Саветовања и семинари
»

СУСРЕТИ КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА-III Сусрети локалних самоуправа

Златибор, 12-15.10.2014


Хотел "Палисад"


III СУСРЕТИ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА – УНАПРЕЂИВАЊЕ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ СА¬МО-УП¬РАВЕ У СКЛАДУ СА РЕФОРМОМ ЈАВНЕ УПРАВЕ

• Прелазак на програмску методологију припреме буџета локалних самоуправа за 2015. годину
• Радни односи у локалним самоуправама – увођење новине јавнослужбеничког система у јединице локалне самоуправе
• Проблеми у примени прописа о порезу на имовину самооперезивањем
• Јавна својина и управљање имовином на нивоу локалне самоуправе
• Интерна ревизија у локалним самоуправама

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42