Саветовања и семинари
»

АКТУЕЛНА ПИТАЊА У ПРИПРЕМИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПОСЛОВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ У СКЛАДУ СА НОВИМ ПРОПИСИМА

Београд, 17. и 18. новембар 2016. године


Општина Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 167


I дан (17.11.2016. – четвртак)
 НОВИНЕ У ФИНАНСИРАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ( ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА) И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ИЗРАДА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2017. ГОДИНУ (Евидентирање учесника од 9.00 часова) Први део (од 10.00 – 11.30 часова)
1. ФИНАНСИРАЊЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У 2017. ГОДИНИ (изворни, уступљени и трансферни приходи, новине у уступљеним и трансферним приходима...)
2. НОВИНЕ У ФИНАНСИРАЊУ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ (надлежности локалне самоуправе у финансирању услуга социјалне заштите, начин финансирања услуга социјалне заштите путем наменских трансфера, обавезе јединица локалне самоуправе у реализацији средстава)


Пауза (од 11.30 до 12.00 часова)


Други део (од 12.00 до 13.30 часова)
3. НОВ НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЈЛС У 2017. ГОДИНИ – (отворена питања и проблематика финансирања јавних предузећа индиректних буџетских корисника)  Пауза (од 13.30 до 13.45 часова)
Трећи део (од 13.45 до 15.00 часова)
4. ИЗРАДА НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ (специфичности у планирању расхода јединица локалне самоуправе, параметри за припрему буџета за 2017. годину, програмско буџетирање локалне власти, обавезни елементи Одлуке о буџету)
5. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

II дан (18.11.2016. – петак)
 АКТУЕЛНА ПИТАЊА УСАГЛАШАВАЊА И ФУНКЦИОНИСАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ЊИХОВИХ ДРУШТАВА ПРЕМА НОВИМ ЗАКОНСКИМ РЕШЕЊИМА
Први део (од 10.00 до 11.30 часова)
1. СТАТУС ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ЊИХОВИХ ДРУШТАВА КОЈА ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА (пре и после усаглашавања)
2. ПРЕДМЕТ И НАЧИН УСАГЛАШАВАЊА (оснивачки акти, статути, други општи акти, организација, управљање, односи оснивача и јавних предузећа и друга питања)
3. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ОСНИВАЧА НА АКТЕ И ОДЛУКЕ ЈП И ЗАВИСНА ДРУШТВА (претходна и накнадна сагласност)
4. СПЕЦИФИЧНОСТИ СТАТУСНИХ ПРОМЕНА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ЊИХОВИХ ЗАВИСНИХ ДРУШТАВА
5. ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ У СЛУЧАЈУ ДА СЕ ЈП И ЊИХОВА ДРУШТВА НЕ УСАГЛАСЕ У ЗАКОНСКОМ РОКУ

Пауза (од 11.30 до 12.00 часова)Други део (од 12.00 до 13.30 часова)
6. ПРИМЕНА ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ДРУГИХ ЗАКОНА НА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И ЊИХОВА ЗАВИСНА ДРУШТВА
7. ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА КАО ДРУШТВА КАПИТАЛА (карактеристике и положај)
8. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ КАО ХОЛДИНГ ПРЕДУЗЕЋЕ И ОДНОСИ СА ЗАВИСНИМ ДРУШТВИМА (специфичности ЈП као контролног друштва и његових контролисаних – зависних друштава, посебно о карактеристикама друштава која обављају делатности од општих интереса)
9. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ (увођење и заснованост корпоративног управљања у јавним предузећима и њиховим друштвима и уређивање у општим актима)
Пауза (од 13.30 до 13.45 часова)

Трећи део
(од 13.45 до 16.00 часова)
10. ИМОВИНА И ОСНОВНИ КАПИТАЛ ЈП И ЗАВИСНИХ ДРУШТАВА (идентификација структуре имовине, обавезна процена неновчаних средстава ЈП и њихових друштава, ако то до сада није обављено)
11. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И СТИЦАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ ЈП И ЊИХОВИХ ДРУШТАВА
ПРЕДАВАЧИ: Представници надлежних институција и уредници/саветници „Образовног информатора”: др Радомир Бусарац, Петар Вујадиновић, Снежана Лукач, Георгије Марић, Регина Раделић и Олга Зорић.ПРИЈАВА И УСЛОВИ УЧЕШЋА: ● Пријављивање се врши слањем ПРИЈАВЕ на мејл НИП „Образовни информатор”: korisnickiservis@obrazovni.rs, на факс: 011/3286‐494, или путем on‐line формулара на адреси: www.obrazovni.rs. Детаљније информације – Кориснички сервис: 011/3286‐542 или 011/2624‐434. ● КОТИЗАЦИЈА *Све цене су дате са ПДВ‐ом* - За претплатнике на часописе НИП „Образовни информатор”: 5.500,00 динара по дану Семинара. Котизација за присуство оба дана Семинара износи 8.000 динара. За остале учеснике: 9.000,00 динара по дану Семинара. Котизација за присуство оба дана Семинара износи 14.000,00 динара. * Приjaву je пoтрeбнo дoстaвити штo прe, a уплату котизације извршити најкасније до уторка 15.11.2016. Због великог интересовања, пријаве ће се примати по редоследу приспећа и из тог

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42