Саветовања и семинари

УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОНСКИХ СЕРТИФИКАТА

Београд, 05. март - Образовни информатор
Ниш, 12. март - Герантолошки центар
Нови Сад, 19. март - Хотел Путник
Крагујевац, 26. март - Хотел ЕМА


ПРАКТИЧНА ОБУКА ЗА ПРИМЕНУ ЕЛЕКТРОНСКОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

 УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОНСКИХ СЕРТИФИКАТА РАДИОНИЦА ЈЕ НАМЕЊЕНА

Запосленима који у свом раду имају обавезу да користе електронске сервисе, дигиталне сертификате и остале електронске алате:


▪ Директорима • Правницима • Секретарима • Административним радницима • Рачуновођама


Службама јавног сектора • Привредним друштвима • ПредузетницимаПЛАН РАДИОНИЦЕ

1. РАДЊЕ И ПОСТУПЦИ НА ОБЕЗБЕЂЕЊУ ЕФИКАСНОГ И БЕЗБЕДНОГ РАДА НА РАЧУНАРУ

2. ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРТИФИКАТИ

3. ЕЛЕКТРОНСКА ФАКТУРА

4. ПРИМЕРИ ПРИМЕНЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ СЕРТИФИКАТА У ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОСЛОВИМА

5. ДИСКУСИЈА - ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

6. СЕРТИФИКАЦИЈА ПОЛАЗНИКА

7. ДОДЕЛА СЕРТИФИКАТА


У НАСТАВКУ ЈЕ ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗА ПРИЈАВУ У ПАПИРНОМ ОБЛИКУ!                                DOC-пријаваДОДАТНО, НА ВРХУ ОВЕ СТРАНИЦЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ПРОГРАМ СЕМИНАРА И ПРЕКО ДАТОГ ЛИНКА ИЗВРШИТИ ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПОЛАЗНИКА!

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42