Саветовања и семинари
»

НОВ НАЧИН ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ПДВ

Београд, 15. новембар 2017. године


Хотел „Палас” (Топличин венац 23)


1. НОВА ПРАВИЛА У ЕВИДЕНЦИЈИ О ПДВ-у

- Подаци од значаја за правилно обрачунавање ПДВ,
- Промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претход-
ног пореза односно без права на одбитак претходног пореза,
- Опорезиви промет добара и услуга, увоз добара, набавке од пољопривредника, промет добара у
иностранству...).

2. САДРЖАЈ ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ПДВ

- Опште евиденције појединих врста промета: промет добара која се отпремају у иностранство,
опорезиви промет добара и услуга, промет услуга из члана 25. Закона о ПДВ (промет услуга
образовања, културе, социјалне заштите, здравствене заштите, услуге туристичких агенција,
пољопривредника...),
- Посебне евидeнције (промет секундарних сировина, промет на основу система наплате...)

од 11.30 – 12.00 часова
- Пауза за кафу -

II део

од 12.00 – 13.30 часова

3. НОВИ ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ПДВ – НАЧИН ИЗРАДЕ, ОБЛИК И САДРЖИНА
- Уношење податакa из евиденције ПДВ у Образац ПОПДВ – ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ПДВ.
- Повезивање података из прегледа обрачуна ПДВ са пореском пријавом ПППДВ.
4. ПРИМЕНА ПРАВИЛНИКА КРОЗ ПРАКТИЧАН ПРИМЕР

од 13.30 – 14.30 часова
- Послужење и кафа -

III део

14.30 – 16.00 часова

5. ПОДНОШЕЊЕ ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ – ОБРАЗАЦ ПОПДВ ЕЛЕКТРОНСКИ ПУТЕМ НА ПОРТАЛУ
ПОРЕСКЕ УПРАВЕ
6. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА
7. ПРИМЕНА ПРАВИЛНИКА КРОЗ ПРАКТИЧАН ПРИМЕР – за буџетске кориснике.
8. СЕРТИФИКАЦИЈА УЧЕСНИКА НА ОСНОВУ УСВОЈЕНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА (подела сертификата)

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42