Саветовања и семинари
»

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПРАВНО-ЕКОНОМСКО ПОСЛОВАЊЕ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2018. ГОДИНИ

(Власинско језеро, хотел „Нарцис“ – 21-22.12.2017.)


- ПРВИ ДАН – 21.12.2017. (четвртак) -
▪ од 10.00 до 11.00 часова ▪

Евидентирање учесника


ПРОГРАМ

▪ од 11.30 до 13.30 часова ▪

1. Интерно уређивање општих аката установа социјалне заштите
2. Измене и допуне Уредбе о каталогу радних места за област социјалне заштите
3. Новине у прописима из области рада
▪ од 17.00 до 19.00 часова ▪

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПРАВНИКЕ
1. Усаглашавање каталога радних места за област социјалне заштите и акта о унутрашњој организацији и систематизацији послова – специфичности у центрима за социјални рад

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА РАЧУНОВОЂЕ
2. Припрема годишњег финансијског извештаја за 2017. годину и смернице за доношење финансијских планова за 2018. годину
3. Утврђивање износа и повраћај неутрошених буџетских средстава у 2017. години

- од 21.00 часова – Заједничко дружење уз свечану вечеру -- ДРУГИ ДАН – 22.12.2017. (петак) -
▪ од 10.00 до 13.00 часова ▪

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА РАЧУНОВОЂЕ
1. Инструкције за финансијско пословање у 2018. години:
- Примена прописа о РИНО,
- Новине у платном промету установа социјалне заштите
- Новине у пореским и другим прописима
2. Одговори на питања

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПРАВНИКЕ

1. Усаглашавање каталога радних места за област социјалне заштите и акта о унутрашњој организацији и систематизацији послова – специфичности у установама за смештај корисника
2. Одговори на питања

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42