Саветовања и семинари
»

I СУСРЕТИ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

Врњачка Бања, од 1. до 3. новембра 2012. Године


Фотографије са овог скупа можете погледати » овде «


• председници општина/градоначелници • начелници за финансије (буџет) • начелници за друштвене делатности • представници локално-економског развоја1. новембар (четвртак)

– 12.00 – 15.00 часова –
(пулт у холу хотела „Бреза” )
• Евидентирање учесника и подела материјала •

– 16.00 до 18.00 часова –
• Поздравна реч организатора: „Сусрети локалних самоуправа” - нови облик едукације и размене искустава

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ У ФУНКЦИЈИ
УНАПРЕЂЕЊА СИСТЕМА ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА


• Смернице развоја локалне самоуправе (подстицаји и ограничења)
•Буџет локалне власти у функцији економског развоја

ЗНАЊЕМ ДО ОДРЖИВОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА

• Образовање у складу са потребама локалне привреде (људски ресурси – конкурентска предност општине, обавеза дугорочног планирања и финансирања знања.

• Локална политика запошљавања - могућности и ограничења

•ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ: ФОРМИРАЊЕ РАЗВОЈНО ОРИЈЕНТИСАНОГ БУЏЕТА (град Врање)

– 19.00 до 20.00 часова –

• РАДИОНИЦА ЗА ДОБРОДОШЛИЦУ
(д р у ж е њ е у з к о к т е л)

2. новембар (петак)

– 10.00 до 13.00 часова –
НОВИНЕ У ПРОЦЕДУРИ ИЗРАДЕ
И ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ЗА 2013. ГОДИНУ


• Измене Закона о буџетском систему и Закона о финансирању локалне самоуправе од значаја за локални буџет (поступак и рокови доношења одлуке о буџету • надлежности локалних органа поводом припреме буџета и казнене одредбе • параметри из Фискалне стратегије • Упутство Министарства финансија за израду локалног буџета • укидање локалних комуналних такси • нормативно усаглашавање аката са законским променама)
• Ограничење зарада у јавном сектору (утврђивање и могућност увећања максималне зараде, као и начин извештавања о исплаћеним зарадама у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору)
• Поступак израде локалног буџета (смернице из Фискалне стратегије • Упутство Министарства • планирање трансфера • специфичности планирања буџета града...)
• Доношење одлуке о буџету за 2013. годину (новине у исказивању прихода и расхода у одлуци о буџету • израда одлуке о буџету • Модел Oдлуке о буџету општине за 2013. годину)

– 14.00 до 16 часова –
• Обилазак манастира Љубостиња
са дегустацијом манастирског вина •

– од 20.00 часова –

• Свечана вечера,
уз пригодан музички програм •

3. новембар (субота)


– 10.00 до 12.00 часова –
СТРУКОВНЕ АКТИВНОСТИ
• Панел дискусија
у организацији Удружења директора/менаџера у јавном сектору и Удружења рачуновођа у ванпривредним делатностима, на тему:
• Финансирање плата запослених, постављених и изабраних лица у ЈЛС
• Финансирање установа чији је оснивач Република и локална власт

• Финансирање политичких странака
•Избор сталног Oрганизационог
одбора „Сусрета локалних самоуправа”
• Усвајање закључака и додела сертификата

Предавачи:
•Ђорђе Станичић
генерални секретар СКГО
•Драган Спирић
члан Градског већа за буџет и финансије, град Врање
•Весна Фабиан
стручни саветник за област запошљавања

•Наталија Боровић, Регина Раделић, Љиљана Јовић
саветници/уредници из Образовног информатора


Организациони одбор:
• Maрица Ивић, Драган Спирић, Драган Луковић
Наталија Боровић, Наташа Павић, Георгије Марић

Носиоци иницијативе:
• Председници општина и градоначелници
•Чланови општинских већа
• Струковна удружења директора/менаџера/рачуновођа
у јавном сектору (Одбори за образовање, културу, здравство,
социјалну заштиту, комуналне делатности)
• Канцеларије за младе

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42