Саветовања и семинари
»

ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА И ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2015. СА ПОСТУПКОМ КОНСОЛИДАЦИЈЕ

15. март, 2016. године Београд


хотел „Палас“, Топличин венац 23


Oд 9.00 до 10.00 часова
Евидентирање учесника и подела материјала
 I Део 
oд 10.00 до 11.30 часова
1. АКТУЕЛНО У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
 Најављене реформе управљања јавним финансијама (реформе у буџетском процесу, извршењу, рачуноводству и контролама и финансирању локалне самоуправе)
 Специфичности извршења буџета у 2015. години (програмско буџетирање, трансфери, апропријације, повраћај неутрошених средстава...)
 Специфичности у примени пореских прописа (обрачун пореза на накнаду трошкова запослених, порески дужник са аспекта ПДВ...)
 Новине у прописима од важности за израду годишњих финансијских извештаја и завршних рачуна за 2015. годину
2. ИЗРАДА ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА ЗА 2015.
 Пословне књиге и евиденције код директних буџетских корисника
 Припремне радње за састављање годишњих финансијских извештаја
 Начин састављања годишњих финансијских извештаја
 Израда консолидованог годишњег финансијског извештаја директних корисника буџетских средстава који имају индиректне кориснике
 Закључивање пословних књига за 2015. годину и отварање пословних књига за 2016.
од 11.30 до 12.00 часова
 Пауза 
 II Део 
oд 12.00 до 15.00 часова
3. ИЗРАДА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ
 Поступак консолидације буџета јединице локалне самоуправе
 Израда завршног рачуна буџета јединице локалне самоуправе
 УДРУЖЕЊЕ РАЧУНОВОЂА У ВАНПРИВРЕДНИМ ДЕЛАТНОСТИМА, Београд
Краљице Наталије 17, п.фах: 25, Тел:011/3620-457
Саветовањe je БЕСПЛАТНO за претплатнике ОИ!
 Обрасци за састављање завршног рачуна буџета локалне власти
 Одлука о завршном рачуну буџета локалне власти
 Модел одлуке о завршном рачуну буџета општине
4. ПОСТУПЦИ КОНТРОЛЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ
 Екстерна ревизија завршног рачуна буџета локалне власти (како се спроводи, најчешће уочени проблеми приликом ревизије попут проблема у примени готовинске основе и препоруке за њихово превазилажење)
 Контрола наменског трошења средстава буџета локалних власти (најчешћи случајеви ненаменског трошења)
 Интерна финансијска контрола (приказ на примеру извештаја о успостављању интерне контроле и интерне ревизије)
5. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42