Саветовања и семинари

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

Београд, Хотел „Палас”, Топличин венац 23
6. фебруар 2018. године (уторак)
(са почетком у 10 .00 часова)


Закон о запосленима у јавним службама („Сл. гласник РС“ број 113/17), ступио је на снагу 23. 12.2017. године.

Све делатности које су део јавних служби: просвета, здравство, социјална заштита, култура, спорт, туризам и организације обавезног социјалног осигурања су дужне да положај запослених у јавним службама уреде сходно иновираним одредбама, а најкасније до 28. марта 2018. године.

Имајући у виду значај овог Закона за управљање кадровима у јавним службама, у складу са свим правно‐економским аспектима, препоручујемо да овом семинару тимски присуствују директор, секретар и рачуновођа јавне службе.

На семинару ће учесници бити упознати са новинама у Закону, са акцентом на оне одредбе које се примењују од дана ступања на снагу, као и са назнакама на оне које ступају на снагу од првог јануара 2019, односно 2020. године.

Посебно је значајно то што ће се на семинару указати на практичне промене које ће се одрази‐ ти на права и обавезе запослених, заснивање радног односа, престанак радног односа, плате накнаде и друга примања.


ПРОГРАМ СЕМИНАРА


1. ПРЕДМЕТ, СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ОДНОС ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА СА ДРУГИМ ПРОПИСИМА

2. ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

4. ПЛАТЕ, НАКНАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

5. ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

 ДИСКУСИЈА – ПИТАЊА И ОДГОВОРИ


У НАСТАВКУ ЈЕ ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗА ПРИЈАВУ У ПАПИРНОМ ОБЛИКУ!                                DOC-пријаваДОДАТНО, НА ВРХУ ОВЕ СТРАНИЦЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ПРОГРАМ СЕМИНАРА И ПРЕКО ДАТОГ ЛИНКА ИЗВРШИТИ ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПОЛАЗНИКА!

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42