Саветовања и семинари
»

НОВИНЕ У ПОСЛОВАЊУ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА И УСТАНОВА ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

Београд,17.11.2017. (петак) (са почетком у 10.00 часова)


Хотел „Славија“ (Светог Саве 1-9)


Поздравна реч: Представници надлежних институција
1. НОВИНЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ЗАКОНОМ О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
2. РАД И РАДНИ ОДНОСИ У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА СА ОСВРТОМ НА РАДНО-ПРАВНИ СТАТУС
ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ
3. НОВИНЕ У ФИНАНСИРАЊУ УСТАНОВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
4. УСКЛАЂИВАЊЕ ЗАКОНА О ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВЕ СА ЗАКОНОМ О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
5. УСКЛАЂИВАЊЕ ИНТЕРНИХ АКАТА УСТАНОВЕ СА ЗАКОНОМ
6. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42