Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


19.03.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АП Војводине” бр. 14 од 13.3.2024. године,

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. Одлука о условима, начину и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 2024. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из Европске уније (ступа на снагу 21. марта 2024)
2. Правилник о додели средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2024. години а које реализују удружења (ступа на снагу 13. марта 2024)
3. Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња у АП Војводини (ступа на снагу 21. марта 2024)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ЛОКАЛНА САМОУПРАВА


Додељене награде за најбоље локалне самоуправе у 2023. години
Министар државне управе и локалне самоуправе потписао је уговоре о додели годишњих награда за најбоље општине и градове у 2023. години у примени принципа добре управе из „Програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе“. Награде су додељене у четири категорије доброг управљања, а најбоље локалне самоуправе су Ниш, Ада, Босилеград и Пећинци.
Наградни фонд за ову годину износи 8 милиона и 360 хиљада динара. Победници у свакој од четири категорија, односно области добре управе, стекли су право на новчану награду која износи два милиона и 90 хиљада динара. Новац ће бити уложен у даљи напредак у области, односно за реализацију активности, прибављање услуга и добара, у складу са предлогом добитника.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА


Одржан први састанк Радне групе за израду Нацрта закона о организацијама ОСИ
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања председавао је првим састанком Радне групе за израду Нацрта закона о организацијама особа са инвалидитетом. Усвајањем овог закона Србија ће бити међу првим државама у региону које засебним правним актом уређују то питање.
Пред Радном групом је задатак да изради квалитетан нацрт закона који ће, с једне стране, регулисати оснивање, начин функционисања, финансирања и рада организација особа са инвалидитетом, а с друге, омогућити формирање регистра организација и савеза особа са инвалидитетом и свих њихових чланова у Србији, чиме би се омогућило издавање посебне картице које би служила за обезбеђивање и остваривање различитих врста погодности.
Питање унапређења положаја особа са инвалидитетом један од приоритетних задатака Министарства, при чему је доношење овог закона један од предуслова за бољу заштиту права и отклањање препрека са којима се особе са инвалидитетом свакодневно суочавају.

________________________________________________
18.03.2024.

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС” бр. 20 од 15.2.2024. године,
- „Службени гласник РС” бр. 21 од 15.2.2024. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ОДЛУКА о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре (ступа на снагу 15. марта 2024)
2. УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац–Лозница (ступа на снагу 23. марта 2024)
3. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о непокретностима за репрезентативне потребе Републике Србије (ступа на снагу 23. марта 2024)
4. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
5. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака – (ступа на снагу 16. марта 2024)
6. ПРАВИЛНИК o условима које треба да испуне правна лица и предузетници за обављање послова израде техничке документације, односно грађења објеката, за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине (ступа на снагу 16. марта 2024)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Реконструкција Хитне помоћи од великог значаја за здравство Београда
Завод за ургентну медицину Београд (Хитна помоћ) биће реконструисан у наредне две године први пут од 1957. године, захваљујући пројекту који финансирају ЕУ и Европска банка за обнову и развој (ЕБРД).
У Хитној помоћи ће бити направљен и центар за обуку у пружању напредне лекарске прве помоћи. Такође, реконструкцијом ће се повећати могућност за пријем позива што ће омогућити бољи одговор лекара који су на вези са пацијентима.
Пројекат ће побољшати енергетску ефикасност и омогућити доградњу и проширење постојећих објеката за додатних 8.000 метара квадратних. Укупна инвестиција је 15 милиона евра, од тога су 10 милиона бесповратна средства Европске уније, а 5 милиона је зајам ЕБРД. Завршетак радова се очекује у априлу 2026. године.

НАУКА


Отворен Форум о вредновању научноистраживачких институција
Форум о вредновању научноистраживачких институција организован је у сарадњи Министарства науке, технолошког развоја и иновација и Института економских наука у циљу упознавања са искуствима других развијених земаља, али и разматрања могућности за примену позитивних примера из праксе у Републици Србији.
На форуму су приказани различити приступи и искуства у вредновању научноистраживачких радова и институција у Хрватској, Словачкој, Естонији и Румунији.
Истакнута је могућност организовања сличних форума за сваку појединачну научноистраживачку област у будућности. Поред тога, присутни су информисани са новим системом плата на коме је министарство радило у претходном периоду, а најављено је и објављивање листе изврсности.

