Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


09.11.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


КУЛТУРА


Реконструисани Музеј Југославије представљен мултимедијалним догађајем „Обнова 2.0“
На свечаности поводом завршетка радова на згради Музеја „25. мај“, Музеј Југославије је мултимедијалним догађајем „Обнова 2.0“ представио архитектонску, културну, друштвено-историјску, споменичку и уметничку вредност тог објекта.
Истакнуто је да ће ускоро бити покренута и иницијатива да овај објекат буде утврђен за споменик културе.
Министарство културе подржало је пројекат рестаурације зграде Музеја са нешто више од 320 милиона динара, чиме је доказана брига о очувању архитектонске и уметничке вредности, као и да унапређењу функционалности зграде Музеја.
Наглашено је да обнова Музеја омогућава примену савремених система и услова за чување предмета од велике вредности за историју и културу Србије, јер ће нови уграђени материјали и системи значајно допринети очувању и баштињењу културних добара Музеја Југославије.

________________________________________________
08.11.2023.

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
 „Служени гласник РС”, бр. 98 од 8. новембра 2023. године,
 „Службени лист АПВ”, бр. 44 од 1. новембра 2023. године.
Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. Одлука о допуни Упутства за предлагање лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике – (ступа на снагу 9. новембра 2023)
2. Одлука о утврђивању висине и начину плаћања тарифа за услуге из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије – (ступа на снагу 16. новембра 2023, а примењује се од 1. јануара 2024)
3. Одлука о измени Одлуке о Служби за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине – (ступа на снагу 8. новембра 2023)
4. Правилник о условима за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине – (ступа на снагу 1. новембра 2023)
5. Правилник о условима за доделу бесповратних средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине, за куповину некретнине, с циљем унапређивања положаја жена – (ступа на снагу 1. новембра 2023)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРАВОСУЂЕ


Новоименовани јавни бележници, јавни извршитељи и заменици јавних извршитеља положили заклетву
Једанаест јавних бележника, пет јавних извршитеља и шест заменика јавних извршитеља положило је заклетву пред министарском правде.
Заклетву су положили јавни бележници именовани за подрује Основног суда у Вршцу (територија општине Вршац), Основног суда у Зрењанину (територија града Зрењанина), Основног суда у Сремској Митровици (територија града Сремска Митровица), Основног суда у Ивањици (територија општине Ивањица), Основног суда у Мионици (територија општине Љиг), Првог основног суда у Београду (територија градске општине Палилула), Основног суда у Краљеву (територија општине Врњачка Бања), Основног суда у Панчеву (територија општине Алибунар), Основног суда у Новом Пазару (територија града Новог Пазара), Основног суда у Петровцу на Млави (територија општине Петровац на Млави) и Основног суда у Куршумлији (територија општине Блаце).
Након што новоименовани јавни бележници, јавни извршитељи и заменици јавних извршитеља отпочну рад, у Републици Србији обављаће делатност 234 јавна бележника, 233 јавна извршитеља и 37 заменика јавних извршитеља.

________________________________________________
07.11.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених прописа.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Од децембра новине за Београђане чија деца иду у приватне предшколске установе
Од 1. децембра, малишанима који иду у приватна обданишта јер није било места у државним, Град ће плаћати сваког месеца пуну економску цену боравака, као и у државним предшколским установама, без обзира да ли су ишли у вртић или не.
Из градске касе ће се издвајати 33.000 динара по детету, и онда када дете није цео месец ишло обданиште, док ће разлику до пуне цене у приватном обданишту плаћати родитељи.

КУЛТУРА


Изабран представник Републике Србије на 60. Међународној изложби уметности Бијенала у Венецији 2024. године
децембра новине за Београђане чија деца иду у приватне предшколске установе
Србију ће на 60. Међународној изложби уметности Бијенала у Венецији која ће се одржати од 20. априла до 24. новембра 2024. године представљати пројекат „Exposition Coloniale“, уметника Александра Денића и кустоскиње Ксеније Самарџије.
Представник Републике Србије на Венецијанском Бијеналу уметности изабран је једногласно на конкурсу који су, у име Министарства културе, расписали Музеј и Фондација савремене уметности у Београду.

ЗДРАВСТВО


Држава континуирано улаже у лечење ретких болести
На отварању друге Регионалне конференције о цистичној фибрози, представници Републичког фонда за здравствено осигурање истакли су да држава континуирано улаже у ретке болести и да се износ намењен лечењу тих болести стално увећава.
Када је формиран буџет за лечење ретких болести, 2012. године, износ средстава био 130 милиона динара, да би ребалансима буџета тај износ годинама растао.
Највише пацијената чије се лечење финансира болује од цистичне фиброзе и спиналне мишићне атрофије.

