Саветовања и семинари
»

НОВИНЕ У ПРИМЕНИ ПРОПИСА О ПДВ (одређивање места промета услуга и oстале измене ПДВ-а)

Београд, Хотел „Праг” (Краљице Наталије 27) 27. март 2017. године (понедељак) почетак у 10.00 часова


од 9.00 до 10.00 часова
Евидентирање учесника и подела материјала

• I део •
од 10.00 до 11.30 часова

1. ПРИМАЛАЦ ДОБАРА И УСЛУГА КАО ПОРЕСКИ ДУЖНИК (ИАКО НИЈЕ ОБВЕЗНИК ПДВ)
ЗА ПРОМЕТ КОЈИ ВРШИ СТРАНО ЛИЦЕ
• Обавеза страног лица да се евидентира за обавезу плаћања ПДВ и одреди пореског пуномоћника,
• Порески дужник као прималац добара и услуга ако страно лице није обвезник ПДВ.
организује једнодневну обуку
(одређивање места промета услуга и остале измене ПДВ-а)

2. ПРИМЕНА НОВИХ ПРАВИЛА ЗА ПОТРЕБЕ УТВРЂИВАЊА МЕСТА ПРОМЕТА УСЛУГА
• Дефинисање пореског обвезника за потребе утврђивања места промета услуга,
• Примена правила за утврђивање места промета услуга,
• Правила за одређивање места промета услуга као општи случај,
• Изузeци oд општих прaвилa зa oдрeђивaњe места промета услуга.

од 11.30 до 12.00 часова - пaузa зa кaфу

• II део •
од 12.00 до 13.30 часова

3. ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ОДРЕЂИВАЊА МЕСТА ПРОМЕТА УСЛУГА – У СКЛАДУ СА
ЗАКОНОМ И ДОНЕТИМ ПРАВИЛНИЦИМА
• Услуге у вези са непокретностима, превозом добара, присуствовања културним, уметничким,
спортским, научним, образовним, забавним догађајима, услуга саветника, инжењера ревизора,
телекомуникација, услуга пруженим електронским путем и др.)
4. НАЈЧЕШЋА СПОРНА ПИТАЊА И КАКО ИХ РЕШИТИ

од 13.30 до 14.30 часова - ручак и кафа

• III део •
од 14.30 до 16.00 часова

5. ОСТАЛЕ ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ПДВ
• Измена услова за остваривање права на одбитак претходног пореза за пореске дужнике,
• Изузимање појединих добара и услуга од права на одбитак претходног пореза,
• Остале измене Закона о ПДВ,
6. ДИСКУСИЈА И ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА УЧЕСНИКА И ДОДЕЛА СЕРТИФИКАТА
ЕДУКАТОРИ: Ирина Стевановић Гавровић, Министарствo финансија и Зорица Кузмановић,
саветник за порезе у Образовном информатору

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42