ОСТАЛА ИЗДАЊА

"Канцеларија за јавне набавке ОИ"Kомпанија Образовни информатор промотивно представља пакет под називом ,,Канцеларија за јавне набавке ОИ“ који садржи:
• СТРУЧНО ИЗДАЊЕ - Збирка одабраних прописа и стручних текстова о примени закона о јавним набавкама
• ПОКЛОН ЦД - са моделом Правилника о јавним набавкама
• ТРИ СНИМКА ВЕБИНАРА – подељених на три модула који обрађују поступне кораке на порталу Јавних набавки:

• 9.990,00 дин за клијенте који су у систему претплате на наша штампана издања

• 12.990,00 дин за осталу клијентелу.

 

Цена: 9.990,00 динара
Садржај:


1. Модул:
Испитивањe тржишта, анализа потреба наручиоца, садржина плана јавних набавки.
Практични део:
- региструјемо се на Портал ЈН;
- уносимо конкретне јавне набавке у образац на Порталу ЈН;
- шаљемо план ЈН на објављивање;
- радимо измене и допуне плана ЈН
- попуњавамо Извештај о спроведеним набавкама на које се Закон не примењује.
-
2. Модул:
Говоримо о:
- одлуци о покретању поступка
- саставу Комисије
- садржини конкурсне документације
- средствима обезбеђења
- техничким спецификацијама....

Практични део:
Заједно са вама радимо на Порталу јавних набавки од припреме и објаве јавног позива до доношења одлуке о додели уговора.

3. Модул:
Говоримо и радимо заједно на:
- Покретању поступка јавне набавке у партијама са пондерисањем понуда
- Слању захтева за додатно појашњење понуда од стране заинтересованих привредних субјеката

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42