Саветовања и семинари
»

ПОСЛОВАЊЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У СКЛАДУ СА НОВИМ ЗАКОНОМ

Београд, 24.11.2017. (петак) (са почетком у 10.00 часова)


Хотел „Славија“ (Светог Саве 1-9)


Поздравна реч: Представник надлежних институција

1. УПОЗНАВАЊЕ СА НОВИНАМА У ЗАКОНУ О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ И ПРАВИЛНИКУ О СТАНДАРДИМА И ПОСТУПКУ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА, ПРАВИЛНИКУ О СТАНДАРДИМА И ПОСТУПКУ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА, ПРАВИЛНИКУ О СТАНДАРДИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И ПРАВИЛНИКУ О СТАНДАРДИМА И ПОСТУПКУ ЗА СПОЉАШЊУ ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА
2. УСКЛАДИТИ ПОСЛОВАЊЕ СА НОВОДОНЕТИМ ПРОПИСИМА
3. УСКАЛАЂИВАЊЕ РАДНИХ ОДНОСА У УСТАНОВАМА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА
4. ФИНАНСИРАЊЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У СКЛАДУ СА НОВИМ ЗАКОНОМ
5. НАЧИН УТВРЂИВАЊА ШКОЛАРИНЕ
6. УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ СТЕЧЕНОМ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА
7. УСКЛАЂИВАЊЕ АКАТА УСТАНОВЕ СА ЗАКОНОМ
8. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42