Саветовања и семинари
»

Успостављање ефикасног система финансијског управљања и контроле и система интерне ревизије у ЈЛС

30. новембар 2012, Београдски сајам, Хала 1, Зелена сала


од 13.00 до 15.00 часова1. Обавеза успостављања интерне ревизије у јединицама локалне самоуправе

( Наталија Боровић, уредник за локалну самоуправу у Образовном информатору)

2. Нормативни оквир за успостављање интерне ревизије у јединицама локалне самоуправе

• Положај интерне финансијске контроле у јавном сектору, са посебним освртом на
интерну ревизију
• Законодавни оквир за успостављање интерне ревизије у ЈЛС
• Место и улога Централне јединице за хармонизацију
• Међународни стандарди интерне ревизије
• Етички кодекс (Зоран Живојиновић, овлашћени интерни ревизор у јавном сектору, запослен у Министарству финансија –
Централна јединица за хармонизацију)

3. Практична искуства успостављања интерне ревизије на примеру града Ужице

• Успостављање службе интерне ревизије у ЈЛС (избор модела (начина
успостављања), место и улога унтерне ревизије у органима града/општине, нтерна
акта (одлука о оснивању и систематизацији радних места, Повеља )
• Планирање интерне ревизије (стратешки план, годишњи план, оперативни планови,
ревидирање и ажурирање током године, план задатка)
• Веза интерне ревизије са другим институцијама (ДРИ)
• Позитивни ефекти локалне власти од спровођења интерне ревизије
• Рокови и извештавање везано са интерну ревизију
(Миломир Пантовић, интерни ревизор, руководилац Службе интерне ревизије града Ужица)

4. Питања и одговори

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42