Саветовања и семинари
»

„ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА И ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ СА ПОСТУПКОМ КОНСОЛИДАЦИЈЕ”

Београд, 13. март, 2015. годинеТеразије 23, Привредна комора Србије,

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42