Саветовања и семинари
»

„ПРИПРЕМА ЗА ШКОЛСКУ И РАДНУ 2016/2017. ГОДИНУ У СКЛАДУ СА БУЏЕТСКИМ КАЛЕНДАРОМ”

Београд, 25.8.2016.


Дом синдиката


I. ПРОПИСИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ФУНЦИОНИСАЊЕ ВРТИЋА, ШКОЛА И УЧЕНИЧКИХ ДОМОВА У ШКОЛСКОЈ И БУЏЕТСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ
II. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА КАО ОСНОВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ:
1. Утврђивање ЦЕНУС-а
2. Ажурирање Е-ЦЕНУС-а
III. ОБАВЕЗУЈУЋА ИНТЕРНА НОРМАТИВНА АКТА УСТАНОВЕ КАО ОСНОВА СИГУРНОГ УПРАВЉАЊА ОБРАЗОВНОМ УСТАНОВОМ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА
IV. ФИНАНСИРАЊЕ УСТАНОВА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ
1. Финансијске обавезе образовних установа у складу са буџетским календаром (однос буџетског и школског календара)
2. Доношење финансијских планова (поступак планирања, извори финансирања, рационално коришћење и управљање јавним финансијама)
V. ФИНАНСИЈСКИ АСПЕКТ ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА (правно-економски аспект организовања и спровођења екскурзија и наставе у природи)
VI. ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР (прописи, врсте надзора, контролне листе, извештај о самопровери испуњености захтева из контролне листе и самопроцени ризика)
VII. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА
_________________________________________________________

СТРУЧНА РАСПРАВА: Преглед проблемских питања – системских и правно-економских чијим решавањем се значајније може убрзати реформа образовања:
1. Проблеми финансирања планова и програма рада образовних установа у зависности од извора финансирања
2. Могућности и допринос образовно-васпитних установа укупном економском развоју локалне самоуправе
3. Управљање јавном својином (попис, издавање у закуп, задужбине, легати, фондови...)
4. Нормативи и стандарди у просвети као основа за стручно и реално планирање (кадрова, материјалних трошкова, награђивање резултата рада...)
5. Подизање нивоа коришћења информационих технологија у пословању образовних установа (електронско пословање)
6. Организована брига о младим талентима
7. Допринос струковних организација (удружења у просвети) у превазилажењу законских препрека у циљу унапређивања квалитета образовно-васпитних услуга

 ПРЕДАВАЧИ: представници ресорног министарства и саветници Образовног информатора

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42