Саветовања и семинари
»

и н с т р у к т и в н и с е м и н а р на тему
„НОВЕ ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ У ПРИМЕНИ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА“
(промене у правима, обавезама и одговорности)

Београд, 16.6.2017.


 Дирeктoрима, пoмoћницима дирeктoрa предшколских установа
 Секретарима предшколских установа
 Рачуновођама предшколских установа
 Прeдстaвницима синдикaтa и зaпoслeних у предшколским устaнoвaмa
 Локалној самоуправи (начелницима oпштинских упрaвa/буџета)


На овом семинару Вам обезбеђујемо:

• Сазнања о најважнијим изменама у пословању предшколских установа које доноси примена ПКУ за запослене у предшколским установама
• Све неопходне информације о финансирању права запослених у предшколским установама у контексту новодонетог прописа
• Преглед законских обавезе и одговорности установе у примени ПКУ
• Моделе интерних нормативних аката предшколске установе и упутство за усаглашавање постојећег интерног акта са одредбама ПКУ
• Одговоре на питања из прaксe која се тичу новина у примени ПКУ

Семинарски материјал: ЦД са текстовима, презентацијама, моделе аката (правилник о раду и ПКУ) за предшколске установе.

Детаљан Програм стручног скупа и Пријавa ће бити објављени на сајту почетком наредне недеље.


Ближе информације на:

korisnickiservis@obrazovni.rs
011/26 24 434

Котизација за претплатнике износи 6.500,00. дин. а за остале учеснике 8.500,00 дин.
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42