Специфичности буџетских корисника
 

Јавна предузећа

„Ко иде исправним путем, лако ће добити следбенике, јер добро је у свим људима само му треба дати подстрека.”
01.03.2017.

Правилник о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава

Овим правилником ближе су прописани услови за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије ( Фонда), као и начин расподеле тих средстава.

Корисник средстава може бити: јединица локалне самоуправе, односно правно лице чији је оснивач јединица локалне самоуправе ( даље: инвеститор), правно лице које управља регулационим и заштитним водним објектима, водним објектима за одводњавање и водним објектима за заштиту од ерозија и бујица на сливовима акумулација у јавној својини, правно лице које обавља научноистраживачку делатност и које издаје научне часописе за уређење, заштиту и коришћење вода или припрема и организује научне и/или стручне скупове из области управљања водама, као и правно лице које организује манифестацију „Дан Дунава” и „Дан Саве”.

Захтев за расподелу и коришћење средстава Фонда подноси се у року од 20 дана од дана објављивања годишњег програма управљања водама у „Службеном гласнику Републике Србије”. Захтев за расподелу и коришћење средстава Фонда подноси се на обрасцима који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Правилник ступа на снагу 4. марта 2017. године.

________________________________________________
17.02.2017.

ММФ: Укинути субвенције непрофитабилним предузећима

Канцеларија Међународног монетарног фонда у Србији саопштила је би наша држава требало да престане да субвенционише непрофитабилна јавна предузећа и пронађе дугорочно решење за њихово функционисање. Уочи радне посете делегацији Међународног монетарног фонда (ММФ) Србији која ће се одржати од 27. фебруара до 6. марта, из ове институције су нагласили да фискални трошкови за непрофитабилна јавна предузећа, који су међу највећима у државном буџету, морају бити смањени. ММФ ће проучавати буџетску потрошњу и њен утицај на овогодишњу фискалну перспективу. Делегација ММФ-а ће са представницима Србије разговарати и о напретку у финализацији ранијих споразума како би се осигурало да програм структурне реформе буде усвојен у овој последњој години трогодишњег аранжмана са ММФ-ом.

________________________________________________
02.02.2017.

Први конкурси за директоре ЈП до 10. фебруара

Министарство привреде саопштило је да ће први конкурси за директоре 37 јавних предузећа, чији је оснивач Република Србија, бити објављени у наредних 10 дана, као и да они неће моћи да буду чланови политичких странака. Осим што не могу да буду чланови странке, кандидати морају да буду високо образовани, са пет година радног искуства у струци и три на пословима у вези са предузећем, као и да нису осуђивани. Исте услове морају да испуне и они који буду именовани за вршиоце дужности, који на тој функцији не могу да остану дуже од годину дана, нити да буду два пута именовани.
У више од две трећине од укупно 37 предузећа челни људи су у статусу вршиоца дужности и према закону до 4. марта морају да буду расписани конкурси и изабрани директори.

________________________________________________
07.09.2016.

Повећање ефикасности јавних предузећа

Влада Србије обавезала се ММФ-у и Светској банци, да ће током наредних месеци донети све потребне подзаконске акте како би нови Закон о јавним предузећима, донет децембра 2015. године, заиста и довео до побољшања ефикасности јавних предузећа, али и формирања јасног оквира за праћење њиховог рада од стране Владе. Такође, Влада Србије је најавила и да ће до краја ове године бити донет и нови Закон о предузећима.

________________________________________________
10.06.2016.

Реформа јавних предузећа – главни задатак Владе

У саопштењу Фискалног савета наводи се да не постоји важнији задатак за Владу у наредних годину дана од реструктурирања јавних предузећа и окончања процеса приватизације. Даље се наводи да је у првом делу прошле године фискални дефицит био изузетно низак, а онда је практично експлодирао у децембру и то највећим делом због плаћања дугова нереформисаних јавних предузећа.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42