односно културно-образовних-забавних и спортско-рекреативних активности студената и организовање одмора и опоравка студената.
Учесници конкурса могу бити само непрофитабилна студентска удружења која се баве питањима студентског стандарда и која остварују своје активности на територији Републике Србије.
Рок за подношење пријаве са конкурсном документацијом је до 20. фебруара 2024. године.

________________________________________________
29.01.2024.

Одржана Друга годишња конференција о образовању

На Другој годишњој конференцији о образовању истакнути су добри резултати у области дуалног образовања који су приметни и приликом упоређивања просечних бруто плата оних ученика који су се образовали по овом моделу у односу на оне који су образовани по класичном моделу образовања.
Потписан је и Протокол између Владе и репрезентативних синдиката, а у току је нова фаза запошљавања наставника са одређеног на неодређено.
Претходни период обележиле су интензивне активности чији је циљ јачање васпитне функције школа, као и реализација раније утврђеног сета мера за бољу превенцију и ефикасније реаговање и поступање у случајевима насиља у школама.
Издваја се пројекат инклузивно предшколско васпитање и образовање – инвестиција је 47 милиона евра за реконструкцију или изградњу 23 вртића са 11 000 нових места за малишане. Око 55 милиона евра биће уложено у 53 основне и средње школе. Улагаће се и у високо образовање, у Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, Студентски дом у Нишу, факултете музичких, примењених и ликовних уметности, Ботаничку башту и Електротехнички факултет у Београду.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42