________________________________________________
15.03.2024.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.


ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


КУЛТУРА


Отворен Павиљон Србије на првом Бијеналу уметности на Малти
На првом Бијеналу уметности на Малти, које се одржава од 11. марта до 31. маја ове године, отворен је Павиљон Републике Србије. Нашу земљу представљају три уметника, сликари Ивана Живић и Ђорђе Станојевић и вајар Миодраг Роган.
Тема првог Бијенала уметности, које се одржава под патронатом Унеска, је „Бело море маслињака“, а Република Србија једна је од земаља учесница која се представља изложбом „Ликовност и наслеђе: визуелни дијалог који носи поруку о потребама чувања и заштите“.
Поред националних селекција, уметници из више од двадесет земаља представљају се и на бројним локацијама широм Малте у оквиру тематских поставки.

________________________________________________
14.03.2024.

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС” бр. 19 од 13.3.2024. године,
- „Службени лист АП Војводине” бр. 13 од 6.3.2024. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника:
1. ПРАВИЛНИК о оверавању медицинских термометара (ступа на снагу 21. марта 2024)
2. КОЕФИЦИЈЕНТ за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова
3. ИНДЕКСИ потрошачких цена за фебруар 2024. године
4. Правилник о додели средстава за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта који располажу високе образовне установе, средње пољопривредне школе и остале средње школе које образују ученике пољопривредне струке-путем набавке опреме (ступа на снагу 6. марта 2024)
5. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у АП Војводини у 2024. години (ступа на снагу 6. марта 2024.)
6. Правилник за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2024. години у АП Војводини – (ступа на снагу 6. марта 2024.) Покрајински прописи
7. Правилник за доделу средстава за одржавање научно стручних активности у области пољопривреде и руралног развоја у 2024. години у АП Војводини (ступа на снагу 6. марта 2024)
8. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у АП Војводини у 2024. години (ступа на снагу 6. марта 2024)
9. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у економске активности и циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду на газдинствима у АП Војводини у 2024. години (ступа на снагу 6. марта 2024)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ЗДРАВСТВО


Одржан Форум о иновативном екосистему за јавно здравље
Светска здравствена организација одржала је Форум о иновативном екосистему за јавно здравље преко „Zoom” платформе на коме је учествовало и Министарство здравља Републике Србије.
Истакнуто је да је Србија уложила велике напоре у погледу јачања здравственог система.
Министарство здравља је, у циљу спречавања миграције здравствених радника, покренуло „Програм запошљавања најуспешнијих дипломаца медицинских факултета и средњих медицинских школа. У оквиру наведеног Програма, у здравственим установама Републике Србије, у периоду од 2018. до децембра 2023. године, запослено је више од 1.750 доктора медицине и 1.650 медицинских сестара/техничара“, изјавила је министарка у свом обраћању.
Подршка СЗО Министарству здравља Републике Србије се наставиће се и убудуће, нарочито у погледу имплементације Закона о забрани пушења у затвореним просторијама.

________________________________________________
13.03.2024.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________
11.03.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 18 од 8.3.2024. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника:
1. УРЕДБА о утврђивању Програма финансирања пројеката од јавног интереса које реализују удружења са територија изразито недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе из четврте групе) у 2024. години (ступа на снагу 16. марта 2024)
2. УРЕДБА о утврђивању Програма финансијске подршке, мера и активности у области очувања и јачања односа Републике Србије и дијаспоре кроз подршку удружењима дијаспоре, региона и матичне државе у 2024. години (ступа на снагу 16. марта 2024)
3. УРЕДБА о допуни Уредбе о ванредној интервентној мери подршке правним лицима и предузетницима који складиште малину и вишњу рода 2022. године ради измирења обавеза према произвођачима (ступа на снагу 9. марта 2024)
4. УРЕДБА о изменама Уредбе о финансијској подршци пољопривредним произвођачима шећерне репе рода 2023. године (ступа на снагу 9. марта 2024)
5. УРЕДБА о условима, критеријумима и поступку за остваривање права на доделу средстава за подстицање развоја социјалног предузетништва (ступа на снагу 16. марта 2024)
6. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1992/2024
7. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1993/2024
8. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2002/2024
9. ПРАВИЛНИК о структури, садржини и начину израде годишњег програма рада установа социјалне заштите (ступа на снагу 16. марта 2024)
10. ПРАВИЛНИК о методологији за обрачун неплаћеног кућног рада (ступа на снагу 16. марта 2024)
11. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања (ступа на снагу 16. марта 2024)
12. ОДЛУКА о додели средстава из буџета јединицама локалне самоуправе и градским општинама намењених за успостављање јединственог управног места
13. ИЗНОС месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 2024. годину
14. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Регистру јавних функционера и Регистру имовине и прихода јавних функционера (ступа на снагу 16. марта 2024)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАНАУКАРепублика Србија у наредне три године председавајући ГПАИ
Република Србија у наредне три године биће председавајући Глобалног партнерства за вештачку интелигенцију (ГПАИ), и то у првој и трећој години помоћни председавајући, а у другој години главни председавајући.
ГПАИ је иницијатива која тежи да успостави глобалне стандарде и правила за развој вештачке интелигенције, као и да убрза развој вештачке интелигенције глобално, основана 2020.
Секретаријат ГПАИ је при Организацији за економску сарадњу и развој (ОЕЦД), а експертски центри су у Монтреалу и Паризу, док ће нови бити отворен у Јапану.
Србија је примљена пре мало више од годину дана, као једна од 29 чланица, консензусом. Међу најзначајнијим члановима су САД, Уједињено Краљевство, Индија, Јапан, Јужна Кореја, Бразил, Француска, Немачка, Турска, ЕУ и друге земље.

