Саветовања и семинари
»

ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНИХ И ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА У СКЛАДУ СА НАЈНОВИЈИМ ПРОПИСИМА

23. новембар 2012. Београд, Хотел Праг


Краљице Наталије 27


• ДИРЕКТОРИМА ЈАВНИХ
ПРЕДУЗЕЋА И ЈКП

• РУКОВОДИОЦИМА
ФИНАНСИЈСКИХ И
ПРАВНИХ СЛУЖБИ

• ОПШТИНСКИМ/ГРАДСКИМ
СЕКРЕТАРИМА ЗА
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ
ПОСЛОВЕ

• НАЧЕЛНИЦИМА ЗА
ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
У ЛОКАЛНОЈ
САМОУПРАВИ


I део (од 10.00 до 12.00)
НОВИНЕ У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈП И ЈКП


1. Шта доноси нови Закон о јавним предузећима
• Трансформација јавних предузећа;
• Политика цена с посебним освртом на цене комуналних услуга;
• Нормативно уређивање комуналног сектора у циљу постизања засебног третмана ЈКП.
(Лазар Крњета, представник Пословног удружења „КОМДЕЛ”)
2 .Најважније специфичности у пословању ЈП и ЈКП
• Финансирање буџетским средствима преко подрачуна отворених у Управи за трезор;
• Обавеза достављања годишњих финансијских извештаја надлежном државном
органу, односно органу локалне власти;
• Припрема и значај информатора о раду.
(Регина Раделић, специјални саветник у Образовном информатору)
3. Примена нових решења из пореских прописа
• Могућност брисања из система ПДВ у зависности од укупног промета ЈП;
• Положај јавних предузећа у области грађевинарства (са аспекта ПДВ);
• Увођење система плаћања ПДВ-а по наплаћеном потраживању;
• Дефинисање комуналних услуга који се опорезују посебном стопом ПДВ.
(Зорица Кузмановић, специјални саветник у Образовном информатору)
Ручак (од 12.00 до 13.00)
у сарадњи са Удружењем рачуновођа у ванпривредним делатностима


II део (од 13.00 до 13.30)
УТВРЂИВАЊЕ И ИСПЛАТА ЗАРАДА


1. Како утврдити максималну зараду у јавном сектору
• Да ли сте конкурентни на тржишту?
• На које послове се односи ограничење зараде?
• Могућност увећања зараде;
• Уплата разлике у буџет и достављање извештаја.
2. Утврђивање масе зараде у програму пословања за 2013.
(Љиљана Јовић, специјални саветник у Образовном информатору)


III део (од 13.30 до 14.30)
ДОНОШЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

3. Политика цена комуналних услуга за 2013. годину као основ за
доношење годишњег програма пословања
• Успостављање јединствене методологије формирања цена и механизама за њену
ефикасну примену и спровођење;
• Утврђивање цене грејања...
(Лазар Крњета, представник Пословног удружења „КОМДЕЛ”)
4. Обавеза доношења годишњег програма пословања за 2013. годину
• Параметри за доношење програма пословања;
• Смернице из Фискалне стратегије;
• Одредбе о извршењу предлога Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину.
(Наталија Боровић, специјални саветник у Образовном информатору)
5. Указивање на кључне елементе и контролне тачке Годишњег
програма пословања ЈП и ЈКП – МОДЕЛ и практичан пример (наменско коришћење средстава, критеријуми за одређивање зарада, начин расподеле добити…)
(Регина Раделић, специјални саветник у Образовном информатору)

IV део (од 14.30 до 15.30 уз паузу за кафу)
ДИСКУСИЈА

• Одговори на питања учесника
• Активности струковних удружења у јавном сектору

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42