Саветовања и семинари
»

ОБУКA ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈA О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2013. И УПРАВЉАЊЕ УГОВОРИМА


- лицима која организују и/или обављају послове јавних набавки и
- лицима задуженим за контролу у процесу набавки


Поводом обавезе сачињавања Извештаја о извршењу плана набавки за 2013. који се ове године први пут доставља УЈН и ДРИ (крајњи рок 31. март 2014.) oрганизујемо обуке:

06. 03.2014. (четвртак) Нови Сад, Хотел Путник, Илије Огњановића 24
10. 03.2014. (понедељак) Сомбор, Геронтолшки центар, Првомајски булевар бб
11. 03.2014. (уторак) Шабац, Регионални центар, Николе Тесле 1А
12. 03.2014. (среда) Београд, Хотел „Палас”, Топличин венац 23
14. 03.2014. (петак) Краљево, Регионална привредна комора,Омладинска бр.2
17. 03.2014. (понедељак) Ниш, Регионални центар за образовање, Париске комуне бб
19. 03.2014. (среда) Ужице, Велика сала Градске куће, Димитрија Туцовића 52

ПРОГРАМ ОБУКЕ
I ДЕО
(од 10.00 до 13.00 часова)

ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА НАБАВКИ
ЗА 2013. ГОДИНУ

од 10.00 до 11.30 часова
 Нормативни оквир за израду извештаја
 Сагледавање потребне документације (План набавки за 2013. годину
са изменама и допунама, квартални извештаји кojи нису унети у базу,
закључени уговори у 2013. години итд.)
 Приказ садржаја апликативног софтвера Управе за јавне набавке за
извештај о извршењу плана набавки
 Приказ уноса података у софтвер битних за процес извршења плана
набавки за 2013. годину

Од 11.30 до 12.00 часова – Пауза


од 12.00 до 13.00 часова

 Приказ уноса података у софтвер битних за процес извршења плана
набавки за 2013. годину (нaстaвaк)
 Питања и одговори

од 13.00 до 14.00 часова – Ручак

II ДЕО
(од 14.00 до 15.30 часова)
УПРАВЉАЊЕ УГОВОРИМА
 Значај управљања уговорима (праћење извршења плана набавки)
 Кључни кораци у управљању уговорима
 Плаћање и затварање уговора
 Рекламације и негативне референце
 Питања и одговори

 МОДЕРАТОР-СТРУЧНИ КОНСУЛТАНТ: Урош Папић, специјални саветник за јавне набавке
у Образовном информатору
 ПРЕДАВАЧИ: искусни едукатори за јавне набавке уз подршку саветника из Образовног
информатора.
НАЧИН РАДА: учесници прате попуњене примере из апликативног софтвера и кроз диску-
сију и размену искуства се упознају са исправним сачињавањем извештаја о извршењу
Плана набавки за 2013. који се ове године први пут доставља УЈН и ДРИ.
 ИСХОД ОБУКЕ: учесници ће након одржане обуке бити у могућности да израде Извештај о
извршењу плана набавки за 2013. годину, сагледају значај праћења уговора о набавкама,
прате закључење уговора до затварања а у случају неизвршења уговора да правовремено
реагују, као и да доставе негативне референце Управи за јавне набавке.
 МАТЕРИЈАЛ ЗА РАДИОНИЦУ: Писани материјал са попуњеним примерима из апликативног
софтвера и попуњеним моделoм плана за праћење извршења уговора.
 ПРЕДАВАЧИ: искусни едукатори за јавне набавке уз подршку саветника из Образовног
информатора.
 УСЛОВИ УЧЕШЋА: Котизација за претплатнике износи 6.900,00 дин. по учеснику, а за не-
претплатнике 9.900,00 дин. (У цену котизације укључен је поред материјала и ручак и осве-
жење у паузи предавања.) Уплату извршити на један од текућих рачуна НИП „Образовни ин-
форматор” д.о.о: ● 220-31313-49 ● 355-1006799-20 ● 285-0014063160001-95
 ПРИЈАВА УЧЕШЋА врши се достављањем попуњене Пријаве путем:
 еmailа:prodaja@obrazovni.rs
 факса на број: 011/ 2 688-582;
 сајта: www.obrazovni.rs
(у Пријави се опредељујете за један од понуђених термина)

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42