Саветовања и семинари
»

УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМОМ ЈАВНИХ НАБАВКИ У БУЏЕТСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

СРЕБРНО ЈЕЗЕРО од 21.04–24.04.2013.


Хотел „Данубиа Парк“, Велико Градиште,Бели багрем бб


Тренинг почиње у недељу 21. априла пријемом учесника
од 15 часова у хотелу „Данубиа Парк”

ПРЕДАВАЊА
(понедељак у 10 часова)
I Правно-економски оквир за послове и кључне процесе набавки и јавних набавки у буџетској организацији
II Како ефикасно управљати јавним набавкама (планирање, извршиоци, поступ¬ци, евиденције, контроле процеса и одговорности)
III Приказ модела Правилника о набавкама (резултат пројектног тима Обра¬зовног информатора)

МЕНАЏЕРСКА РАДИОНИЦА
(уторак у 10 часова)
„Кораци у спровођењу нових поступака јавних набавки“

ОКРУГЛИ СТО – Удружење директора и менаџера
(среда у 10 часова)
 „Јавне набавке и могуће уштеде у јавним финансијама“
 „Како сачинити моделе нормативних аката са исказаним специфичностима сваке буџетске делатности: предшколске установе, школе, факултети, домо¬ви здравља, апотеке, јавна предузећа, установе културе, социјалне заштите ...“
* * *
ЕДУКАТОРИ
Едукатори су истакнути стручњаци из области менаџмента и права, учесници у изради новог Закона о јавним набавкама и чланови пројектног тима за нормативно уређивање пословања у јавном сектору.
КУЛТУРНИ ПРОГРАМ
Гостовање позоришне представе или уметничког аранжмана (који победи на конкурсу за уметничко дружење на Пословним тренинзима)

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42