Саветовања и семинари

ПОСТУПАК И НАЧИН РЕГИСТРОВАЊА ФАКТУРА У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА

Нови Сад, 12.03.2018. Хотел Путник
Београд, 13.03.2018. Хотел Славија
Крагујевац, 15.03.2018. Хотел ЕМА
Ниш, 16.03.2017. Герoнтолошки центар


I. ДЕО
(од 10.00 – 11.30 часова)


I. ОБАВЕЗА РЕГИСТРОВАЊА ФАКТУРА И ДРУГИХ ЗАХТЕВА ЗА
ИСПЛАТУ У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА (ЦРФ)

 Ко има, а ко нема обавезу уноса/регистровања фактура у ЦРФ
 Које се фактуре не уносе у ЦРФ
 Начин поступања са фактурама након регистрације од стране повериоца и од
стране дужника – субјеката јавног сектора

II. ПОСТУПАК И НАЧИН РЕГИСТРАЦИЈЕ ПОВЕРИЛАЦА

(Отварање корисничког налога за приступ ЦРФ; потребна документација;
овлашћења за рад у ЦРФ; пример уноса фактура у ЦРФ; пример прегледа
регистрованих фактура у ЦРФ)

 Пауза (од 11.30 – 12.00 часова)

II. ДЕО
(од 12.00 – 14.00 часова)


III. ПОСТУПАК И НАЧИН РЕГИСТРАЦИЈЕ ДУЖНИКА

(Отварање корисничког налога за приступ ЦРФ; потребна документација;
овлашћења за рад у ЦРФ‐у; пример прегледа регистрованих фактура у ЦРФ;
преглед измирења фактурa)

IV. ПРАКТИЧАН ПРИМЕР СОФТВЕРСКОГ РЕШЕЊА

 Aпликација за регистровање фактура у ЦРФ
 Услови и начин коришћења Апликације

V. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА


У НАСТАВКУ ЈЕ ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗА ПРИЈАВУ У ПАПИРНОМ ОБЛИКУ!                                DOC-пријаваДОДАТНО, НА ВРХУ ОВЕ СТРАНИЦЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ПРОГРАМ СЕМИНАРА И ПРЕКО ДАТОГ ЛИНКА ИЗВРШИТИ ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПОЛАЗНИКА!

ПРИСТУПНИЦА ЗА РАЧУНОВОЂЕ

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42