Саветовања и семинари
»

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ И ПОДЗАКОНСКИХ ПРОПИСА, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ У ОБЛАСТИ РАДА

12.12.2016. (Канцеларија Београд)


Краљице Наталије 17

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42