________________________________________________
06.11.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 97 од 3.11.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2023. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција – (ступа на снагу 4. новембра 2023)
2. УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2023. годину – (ступа на снагу 4. новембра 2023)
3. УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину минибусева за потребе превоза сеоског становништва на територији Републике Србије за 2023. годину – (ступа на снагу 4. новембра 2023)
4. ОДЛУКА о утврђивању Центра Руме за просторно културно-историјску целину – (ступа на снагу 11. новембра 2023)
5. ОДЛУКА о утврђивању Ватрогасног дома у Баранди за споменик културе – (ступа на снагу 11. новембра 2023)
6. ОДЛУКА о престанку својства културног добра Стамбене зграде у Штросмајеровој улици у Зрењанину – (ступа на снагу 11. новембра 2023)
7. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10830/2023
8. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10831/2023
9. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10832/2023
10. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10833/2023
11. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10839/2023
12. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10873/2023
13. УСКЛАЂЕНИ НАЈВИШИ ИЗНОСИ локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина – (примена од 1. децембра 2023)
14. ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре – (ступа на снагу 4. новембра 2023)
15. ПРАВИЛНИК о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле – (ступа на снагу 4. новембра 2023)
16. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о легитимацији и опреми урбанистичког и грађевинског инспектора – (ступа на снагу 4. новембра 2023)
17. ПРАВИЛНИК о изгледу и садржини службеног знака, као и поступак затварања градилишта – (ступа на снагу 4. новембра 2023)
РЕШЕЊЕ о номиналним износима новчане социјалне помоћи

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТАКонкурс за мастер студије на Универзитету у Женеви
Посредством амбасаде Швајцарске у Београду, Министарству просвете Републике Србије је достављено обавештење о објави конкурса за мастер студије на Универзитету у Женеви.
Држављани Републике Србије могу да конкуришу за напредне мастер студије у области европског и међународног управљања (MEIG Programme), које нуди Универзитет у Женеви, почевши од септембра 2024. године.
У обавештењу су наведена три рока за пријаву, те је потребно да се кандидати упознају са свим условима и обавештењима у тексту и пропозицијама конкурса.
Текст и пропозиције конкурса прочитајте овде.

________________________________________________
03.11.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 96 од 2.11.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о измени и допунама Уредбе о нормативима и стандардима расподеле средстава акредитованим научноистраживачким организацијама – (ступа на снагу 3. новембра 2023, а примењује се од 1. јануара 2024.)
2. ОДЛУКА о измени Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године
3. АКЦИОНИ ПЛАН за период од 2023. до 2026. године за спровођење Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године
4. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о порезу на додату вредност – (ступа на снагу 10. новембра 2023, а примењује се од 1. јануара 2024.)
5. ПРАВИЛНИК о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката – (ступа на снагу 3. новембра 2023.)
6. ПРАВИЛНИК о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем – (ступа на снагу 3. новембра 2023.)
7. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи – (ступа на снагу 3. новембра 2023.)
8. ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге– (ступа на снагу 3. новембра 2023.)
9. ПРАВИЛНИК о стандардима компетенција секретара установе образовања и васпитања – (ступа на снагу 10. новембра 2023.)
10. ПРАВИЛНИК о полагању испита за лиценцу за секретара установе образовања и васпитања – (ступа на снагу 10. новембра 2023.)
11. ОДЛУКА о утврђивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 17. децембар 2023. године
12. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о организацији Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање – (ступа на снагу 10. новембра 2023.)
13. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите – (ступа на снагу 10. новембра 2023.)
14. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ценама лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите – (ступа на снагу 10. новембра 2023.)
15. УПУТСТВО о измени Упутства за коришћење Портала јавних набавки – (ступа на снагу 4. новембра 2023.)
16. РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у октобру 2023. године
17. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Националне службе за запошљавање за 2024. годину
18. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2024. годину

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


КУЛТУРА


Потписан Меморандум етнографских музеја Србије и Мађарске
У Будимпешти је потписан Меморандум о сарадњи између етнографских музеја Србије и Мађарске, што потврђује значај и интерес за ширење сарадње у области културног наслеђа две земље. Меморандум о сарадњи предвиђа успостављање повољних услова за даље развијање сарадње у областима заштите, очувања и промоције етнолошког, антрополошког и нематеријалног културног наслеђа, као и подстицање размене знања, информација и стручњака у области очувања и заштите.
Овај документ има стратешки значај, полазећи од јасног препознавања вредности неговања културног наслеђа, као и истакнуте улоге етнографског музеја у култури обе земље.

