Саветовања и семинари
»

ПРОЦЕДУРЕ НАБАВКИ ПО ПРАГ ПРАВИЛИМА (Набавке финансиране ЕУ средствима)

21. април 2017. (петак) Београд, Краљице Наталије 17


- Регистрација учесника од 09.00–10.00 часова -
(Почетак у 10.00 часова)

Намењен: свима који се баве набакама, као и тимовима који спроводе програме и
пројекте финансиране из средстава Европске уније.
Ова средства троше се по правилима такозваног ПРАГ-а (Practical Guide to Contract
Procedures for EU External Actions) односно „Практичног водича за уговарање”, а не по
поступцима јавних набавки.
Искуства у досадашњем раду показују неразумевање овог сета правила и процедура, па је
зато и осмишљен овај једнодневни семинар/обука.
Додатна едукација свих запослених који су у додиру са средствима донатора, има за циљ
да подигне ниво искоришћености доступних средстава од стране донатора, као и
подизање општег знања начинима за финансирање наших идеја.
Изазова је доста, али су знања потребна
за њихово превазилажење на корак од нас!

Теме Семинара:

- Доступна средства донатора,
- Закон о јавним набавкама – ПРАГ правила, сличности и разлике,
- Бесповратна ЕУ средства у Србији,
- Како потрошити што више доступних средстава,
- Набавка услуга, робе и радова по правилима ЕУ,
- Набавке по Анексу 4,
- Како да понудимо наше производе и услуге по правилима ЕУ,
- Шта је тендер досије.

Научите правила и процедуре, радите по њима и имаћете више знања, средстава и
могућности за напредовање. Научите оно што јако мало њих зна, постаните
стручњак за набавке по ЕУ правилима!!!
- НАЧИН РАДА: Семинар је једнодневни и изводи се у трајању од осам часова.
Предавање је директно, кроз практичан рад са представљањем примера из праксе.
- ПРЕДАВАЧИ: Семинар држе запослени у уговорним телима у Србији, у
Министарству финансија Републике Србије, који већ дуги низ година пласирају ЕУ
средства и стручњаци су за пројектни менаџмент и уговарање по ПРАГ правилима.
Део тима за вођење пројеката при Образовном информатору су и пројектни
менаџери који су радили или раде на имплементацији највећих пројеката финансираних
из ЕУ средстава у Србији, као и финансијски контролори из Министарства финансија
Републике Србије са дугогодишњим искуством у пројектном менаџменту и уговарању по
ПРАГ правилима, који ће имати одговор на свако ваше питање и решити сваку вашу
недоумицу.

- МАТЕРИЈАЛ: Сваки полазник добија Приручник PRAG - Practical Guide to
Contract Procedures for EU External Actions (на ЦД-у).
- КОТИЗАЦИЈА: прeтплaтници 12.500,00 дин, остали корисници 25.000,00 дин.
(урачунат ПДВ).
- ПРИЈАВЉИВАЊЕ: Пријава учешћа је ОБАВЕЗНА, а може се извршити
достављањем попуњене пријаве факсом (011)361‐51‐00, 361‐48‐58, мејлом
korisnickiservis@obrazovni.rs или на сајту www.obrazovni.rs.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42