Саветовања и семинари
»

XV СУСРЕТИ УСТАНОВА „Јавни сектор у функцији економског развоја Србије”

13-16.10.2013, Златибор


Хотел „Палисад”


13.10.2013. (недеља)

• Oд 15.00 – 17.00 – Евидентирање учесника и подела материјала •

• од 17.00 до 18.30 •
- ЗНАЊЕМ ДО ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА – уводно предавање
- ИНТЕРРЕСОРНО ПОВЕЗИВАЊЕ УСТАНОВА И САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ
– унапређење квалитета рада/услуге и локални економски развој

• од 20.00 - ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЧЕРА

14.10.2013. (понедељак)

• од 10.00 до 14.00 •
I. ПЛЕНАРНИ РАД
- АНТИКОРУПЦИЈСКЕ МЕРЕ У ЦИЉУ ОЧУВАЊА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА – превенција, тачке ризика...
- ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА ЗА ПОТРЕБЕ УСТАНОВЕ – управљање институцијом, финан¬сијама, документацијом, кадровима, јавне набавке, безбедност и сл.

(пауза од 11.30 до 12.00)

- ЗНАЧАЈ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА У ФИНАНСИРАЊУ УСТАНОВА – проактивно управљање, могућности, ограничења и ефекти стицања сопствених прихода
- ИНТЕГРИСАНИ ПРИСТУП ИЗРАДИ ИНТЕРНИХ НОРМАТИВНИХ АКАТА – ПРЕДУСЛОВ УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА (мoдeли aкaтa за финансијско планирање, набавке, рачуноводство, радне односе...)

• Од 14.00 – Туристичке и слободне активности •
• Од 20.00 - КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ (Смотра културног стваралаштва)

15.10.2013. (уторак)

• Од 10.00 до 12.00 часова •
II. РАД ПО ДЕЛАТНОСТИМА (наука, просвета, здравство, социјална заштита, култура, спорт, правосуђе, државна управа,локална самоуправа и јавна предузећа)
- Стицање додатних прихода (примери добре праксе по делатностима)
- Јавно-приватно партнерство (сарадња установа и приватног сектора)
• Од 20.00 - ДРУГАРСКО ВЕЧЕ – Гост изненађења (ресторан хотела „Палисад”)

16.10.2013. (среда)

• Од 11.00 до 12.00 •

III. ЗАКЉУЧЦИ СА САВЕТОВАЊА • подела сертификата • активности струковних удружења правника и пачуновођа

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42