Саветовања и семинари
»

РЕДОВНО ГОДИШЊЕ САВЕТОВАЊЕ ЗА ПРОСВЕТНЕ УСТАНОВЕ „ПРИПРЕМЕ ЗА НОВУ РАДНУ/ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ”

05.09.2014. (петак) – Београд


Центар „Сава”


од 9.00 – 10.00
(Пријављивање учесника и подела материјала)


  
ПРВИ ДЕО САВЕТОВАЊА
од 10.00 до 11.30


 ОТВАРАЊЕ САВЕТОВАЊА И УВОДНА РЕЧ
 КАКО У СВЕТЛУ РЕФОРМИ ЈАВНОГ СЕК¬ТОРА УНАПРЕДИТИ ПОЛОЖАЈ ДЕЛАТНОСТИ ПРОСВЕТЕ
 Планиране мере и активности Министарства просвете у наредном периоду

 Припрема финансијских планова за 2015. и наредне две године

 Екстерна евалуација школа


Пaузa зa кaфу 11.30 до 12.00


  
ДРУГИ ДЕО САВЕТОВАЊА
12.00 - 13.30


 КАКО ПРИПРЕМИТИ СВЕ КОНТРОЛНЕ ТАЧКЕ ШКОЛЕ ЗА ПРЕДСТОЈЕЋИ ПРЕГЛЕД ПРО-СВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

 КАКО НОВИНЕ ИЗ ЗАКОНА О РАДУ УТИЧУ НА ВАШ РАД И КАКО ИХ НА ПРАВИЛАН НАЧИН ПРИМЕНИТИ
 Новине у Закону о раду које се односе на радно-правни статус запослених

Пaузa зa кaфу 13.30 до 14.00


  
ТРЕЋИ ДЕО САВЕТОВАЊА
14.00 -16.00

 КАКО НОВИНЕ ИЗ ЗАКОНА О РАДУ УТИЧУ НА ВАШ РАД И КАКО ИХ НА ПРАВИЛАН НАЧИН
ПРИМЕНИТИ

 Престанак радног односа у просвети (специфичности примене иновираног Закона о раду – примери из праксе)

 Обрачун зараде, накнаде зараде и других примања у просвети (обрачун зараде као извршна исправа – нови подзаконски акт, најављене измене у погледу минулог рада у јавним службама, ставови и мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања...)

 Нормативно усклађивање општих и појединачних аката (усклађивање нормативних аката – уговора о раду , колетивних уговора и правилника о раду, које одредбе ПКУ се не примењују након измене Закона о раду, препоруке за усаглашавање ПКУ и напомене и препоруке за примену одредаба ПКУ које остају да важе након измене Закона о раду...)

 ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42