________________________________________________
01.11.2023.

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Међународни уговори” бр. 6 од 31.10.2023. године,
- „Службени лист АП Војводине” бр. 43 од 25.10.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ЗАКОН о потврђивању Протокола од 30. новембра 1972. године са амандманима од 24. јуна 1982. године и 31. маја 1988. године, Конвенције о међународним изложбама потписане у Паризу 22. новембра 1928. године, измењене и допуњене протоколима од 10. маја 1948. године, 16. новембра 1966. године, 30. новембра 1972. године, и амандманима од 24. јуна 1982. године и 31. маја 1988. године – (ступа на снагу 8. новембра 2023)
2. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о борби против недозвољене трговине културним добрима – (ступа на снагу 8. новембра 2023)
3. ЗАКОН о потврђивању Споразума o кинематографској копродукцији између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске – (ступа на снагу 8. новембра 2023)
4. ЗАКОН о потврђивању Финансијског уговора Рехабилитација и безбедност путева Б између Републике Србије и Европске инвестиционе банке – (ступа на снагу 8. новембра 2023)
5. ЗАКОН о потврђивању Протокола између Владе Републике Србије и Швајцарског Савезног већа о измени Уговора између Савета министара Србије и Црне Горе и Швајцарског Савезног већа о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину – (ступа на снагу 8. новембра 2023)
6. ЗАКОН о потврђивању Oквирног споразума о зајму LD 2147 (2023) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије – Пројектни зајам за изградњу БИО4 Кампуса – (ступа на снагу 8. новембра 2023)
7. Одлука о измени Одлуке о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину – (ступа на снагу 25. октобра 2023)
8. Одлука о измени Одлуке о додели бесповратних средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине, за куповину некретнине, с циљем унапређења положаја жена – (ступа на снагу 25. октобра 2023)
9. Усклађени динарски износи из тарифе покрајинских административних такси – (примењују се од 1. новембра 2023)
10. Правилник о поступку и критеријумима за доделу финансијских средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља на територији АП Војводине – (ступа на снагу 26. октобра 2023)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ЛОКАЛНА САМОУПРАВА


Усвојен Закон о изменама и допунама Закона о запосленима у АП И ЈЛС
Закон о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе усвојен је на Првој седници Другог редовног заседања Народне скупштине у 2023. години.
Законом се, кроз унапређење бројних одредби које се односе на пријем потребног кадра у конкурсним процесима, унапређује рад администрације, а уводи се и обавезна провера каднидата која мора бити јасно документована, како би се постигла већа објективност у избору кандидата. Такође, закон предвиђа да се у радни однос обавезно прима кандидат који је остварио најбољи резултат током конкурсног поступка, што је значајна позитивна разлика у односу на раније решење према којем је од дискреције руководиоца зависило који ће кандидат бити изабран између прва три са листе.

ПРОСВЕТА


Конкурс Владе Мађарске за стипендије
Министарство просвете у сарадњи са Темпус фондацијом Мађарске, обавештава заинтересоване кандидате је Влада Мађарске расписала конкурс за стипендије за српске држављане за академску 2024/2025. годину. У питању су стипендије по основу важећих билатералних споразума.
Стипендије се односе на основне, мастер, докторске студије, као и на one-tier master’s, non-degree програм, postgraduate specialist training courses.
Текст конкурса и пропозиције можете прочитати овде.

________________________________________________
31.10.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 94 од 30.10.2023. године.
Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ОДЛУКА о изменама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2023. годину
2. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2024. годину
3. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Републичког фонда за здравствено осигурање за 2024. годину (ступа на снагу 7. новембра 2023, а примењују се од 1. јануара 2024)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


У свим вртићима од средине новембра бесплатни часови енглеског
Од првог новембра у свим државним вртићима почеће да се одржавају бесплатни часови енглеског језика, а у приватним у првој половини новембра - саопштио је градоначелник Београда.
На крају сваке предшколске године деца ће добијати сертификат о одређеном нивоу знања енглеског језика.
Пријава за студентске платне картице почиње 13. новембра
Пријављивање за 240.000 студентских платних картица почеће од 13. новембра.
Овим платним картицама студенти ће моћи да добију 20 посто попуста на возне карте, 10 посто попуста на авио карте и значајне попусте за све друге услуге, куповине у трговинским ланцима до наплате друмарине.
Детаљи о пријавама ће бити накнадно објављени.