________________________________________________
07.03.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 17 од 6.3.2024. године.

Прописи од значаја за буџетске кориснике су:
1. УРЕДБА o утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2024. годину (ступа на снагу 14. марта 2024)
2. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Бело Брдо (ступа на снагу 14. марта 2024)
3. ОДЛУКА о изменама Одлуке о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године (ступа на снагу 7. марта 2024)
4. ОДЛУКА о измени Одлуке о одређивању органа, лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) за период 2021–2027. године (ступа на снагу 7. марта 2024)
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
6. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Стратегије управљања минералним и другим геолошким ресурсима Републике Србије од 2025. до 2040. године са пројекцијoм до 2050. године на животну средину
7. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (ступа на снагу 14. марта 2024, осим одредаба члана 1. ст. 2–4, члана 3. став 2, члана 4, члана 6. ст. 2–5, чл. 7–13, члана 14. став 2. и члана 15. ст. 2, 4, 5, 10, 15, 17, 19, 21, 24, 28, 30. и 32, које се примењују од 15. маја 2024)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАЗДРАВСТВОСа Владом Јапана потписани уговори о донацији медицинске опреме
Министарство здравља je било домаћин потписивања три уговора са представницима здравствених установа у Србији о донацијима опреме у вредности готово 130.000 евра.
Влада Јапана потписала је уговоре са Домом здравља Владимирци, Институтом за неонатологију у Београду и Националним удружењем родитеља деце оболеле од рака (НУРДОР).
Дом здравља Владимирци добиће ултразвучни апарат са одговарајућим сондама, Институт за неонатологију у Београду добиће пастеризатор хуманог млека, док је Национално удружење деце оболеле од рака - НУРДОР кроз овај пројекат омогућило да уређај за безболно детектовање вена добију Институт за здравствену заштиту мајке и детета на Новом Београду, Универзитетска дечја клиника у Тиршовој и дечје одељење Клинике за неурохирургију у Клиничком центру Србије.
У последњих 25 година, Влада Јапана је донирала помоћ Србији у износу већем од 16 милиона евра, док је за здравство издвојено седам милиона евра. Укупна вредност свих донација, кроз различите видове помоћи, износи 511 милиона евра.

________________________________________________
06.03.2024.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АП Војводине” бр. 12 од 28.2.2024. године.
Прописи од значаја за буџетске кориснике су:
1. Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике 2024. години (ступа на снагу 29. фебруара 2024)
2. Правилник о поступку и критеријумима за доделу бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине за финансирање израде локалних акционих планова и реализације активности из локалног акционог плана за унапређење родне равноправности (ступа на снагу 7. марта 2024)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАПРОСВЕТАПанел „Образовање 4.0“ на Копаоник бизнис форуму
На конкурсу „Градови у фокусу“ Министарства културе за 2024. годину подржани су пројекти 47 градова и општина широм Србије, који су на овај начин добили прилику да обнове и адаптирају установе културе, за шта је опредељено укупно 350 милиона динара.
Градови и општине у Србији показали су велику заинтересованост да и ове године конкуришу за средства Министарства. Изабрaне јединице локалне самоуправе понеће титулу – Град у фокусу, која ће им омогућити да буду препознате као релевантни центри развоја културе и на тај начин постану видљивије на културној мапи Републике Србије и Европе.
До сада је кроз овај програм, који је започео 2016. године, финансирано 169 пројеката и за њих је додељено 1.657.087.959,11 динара.

________________________________________________

У току ...


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42