Саветовања и семинари
»

XVIII СУСРЕТИ УСТАНОВА

Златибор, 16-19.10.2016


Хотел „Палисад“


П Р О Г Р А М
I. ДЕО
 УВОД: ПРИКАЗ НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ У ПОСЛОВАЊУ ЈАВНИХ СЛУЖБИ
 ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНОГ СЕКТОРА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ (Специфичности финансирања установа
у аутономним покрајинама  Новине у финансирању локалне самоуправе)
 УНАПРЕЂЕЊЕ Е‐ПОСЛОВАЊА У ЦИЉУ ЕФИКАСНОСТИ БУЏЕТСКОГ ПОСЛОВАЊА
 ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
 ОБЈЕДИЊЕНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР У БУЏЕТСКИМ УСТАНОВАМА
 УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ (Попис  Укњижење  Издавање у закуп 
Процена вредности)
 СВРСИСХОДНОСТ У СИСТЕМУ ЈАВНИХ НАБАВКИ
II. ДЕО
Рачуновође/економисти
 КВАЛИТЕТ БУЏЕТСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА
 ФИНАНСИРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ БУЏЕТСКИХ И СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА (Оптималан број извр‐
шилаца  Цена рада  Накнаде и друга примања…)
 ПОРЕСКА ПРОБЛЕМАТИКА У ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВА
 СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЕКОНОМСКЕ СТРУКЕ И ПРИПРЕМА ЗА ПРИМЕНУ МЕЂУНАРОДНИХ
РАЧУНОВОДСТВЕНИХ СТАНДАРДА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
Правници/секретари
 СПЕЦИФИЧНОСТИ РАДНИХ ОДНОСА У ДЕЛАТНОСТИМА ЈАВНОГ СЕКТОРА
 НОРМАТИВНО УРЕЂИВАЊЕ РАДА УСТАНОВА (УНАПРЕЂЕНА МЕТОДОЛОГИЈА РАДА)
 СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ПРАВНЕ СТРУКЕ
Директори/менаџери
 РАДИОНИЦА:
 ВРЕДНОВАЊЕ УЧИНАКА ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА (Правни основ  Нормативи рада  Квали‐
тет рада и могућности награђивања)

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42