НАУКА


Србија добија Палату науке
На Електротехничком факултету у Београду представљена је Задужбина Миодрага Костића која ће отворити први центар за истраживање и популаризацију науке у Србији – Палату науке.o: TANJUG/ NEMANJA JOVANOVIĆ
Први центар ове врсте у нашој земљи биће и највећи у ширем региону, са простором од 5.500 квадратних метара. У овом центру одвијаће се научно-истраживачке активности и померати границе у области електротехнике, рачунарства и софтверског инжењерства. Такође, у овом простору биће смештени едукативни и интерактивни експонати и садржаји намењени популаризацији науке најширој јавности.
На скупу је свечано представљена успостављена сарадња са Електротехничким факултетом Универзитета у Београду, чији ће професори водити 19 истраживачких центара у Палати науке.

________________________________________________
30.10.2023.

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС” бр. 92 од 27.10.2023. године,
- „Службени гласник РС” бр. 93 од 27.10.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ЗАКОН о буџету Републике Србије за 2024. годину – (ступа на снагу 28. октобра 2023)
2. ЗАКОН о јавном информисању и медијима – (ступа на снагу 4. новембра 2023, осим чл. 31–34, члана 47. став 1. тач. 11)–14) и став 2, који почињу да се примењују од 1. јануара 2025. године
3. ЗАКОН о електронским медијима– (ступа на снагу 4. новембра 2023)
4. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру – (ступа на снагу 4. новембра 2023)
5. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова– (ступа на снагу 4. новембра 2023)
6. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о буџетском систему – (ступа на снагу 28. октобра 2023.)
7. ЗАКОН о посебним поступцима ради реализације међународне специјализоване изложбе EXPO BELGRADE 2027– (ступа на снагу 4. новембра 2023)
8. ЗАКОН о допуни Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара– (ступа на снагу 4. новембра 2023)
9. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о eлeктрoнскoм фaктурисaњу – (ступа на снагу на снагу 4. новембра 2023, а примењиваће се од 1. јануара 2024. године, осим одредаба члана 5. ст. 1–4. овог закона које ће се примењивати за пореске периоде, у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, који почињу после 31. августа 2024. године)
10. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама – (ступа на снагу на снагу 4. новембра 2023, осим одредаба чл. 8. и 11, које ће се примењивати од 1. јануара 2024. године и одредбе члана 20. овог закона, која ће се примењивати почев од 1. фебруара 2024. године)
11. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о дувану
12. ЗАКОН о допуни Закона о јавним медијским сервисима– (ступа на снагу 4. новембра 2023)
13. ЗАКОН о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис – (ступа на снагу 4. новембра 2023)
14. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању - (ступа на снагу 4. новембра 2023)
15. ЗАКОН о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства - (ступа на снагу 4. новембра 2023, примењује од 4. новембра 2023, осим члана 17. који се примењује по истеку шест месеци од дана ступања на снагу овог закона, члана 23. став 2, члана 24. став 2, чл. 28, 34, 46, 47, 49, 50. и 51. који се примењују од 1. јануара 2025. године)
16. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју- (ступа на снагу 4. новембра 2023, примењује од 1. јануара 2024)
17. ЗАКОН о изменама Закона о порезу на доходак грађана - (ступа на снагу 4. новембра 2023)
18. ЗАКОН о изменама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање- (ступа на снагу 4. новембра 2023)
19. Закон о измени Закона о порезима на имовину - (ступа на снагу 1. jануара 2024. године)
20. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма- (ступа на снагу 4. новембра 2023, а примењује се од 5 фебруара 2024)
21. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о јавним набавкама - (ступа на снагу 4. новембра 2023, а примењује се од 1. јануара 2024. године, осим одредбе члана 183. ст. 3. и 4. Закона (одредба члана 21. став 1. овог закона) која се примењује од 4. новембра 2023.)
22. ЗАКОН о измени и допуни Закона о Уставном суду - (ступа на снагу 4. новембра 2023)
23. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о заштити права на суђење у разумном року- (ступа на снагу 4. новембра 2023)
24. ЗАКОН о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2022. годину - (ступа на снагу 4. новембра 2023)
25. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања - (ступа на снагу 4. новембра 2023.)
26. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о уџбеницима- (ступа на снагу 4. новембра 2023)
27. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању- (ступа на снагу 4. новембра 2023)
28. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању- (ступа на снагу 28. октобра 2023)
29. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о накнадама за коришћење јавних добара- (ступа на снагу 4. новембра 2023, а примењиваће се од 1. јануара 2024. године, осим одредаба члана 17, чл. 29–34, чл. 93, 94, 95. и 98. овог закона које ће се примењивати од 4. новембра 2023, као и одредаба члана 41. став 5. и члана 43. став 1. овог закона које ће се примењивати од 1. јуна 2024. године)
30. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе - (ступа на снагу 4. новембра 2023, а примењиваће се од 1. јануара 2024. године)
31. АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ одредбе члана 243. став 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, број 25/19)
32. УРЕДБА о условима, критеријумима и садржају документације за утврђивање пројеката за изградњу објеката од значаја, односно од посебног значаја за Републику Србију – (ступа на снагу 4. новембра 2023)
33. УРЕДБА о ближим условима, критеријумима и мерилима за одређивање јединственог управног места, као и начину сарадње надлежних органа у вези са поступањем и обављањем послова на јединственом управном месту – (ступа на снагу 4. новембра 2023)
34. УРЕДБА о проглашењу Предела изузетних одлика „Потамишје”– (ступа на снагу 4. новембра 2023)
35. УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години”– (ступа на снагу 28. октобра 2023)
36. УРЕДБА о изменама Уредбе о критеријумима за формирање цена лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт”– (ступа на снагу 28. октобра 2023)
37. ОДЛУКА о утврђивању Хидроелектранe „Вучје” у Вучју код Лесковца за споменик културе – (ступа на снагу 4. новембра 2023)
38. ОДЛУКА о утврђивању Хидроелектране „Сићево” у селу Сићево код Ниша за споменик културе– (ступа на снагу 4. новембра 2023)
39. ОДЛУКА о утврђивању цркве Преображења Господњег у Љубовији за споменик културе– (ступа на снагу 4. новембра 2023)
40. ОДЛУКА о престанку својства културног добра кућe у Ботошу (Партизанска база) – (ступа на снагу 4. новембра 2023)
41. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10401/2023-
42. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10402/2023
43. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10403/2023
44. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10404/2023
45. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10405/2023
46. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10406/2023
47. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10414/2023
48. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10415/2023
49. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10417/2023
50. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10422/2023
51. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10423/2023
52. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о накнади за оверу потписа бирача који подржи изборну листу кандидата за народне посланике, предлог кандидата за председника Републике, односно изборну листу кандидата за одборнике јединице локалне самоуправе - (ступа на снагу 28. октобра 2023)
53. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања – (ступа на снагу 4. новембра 2023)
54. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника – (ступа на снагу 4. новембра 2023)
55. ПРАВИЛНИК о висини таксе за јавне услуге које пружа Агенција за квалификације - (ступа на снагу 4. новембра 2023, примењује се од 1. јануара 2024)
56. ПРАВИЛНИК о Регистру субјеката националног иновационог система – (ступа на снагу 27. октобра 2023)
57. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о катастарском премеру, обнови катастра и геодетским радовима у одржавању катастра непокретности - (ступа на снагу 4. новембра 2023)
58. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за август 2023. године

