СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Подсетник за директора“

Подсетник за директоре/менаџере буџетских установа

 

Подсетник за директора намењен је руководиоцима буџетских организација.
Садржаји Подсетника одговарају петнaестодневном информисању директора о најважнијим променама законске регулативе, као и о актуелним обавезама и роковима који проистичу из буџетског пословања.
Кроз рубрику Актуелности директори се информишу о друштвеним кретањима и актуелним догађајима у јавном сектору, односно подсећају на јубилеје, културне догађаје...
У оквиру рубрике Правно-економско пословање сумирају се информације о обавезама и текућим пословима буџетских корисника из свих области (планирање, финансирање, буџетско рачуноводство и извештавање, системи контрола, зараде, радни односи, социјално осигурање, јавне набавке, безбедност и здравље на раду...), а са којима, по нашој процени, поред правника и рачуновође једне организације мора бити упознат и директор.
Такође, у Подсетнику се региструју најзначајнији прописи са кратким коментарима и објављују одабрани статистички подаци.
За сада, Подсетник представља сажетак наших часописа Билтен Буџетско рачуноводство и Правни саветник, а циљ нам је да до краја године прерасте у часопис, који ће својом садржином континуирано информисати и едуковати руководиоце из свих делатности буџетског система.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 13-14 - 18.07.2019.
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
- Донета Упутства Mинистарства финансија за припрему буџета РС и Oдлуке о буџету локалне власти за 2020. и пројекција за 2021. и 2022. годину
- Фискални савет: Влада предвиђа избалансирани буџет
- Неправилности у пословању буџетских корисника вредне 217 милијарди – Извештај ДРИ
- Одбор за правосуђе усвојио предлог Владе Србије за промену устава

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ
- Припрема предлога финансијских планова буџетских корисника за 2020. годину
- Тромесечни извештај о извршењу буџетаO ДИГИТАЛНOJ ТРАНСФОРМАЦИЈИ
- Почела изградња државног дата центра у Крагујевцу
- У 90 одсто општина матичне књиге У Е-формату
- Српски пројекат „Е-Инспектор” освојио треће место
- Е-Упис установама у ПРОСВЕТИ донео уштеду у времену
ЕДУКАЦИЈА МЕНАЏЕРА
- ТЕМА БРОЈА: Планирање финансија буџетских корисника за 2020. годину
- Увод
- Процес планирања буџетских корисника за 2020. годину
- Општа акта установе којима се уређује планска функција
- Планирање материјалних ресурса за 2020. годину
- Планирање кадрова за 2020. годину
- Припрема предлога финансијских планова индиректних буџетских корисника за 2020. годину


ПРОПИСИ: Избор прописа донетих између два броја који су од значаја за управљање пословним системима у јавном сектору
СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ – ЦЕНЕ

ПРИЛОГ
Из садржаја ПРАВНОГ САВЕТНИКА и БУЏЕТСКОГ
РАЧУНОВОДСТВА (бр.13-14/19)

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Подсетник за директора” - архива

 

Број 15-16 - 15.08.2019. »

Број 13-14 - 18.07.2019. »

Број 12 - 15.06.2019. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42