Саветовања и семинари
»

ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА У ПРОСВЕТИ – ЈУЛ 2013. (РОКОВНИК ПОСЛОВНИХ ОБАВЕЗА)

2.7. (уторак) – Нови Сад, 3.7. (среда) – Ниш, 4.7. (четвртак) – Ужице, 5.7.2013. (петак) – Београд, почетак у 10.00 часова


2.7. (уторак) – Нови Сад, Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић” са домом ученика, Браће Бркића ББ (Ново Насеље),
3.7. (среда) – Ниш, Народно позориште, Синђелићев трг бб,
4.7. (четвртак) – Ужице, Велика сала Градске куће, Димитрија Туцовића 52,
5.7.2013. (петак) – Београд, Дом синдиката, Трг Николе Пашића 5а

почетак у 10.00 часова


Евидентирање учесника и подела материјала (од 9,00 до 10,00 часова)

од 10.00 до 11.30 часова
- Увод у семинар: Усклађивање делатности ОБРАЗОВАЊА са потребама друштвено економског развоја (уводничари: представници општина и школских управа)
I. НОВИ НОРМАТИВНИ ОКВИР ОСНОВА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
- Новине у основама система (▪ Измењене врсте установа ▪ Успостављање другачијег односа гимназија и стручних школа Нови разлози за разрешење директора установе ▪ Нови рокови за матуре и завршне испите ▪ Специфициран Индивидуални образовни план ▪ Нова политика уписа ученика у основну школу ▪ Уведено преузимање запосленог као начин заснивања радног односа ▪ Нове надлежности Националног просветног савета и Савета за стручно образовање и образовање одраслих ▪ Ближе регулисано образовање одраслих)
- Пословне обавезе установа (Усклађивање нормативних аката установа ▪ Нове евиденције (заштита података о личности и др.) ▪ Нови рокови и казнене мере…)
- Улога локалне самоуправе у функционисању образовног система (Разлике у финансирању ▪ Нова мрежа школа ▪ Сопствени приходи…)
- Усаглашавање подзаконских аката

- од 11.30 до 12.00 часова (пауза)

од 12.00 до 13.30 часова
II. НОВА ЗАКОНСКА РЕШЕЊА И АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА
ПО НИВОИМА ОБРАЗОВАЊА (основно/средње образовање и васпитање)
- Новине у прописима (основно/средње и образовање одраслих – у одвојеним салама)
- Пословне обавезе: а) усклађивање организације рада, б) усклађивање општих аката (основно/средње образовање)

- од 13.30 до 13.45 часова (пауза)


од 13.45 до 14.30 часова
III. ДИСКУСИЈА И САГЛЕДАВАЊЕ ПРОБЛЕМА У ПРИМЕНИ НОВИХ ПРОПИСА

ПРЕДАВАЧИ
• Велимир Тмушић, начелник просветне инспекције, Богољуб Лазаревић, Мирослава Радикић (Министарство просвете, науке и технолошког развоја), Горица Милошевић, одговорни уредник и Урош Папић, специјални уредник за просвету у Образовном информатору.

МАТЕРИЈАЛ ЗА СЕМИНАР
- СПЕЦИЈАЛНИ ПРИЛОГ – ПРОСВЕТА, бр. 1/2013.
ПРИЈАВА УЧЕШЋА
Пријаву учешћа можете извршити достављањем попуњене Пријаве (Пријаву можете преузети овде): • путем е-mailа: prodaja@obrazovni.rs • путем сајта www.obrazovni.rs • факсом на број: 011/361-51-00, 361-48-58 • поштом на адресу НИП „Образовни информатор” д.о.о, 11000 Београд, Краљице Наталије 17, п. фах 25

УСЛОВИ УЧЕШЋА
► за претплатнике на часописе НИП „Образовни информатор” накнада за учешће износи 1.600 динара са ПДВ-ом по учеснику, а за непретплатнике – уколико се не претплате до почетка семинара, котизација се увећава за 100% и износи 3.200 динара са ПДВ-ом по учеснику. У износ накнаде укључен је и материјал за семинар.

Напомена: Уколико се са финансијером/локалном самоуправом обезбеди организовано присуство учес-ника, Семинар је бесплатан. О овој могућности учешћа треба се распитати на тел. 011/32-86-489 и 063/245-980.

Уплату за учешће на семинару можете извршити по Предрачуну, на један од текућих рачуна НИП „Обра-зов¬ни информатор” д.о.о: ● 220-31313-49 ● 355-1006799-20
● 285-0014063160001-95

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42