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ДРЖАВНА УПРАВА


Усвојена Уредба о јединственом управном месту
Уредба о ближим условима, критеријумима и мерилима за одређивање јединственог управног места, као и начину сарадње надлежних органа у вези са поступањем и обављањем послова на јединственом управном месту усвојена је на седници Владе Републике Србије.
Нова уредба допринеће креирању правног оквира квалитетног и ефикасног пружања јавних услуга, у циљу изградње јавне управе по мери свих грађана и привреде, односно „Управе по мери свих нас“.
Укупно 345 милиона динара буџетских средстава је до сада уложено у успостављање 55 јединствених управних места у градовима и општинама широм Србије.
Локалне самоуправе позване су да конкуришу за финансијска средства у новом циклусу објаве јавног позива Министарства државне управе и локалне самоуправе почетком наредне године.

ПРОСВЕТА


Потписан Протокол о сарадњи Министарства просвете и Министарства културе
Министарство просвете и Министарство културе потписали су на Сајму образовања и наставних средстава Протокол о сарадњи два министарства, у циљу да култура буде у већој мери доступна младима, као и да се унапреде и имплементирају дигитални мултимедијални културни водичи, апликације, платформе и друга мултимедијална решења из области културе и уметности као помоћно наставно средство.
Овај Протокол представља наставак досадашње сарадње два министарства.
Завод за проучавање културног развитка је у последњих десетак година извршио бројна истраживања у основним и средњим школама на тему културне партиципације младих – ученика и тинејџера, као и о томе колико су учитељи, наставници и професори заинтересовани за такав облик практичне наставе.

________________________________________________

У току ...


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »

НОВИ ПРИРУЧНИК! БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(V ИЗДАЊЕ)
Детаљније »

КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (април 2023.)
Детаљније »

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42