Саветовања и семинари
»

Примена новог закона о јавним набавкама, НИШ

НИШ, 22.03.2013.


Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Париске комуне бб


- Увод у семинар и поздравна реч Организатора

- НОВИНЕ У ЗАКОНСКОМ РЕГУЛИСАЊУ ЈАВНИХ НАБАВКИ

- Основни појмови; Изузеци од примене Закона; Отварање понуда; Оцена
и додела уговора о јавним набавкама; Заштита права...

- Поступци јавних набавки; Услови за учешће у поступку и доказивање
испуњености услова;
- од 12.00 до 12.30 часова (пауза) -

од 12.30 до 13.00 часова

- Спречавање корупције и сукоби интереса

од 13.00 до 15.00 часова

- НОРМАТИВНО УРЕЂИВАЊЕ НАБАВКИ И ЈАВНИХ НАБАВКИ

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42