Саветовања и семинари
»

УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ САМООПОРЕЗИВАЊЕМ

11. март 2014. године, Београд


Сава центар (улаз из Милентија Поповића)


- рачуновођама у буџетским организацијама,
- јавним предузећима која су укључена у систем КРТ-а,
- привредним друштвима и предузетницима који воде пословне књиге,
- запосленима који раде на пословима спровођења управног поступка у области
пореза
- службеницима у локалној пореској администрацији, пореским инспекторима...


I део

од 10.00 до 12.00 часова

1. СИСТЕМ САМООПРЕЗИВАЊА И УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ У 2014. ГОДИНИ
- НОВА ПОРЕСКА РЕГУЛАТИВА
- НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

2. ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ПОПУЊАВАЊА НОВИХ ПОРЕСКИХ
ПРИЈАВА О УТВРЂЕНОМ ПОРЕЗУ НА ИМОВИНУ
 за обвезнике који воде пословне књиге (Образац ППИ-1 са
Прилогом 1, Прилогом 2 и подприлогом уз Прилог 1)
 за буџетске кориснике који остварују право на пореско
ослобођење (Образац ППИ-1 и Прилог 2).
 за обвезнике који не воде пословне књиге (образац ППИ-2)


од 12.00 до 12.30 – Пауза

II део

од 12.30 до 15.00 часова

3. ОБАВЕЗЕ И ОВЛАШЋЕЊА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У
СИСТЕМУ САМООПОРЕЗИВАЊА ИМОВИНЕ

4. УЛОГА ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ У СПРОВОЂЕЊУ И
КОНТРОЛИ СИСТЕМА ОПОРЕЗИВАЊА
(параметри за утврђивање прихода од имовине, доношење решења, порески
и жалбени поступци, поступање надлежних органа, судски поступци и др.)
5. НАЈЧЕШЋА СПОРНА ПИТАЊА И КАКО ИХ РЕШИТИ
________________________________________________________
 МОДЕРАТОР: Зорица Кузмановић, специјални саветник за порезе у Образовном информатору
 ПРЕДАВАЧИ: представници Министарства финансија, Пореске управе, Управе јавних
прихода и судије за управне спорове
 МАТЕРИЈАЛ ЗА СЕМИНАР: ПРАКТИКУМ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
 УСЛОВИ УЧЕШЋА:
Котизација за претплатнике износи 4.500,00 дин. по учеснику, а за непретплатнике 6.900,00
дин. по учеснику. Уплату извршити на један од текућих рачуна НИП „Образовни информатор”
д.о.о: ● 220-31313-49 ● 355-1006799-20 ● 285-0014063160001-95
 ПРИЈАВА УЧЕШЋА:
Достављањем попуњене Пријаве путем:
 еmailа:prodaja@obrazovni.rs
 факса на број: 011/2688-582
 сајта: www.obrazovni.rs

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42