Саветовања и семинари
»

Примена новог закона о јавним набавкама, Шабац

28.03.2013, Шабац


Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Шабац, Николе Тесле бб


- Увод у семинар и поздравна реч Организатора- НОВИНЕ У ЗАКОНСКОМ РЕГУЛИСАЊУ ЈАВНИХ НАБАВКИ- Основни појмови; Изузеци од примене Закона; Отварање понуда; Оцена

и додела уговора о јавним набавкама; Заштита права...- Поступци јавних набавки; Услови за учешће у поступку и доказивање

испуњености услова;

- од 12.00 до 12.30 часова (пауза) -од 12.30 до 13.00 часова- Спречавање корупције и сукоби интересаод 13.00 до 15.00 часова- НОРМАТИВНО УРЕЂИВАЊЕ НАБАВКИ И ЈАВНИХ НАБАВКИ

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42