СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Подсетник за директора“

Подсетник за директоре/менаџере буџетских установа

 

Подсетник за директора намењен је руководиоцима буџетских организација.
Садржаји Подсетника одговарају петнaестодневном информисању директора о најважнијим променама законске регулативе, као и о актуелним обавезама и роковима који проистичу из буџетског пословања.
Кроз рубрику Актуелности директори се информишу о друштвеним кретањима и актуелним догађајима у јавном сектору, односно подсећају на јубилеје, културне догађаје...
У оквиру рубрике Правно-економско пословање сумирају се информације о обавезама и текућим пословима буџетских корисника из свих области (планирање, финансирање, буџетско рачуноводство и извештавање, системи контрола, зараде, радни односи, социјално осигурање, јавне набавке, безбедност и здравље на раду...), а са којима, по нашој процени, поред правника и рачуновође једне организације мора бити упознат и директор.
Такође, у Подсетнику се региструју најзначајнији прописи са кратким коментарима и објављују одабрани статистички подаци.
За сада, Подсетник представља сажетак наших часописа Билтен Буџетско рачуноводство и Правни саветник, а циљ нам је да до краја године прерасте у часопис, који ће својом садржином континуирано информисати и едуковати руководиоце из свих делатности буџетског система.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 2/2020 - 31.01.2020.
 

ЕДУКАЦИЈА ДИРЕКТОРА/МЕНАЏЕРА
 Мотивација
AКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
 Министарство просвете најављује конкурсе у школама
 Обука за софтвер администраторе за подршку образовно-васпитним установама при коришћењу ЈОБ модула
 Електронска огласна табла суда почела са радом

ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ
 Састављање и подношење годишњих финансијских извештаја индиректних буџетских корисника и корисника средстава РФЗО
 Евиденција непокретности у јавној својини и извештавање о јавној својини са стањем на дан 31.12.2019.
 Покретање поступка јавне набавкe

ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ СПЕЦИФИЧНИ ЗА ДЕЛАТНОСТ
Здравство
 Примена новог Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

ПРОЈЕКТИ И КОНКУРСИ
 Позив за подношење предлога пројеката културне сарадње на западном Балкану
 Конкурс за суфинансирање пројеката међународне сарадње у области културе
 Конкурс за суфинасирање хитних капиталних поправки у здравственим установама
 Конкурс за суфинансирање оргaнизације и реализације годишњег програма представљања српске књижевности и издаваштва на међународним сајмовима књига у 2020. години

ВЕСТИ ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА
 Буџетски фонд за Програм за локалне самоуправе у 2020. години • Пореска управа објавила Корисничко упутство за подношење евиденционе пријаве обвезника ПДВ и захтева за брисање из регистра обвезника ПДВ у електронском облику • Референтна каматна стопа задржана на нивоу од 2,25% • Индекси потрошачких цена за децембар 2019. године • Припрема нове стратегије развоја образовања, васпитања и науке • Програм „Мастер 4.0” уписује 70 студената у други семестар • Развој отворене наукe у Србији

ПРИЛОГ
 Из садржаја „Правног саветника” и „Буџетског рачуноводства”
 Прописи

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Подсетник за директора” - архива

 

Број 2/2020 - 31.01.2020. »

Број 1 - 03.01.2020. »

Број 15-16 - 15.08.2019. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42