Саветовања и семинари
»

ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2016. ГОДИНУ и АКТУЕЛНО У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ СЕКТОРА

НОВИ САД 16. јануар, НИШ 18. јануар, БЕОГРАД 24. јануар


НОВИ САД 16. јануар
(понедељак) Амфитеатар СПЕНС (ЈП СПЦ „Војводина”), Сутјеска 2
НИШ 18. јануар
(среда) Геронтолошки центар Ниш, Радних бригада 15
БЕОГРАД 24. јануар
(уторак) Дом омладине, Београд, Македонска 2


Евидентирање учесника (од 9.30 – 10.00 часова)

I. ДЕО
(од 10.00 – 11.30 часова)

 АКТУЕЛНО У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ СЕКТОРА
 Новине у обрачуну и исплати плата у јавном сектору – могућности исплате појединих при‐ма‐
ња у складу са Законом о буџету РС за 2017. годину, нове основице за плате, одложена примена
Закона о систему плата запослених у јавном сектору)
 Новине у пореским прописима (измене у Закону о порезу на додату вредност, Закону о порес‐
ком поступку и пореској администрацији)
 Новине у буџетском систему (увођење нових извештаја о учинку програма, измене фискалних
правила и друге измене у Закону о буџетском систему)
 ИЗРАДА ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2016. ГОДИНУ
 Инструкције за израду годишњих финансијских извештаја индиректних буџетских
корисника и корисника средстава РФЗО
 Припремне радње (попис, обрачун амортизације, усаглашавање пословних књига...)
 Провера билансне равнотеже

Пауза (од 11.30 – 12.00 часова)


II. ДЕО
(од 12.00 – 14.00 часова)

 Утврђивање резултата
 Попуњавање и предаја образаца годишњих финансијских извештаја
 Затварање пословних књига
 Отварање пословних књига за 2017. годину
 УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА – НЕДОБИТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
 Састављање пореског биланса и подношење пореске пријаве за порез на добит за 2016.
годину за буџетске кориснике и кориснике средстава РФЗО
 ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА
(од 14.00 – 15.00 часова)
 АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42