Саветовања и семинари

ЕЛЕКТРОНСКО КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

Београд, 29. jануар - Хотел „Палас”
Ниш, 9. фебруар - Герантолошки центар
Нови Сад, 14. фебруар - Хотел Путник
Крагујевац, 23. фебруар - Хотел ЕМА


СЕМИНАР НАМЕЊЕН

Запосленима који у свом раду имају обавезу да користе електронске сервисе, дигиталне сертификате и остале електронске алате:


▪ Директорима • Правницима • Секретарима • Административним радницима • Рачуновођама


Службама јавног сектора • Привредним друштвима • ПредузетницимаПЛАН СЕМИНАРА

1. УВОДНА ИЗЛАГАЊА – Представници надлежних институција

2. ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ Е‐ПОСЛОВАЊЕ

3. НОВИ ЗАКОН О ЕЛЕКТРОНСКОМ ДОКУМЕНТУ, EЛEКTРOНСКOJ ИДEНTИФИКAЦИJИ И
УСЛУГAMA OД ПOВEРEЊA У EЛEКTРOНСКOM ПOСЛOВAЊУ

4. ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ЕЛЕКТРОНСКИХ СЕРТИФИКАТА У КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ

5. ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРВИСИ Е УПРАВЕ И ЕЛЕКТРОНСКИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСТУПЦИ

6. ПРЕДУСЛОВИ СТАБИЛНОГ ЕЛЕКТРОНСКОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

7. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ


У НАСТАВКУ ЈЕ ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗА ПРИЈАВУ У ПАПИРНОМ ОБЛИКУ!                                DOC-пријаваДОДАТНО, НА ВРХУ ОВЕ СТРАНИЦЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ПРОГРАМ СЕМИНАРА И ПРЕКО ДАТОГ ЛИНКА ИЗВРШИТИ ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПОЛАЗНИКА!

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42