СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
ОСТАЛА ИЗДАЊА

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.) 

Цена: 1200,00 динара
Садржај:


САДРЖАЈ:

1. Предговор..... 5
2. Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна..... 9
3. План рачуна за уплату јавних прихода – Прилог 1..... 25
4. Структура елемента позив на број одобрења – Прилог 2..... 160
5. Списак општина, градова, аутономних покрајина и Републике са шифрама трезора и надлежним организационим јединицама управе
за трезор – Прилог 3..... 161
6. Списак царинарница и њихових организационих
јединица – Прилог 4..... 168
7. Упоредни преглед старих и нових рачуна за уплату јавних
прихода који нису уплаћени по прописима који су престали
да важе – Прилог 5..... 173
8. Преглед рачуна за уплату новчаних казни по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку – Прилог 6..... 186

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42